DC/DC měniče

Snižující

Buck/Step-down

Vstupní napětí musí být vždy vyšší než výstupní.

Zvyšující

Boost/Step-up

Vstupní napětí musí být vždy nižší než výstupní.

Univerzální – automatické

Buck/Boost Step-up/down

Kombinují vlastnosti snižujících a zvyšujících měničů. Výstupní napětí může být vyšší nebo nižší oproti vstupnímu. Měniče vyžadují složitější konstrukci a tak jsou obvykle o něco dražší než výše zmíněné.

Nabíječky

Jsou v podstatě DC/DC měniče z výše uvedených skupin, jen mají navíc regulaci proudu (omezení nabíjecího proudu, tj. režim konstantního proudu označovaný jako CC – Control Current), popřípadě další nastavovací a indikační prvky.

USB měniče

Jedná se snižující nebo zvyšující DC/DC měniče, které mají výstup USB.

Měniče s voltmetrem

Jsou DC/DC měniče z výše uvedených skupin, jen mají navíc digitální voltmetr, některé typy i ampérmetr nebo wattmetr.

 

Comments are closed.