Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 100V 100A DC

250 350 

Dual LED displej s kalibrací

Poslední změna:  9.6.2019
Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
Cena včetně bočníku

Dvojitý panelový digitální kombinovaný měřák pro napájecí zdroje.

Třímístný digitální voltmetr/ampérmetr do panelu pro měření stejnosměrného napětí a stejnosměrného proudu. Možnost měření vlastního napájecího napětí. Kalibrační trimry pro napětí a proud. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu napájecího zdroje. Svítí jasnými barvami.

Technické údaje

 • Rozsah měření napětí: 0 až 100 V (00.0–99.9 V)
 • Rozsah měření proudu: 0 až 100 A (0.0–99.9–100 A)
 • Přesnost měření napětí: 0,1 %
 • Přesnost měření proudu: 1 %
 • Napájení: 4–30 V/15–20 mA
 • Vstupní odpor voltmetru: 286 kΩ (naměřeno)
 • Bočník: 75 mV
 • Měřicí cyklus: 300 ms (tj. cca 3× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového měřiče

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4/28 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojovací vodiče

Vodiče nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes konektory.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení konektorů
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení konektorů

Vývody z proudového bočníku (tlusté vodiče) se zapojují na bočník do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schéma zapojení).

barva vodič funkce
tenký žlutý měřicí vstup: 0 .. +100 V
tenký černý zem pro plovoucí napájení
tenký červený napájení: 4 .. 30 V
tlustý černý společná zem/proudový vstup
tlustý červený proudový výstup

Tenký černý kablík nespojujte s tlustým, slouží jen pro připojení plovoucího napájení, je-li bezpotenciálové oproti měřenému napětí (izolované od ostatních měřicích obvodů).

Oba vodiče proudového vstupu musejí být připojeny na bočník, jinak ampérmetr ukazuje maximální měřitelnou hodnotu (údaj kolem 100 A).

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - schéma měření vlastního napájecího napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma měření vlastního napájecího napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení na plovoucí napájení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na plovoucí napájení

Spojením žlutého a červeného tenkého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod.

Upozornění

Při provozu se nedotýkejte prstem bočníku, můžete se nečekaně popálit.

Konstrukce

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na 3,3 V. Proto to omezení maximálního napájecího napětí 30 V – došlo by jinak k destrukci obvodu. Při snížení napájení pod 4 V přestává kvůli úbytku napětí stabilizátor dodávat potřebné napětí pro mikrokontrolér a voltmetr přestává pracovat.

Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru pro připojení k bočníku
Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru pro připojení k bočníku

Další informace

Kombinace

červeno-modrá, oranžovo-oranžová