Panelový digitální voltmetr ampérmetr 100V 50A DC

Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 100V 50A DC

330 Kč

Dual LED displej s kalibrací

Popis produktu

Cena včetně bočníku

Dvojitý panelový digitální kombinovaný měřák pro napájecí zdroje: červený voltmetr + modrý ampérmetr.

Třímístný digitální voltmetr/ampérmetr do panelu pro měření stejnosměrného napětí a stejnosměrného proudu. Automatická volba rozsahu proudu (autorange). Možnost měření vlastního napájecího napětí. Kalibrační trimry pro napětí a proud. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu napájecího zdroje. Svítí jasnými barvami.

Automatická volba rozsahu proudu je významnou předností oproti jiným měřákům podobného typu. Automatická volba rozsahu zvyšuje o řád přesnost na nižším měřicím rozsahu a rozšiřuje rozsah měřeného proudu. Do 10 A tak můžete měřit s přesností na setiny A (desítky miliampér).

Technické údaje

 • Rozsah měření napětí: 0 až 100 V (00.0–99.9 V)
 • Rozsah měření proudu: 0 až 50 A (0.00–9.99–50.0 A)
 • Přesnost měření napětí: 0,1 %
 • Přesnost měření proudu: 1 %
 • Napájení: 4–30 V/15–20 mA
 • Vstupní odpor voltmetru: 286 kΩ (naměřeno)
 • Bočník: 75 mV
 • Měřicí cyklus: 300 ms (tj. cca 3× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového měřiče

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4/28 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojovací vodiče

Vodiče nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes konektory.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení konektorů

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení konektorů

Vývody z proudového bočníku (tlusté vodiče) se zapojují na bočník do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schéma zapojení).

barva vodič funkce
tenký žlutý měřicí vstup: 0 .. +100 V
tenký černý zem pro plovoucí napájení
tenký červený napájení: 4 .. 30 V
tlustý černý společná zem/proudový vstup
tlustý červený proudový výstup

Tenký černý kablík nespojujte s tlustým, slouží jen pro připojení plovoucího napájení, je-li bezpotenciálové oproti měřenému napětí (izolované od ostatních měřicích obvodů).

Oba vodiče proudového vstupu musejí být připojeny na bočník, jinak ampérmetr ukazuje nesmysly (údaj kolem 55 A).

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - základní zapojení

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - schéma měření vlastního napájecího napětí

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma měření vlastního napájecího napětí

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení na plovoucí napájení

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na plovoucí napájení

Spojením žlutého a červeného tenkého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod.

Upozornění

Při provozu se nedotýkejte prstem bočníku, můžete se nečekaně popálit.

Konstrukce

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na 3,3 V. Proto to omezení maximálního napájecího napětí 30 V – došlo by jinak k destrukci obvodu. Při snížení napájení pod 4 V přestává kvůli úbytku napětí stabilizátor dodávat potřebné napětí pro mikrokontrolér a voltmetr přestává pracovat.

Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru pro připojení k bočníku

Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru pro připojení k bočníku