Panelový digitální voltmetr ampérmetr 500V 20A DC

Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 500V 20A DC

370 Kč

Dual LED displej s kalibrací

Popis produktu

Cena včetně bočníku

Dvojitý panelový digitální kombinovaný měřák pro napájecí zdroje: červený voltmetr + modrý ampérmetr.

Přesný čtyřmístný digitální voltmetr/ampérmetr do panelu pro měření stejnosměrného napětí a stejnosměrného proudu. Nemá automatickou volbu rozsahu napětí. Kalibrační trimry pro napětí a proud. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu napájecího zdroje.

Technické údaje

 • Rozsah měření napětí: 0 až 500 V (000.0–499.9 V)
 • Rozsah měření proudu: 0 až 20 A (00.00–21.00 A)
 • Přesnost měření napětí: 0,1 %
 • Přesnost měření proudu: 1 %
 • Napájení: 4–28 V/15 mA
 • Vstupní odpor voltmetru: 2 MΩ (naměřeno)
 • Bočník ampérmetru: 75 mV
 • Měřicí cyklus: 300 ms (tj. cca 3× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového měřiče

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19/28 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojovací vodiče

Vodiče nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes konektory.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení konektorů

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení konektorů

Vývody z proudového bočníku (tlusté vodiče) se zapojují na bočník do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schéma zapojení).
Měřené a napájecí napětí mají společnou zem.

barva vodič funkce
tenký žlutý měřicí vstup: 0 .. +500 V
tenký černý zem pro plovoucí napájení
tenký červený napájení: 4 .. 28 V
tlustý černý společná zem/proudový vstup
tlustý červený proudový výstup

Tenký černý kablík nespojujte s tlustým, slouží jen pro připojení plovoucího napájení, je-li bezpotenciálové oproti měřenému napětí (galvanicky izolované od ostatních měřicích obvodů). Toho se dosáhne např. připojením na jiné izolované vinutí transformátoru, externím napáječem (adaptérem) apod.

Oba vodiče proudového vstupu musejí být připojeny na bočník, jinak ampérmetr ukazuje maximální měřitelnou hodnotu (údaj kolem 21 A).

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - základní zapojení

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - schéma měření vlastního napájecího napětí

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma měření vlastního napájecího napětí

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení na plovoucí napájení

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na plovoucí napájení

Spojením žlutého a červeného tenkého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. U tohoto měřicího přístroje to však vzhledem k měřicímu rozsahu 500 V ztrácí smysl. Takže je to užitečné jen pro vyzkoušení funkce.

Konstrukce

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na 3,3 V. Proto to omezení maximálního napájecího napětí na 28 V – došlo by jinak k destrukci obvodu. Při snížení napájení pod 4 V přestává kvůli úbytku napětí stabilizátor dodávat potřebné napětí pro mikrokontrolér a voltmetr přestává pracovat.

Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru – obrázek připravujeme