Panelový digitální voltmetr ampérmetr LED – 300V~ AC

185 195 

Zrušit výběr
ID: 38036     Poslední změna:  22.4.2024

Levný třímístný digitální voltmetr a ampérmetr do panelu pro orientační měření střídavého napětí sinusového průběhu a proudu 10/50/100 A. Je napájen z měřeného napětí. Nepřímé měření proudu snímací cívkou.

Zobrazení napětí je červeným LED displejem, zobrazení proudu je modrým LED displejem. Pevný rozsah měření napětí. Černý plastový rámeček velikosti STANDARD, ideální pro vestavbu do panelu.

Technické údaje

  • Měřené a napájecí napětí: 50–300 V~ (pevný rozsah s rozlišením jednotek voltů)
  • Vstupní impedance měřidla: časem změřím
  • Nejmenší měřitelný proud: 0,3 A
  • Přesnost: ±1 %
  • Spotřeba: 0,5 W při 230 V~ (musím ověřit)

Označení výrobce: ZFX-W1017B

Rozměry panelového měřidla

  • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
  • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
  • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
  • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
  • Vestavná hloubka: 20 mm

Toroidní snímací cívka pro měření proudu

Proud (10/50/100 A) se měří bezkontaktně externí snímací cívkou (v ceně měřidla). Otvorem se prostrčí jen jeden vodič (fáze nebo nulák). Cívka se připojuje k měřidlu dvoužilovým kablíkem, jeho délka je približně 16 cm. Kablík lze prodloužit, je bez polarity, i když je barevně označen.

Nejdůležitější rozměr je vnitřní průměr, protože je to otvor pro protažení vodiče.

Proud Zobrazení Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka
10 A 0.00 11 mm 27 mm 15 mm
50 A 00.0
100 A 00.0 15 mm 30.5 mm 10.5 mm
Tolerance rozměrů ±0,5 mm.

Cívka potřebuje ke své funkci alespoň nějaký minimální proud, proto do 0,3 A neměří příliš přesně (“kecá”).

Připojení

Je doporučeno měřidlo připojovat na síťové napětí přes pojistku.

Můžete ho tak připojit buď přímo na síťové napětí nebo na jiné střídavé sinusové napětí, které chcete měřit, například rozvod střídavého napětí za oddělovacím transformátorem (třeba 110 V~). Pokud připojujete napájení měřidla přímo na síťové napětí, je jedno jak připojíte napájecí vodiče střídavého napětí (L/N), tj. červený a černý vodič. Ihned po připojení napájecího napětí se displej rozsvítí.

Panelový digitální voltmetr ampérmetr LED 300 V AC - schéma
Panelový digitální voltmetr ampérmetr LED 300 V~ AC – schéma připojení do obvodu

Důležité info

Je třeba si uvědomit, že měřidlo je sestaveno z levných součástek a tudíž vyhoví jen pro orientační měření. K usměrnění střídavého napětí pro další zpracování slouží obyčejný diodový můstek a tak měřidlo správně ukazuje jen hodnotu střídavého napětí sinusového průběhu. Pokud budete chtít měřit napětí s průběhem modifikované sinusovky nebo dokonce trapézový průběh, bude měření zkresleno podle míry odlišnosti od sinusovky. U trapézového/obdélníkového průběhu navíc hrozí zničení měřidla. Pro měření střídavého napětí vyšší frekvence (řádu kHz), které produkují některé měniče (střídače/invertory), je měřidlo zcela nevhodné.

Přesnost a kalibrace

Na plošném spoji (zezadu panelového měřidla) jsou kalibrační trimry, které umožňují nastavit přesněji zobrazovanou hodnotu.

Postup kalibrace

Připravte si o řád přesnější voltmetr/ampérmetr, podle kterého chcete toto měřidlo zkalibrovat. Zapojte obě měřidla do obvodu paralelně/sériově, aby ukazovaly nějakou hodnotu. Nejlépe, když oba voltmetry/ampérmetry připojíte na síťové napětí, protože voltmetrem/ampérmetrem patrně chcete toto napětí měřit. Trimrem měřidla pak dostavíte přesnou hodnotu podle referenčního voltmetru/ampérmetru. Tímto trimrem neotáčejte často, je to SMD typ a jeho životnost je asi 20 otáček.

Upozornění

Dejte pozor, pracujete se síťovým napětím. Ke kalibraci použijte výhradně izolovaný (elektrikářský) šroubovák.

Panelový digitální voltmetr ampérmetr LED 300 V AC - zapojení
Panelový digitální voltmetr ampérmetr LED 300 V~ AC – zapojení do obvodu

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50, nebo nyní novĕ podle Zákona 250/2021 Sb.

Fotogalerie

V ceně měřidla je toroidní snímací cívka s kablíkem a kablík pro připojení měřeného/napájecího napětí.

Panelový digitální LED voltmetr 300V~ AC ampérmetr 10/50/100 A
Panelový digitální LED voltmetr 300V AC ampérmetr 10/50/100 A

Další informace

Proud

10 A, 50 A, 100 A