Panelový termostat W1218

195 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
ID: 13235     Poslední změna:  27.3.2020

Malý kompaktní teploměr s termostatem/regulátorem teploty W1218 včetně senzoru. Třímístný LED displej, jednoduché ovládání.

Termostat je vestavěn do panelového rámečku. Celkem tři ovládací tlačítka jsou umístěna vedle LED displeje. Červená LED na předním panelu indikuje sepnuté kontakty relé. Připojovací svorkovnice a konektor pro teplotní senzor jsou zezadu.

Teplotní senzor NTC je součástí dodávky termostatu.

Technické parametry

 • Napájecí napětí: 12 V DC
 • Spotřeba proudu: cca 35 mA / cca 65 mA při sepnutém relé
 • Kontakt relé: 10 A/250 V AC nebo 20 A/14 V DC
 • Pracovní teplota: –10..+60 °C
 • Měřicí rozsah teploty: –50..+110 °C

Rozměry panelového termostatu

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,8 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 27 mm

Nastavení

 • Rozsah nastavení teploty: –50..+110 °C
 • Výchozí přednastavená teplota: 28 °C
 • Rozlišení:
  0.1 °C v rozsahu –9.9..+99 °C
  1 °C ve zbylém rozsahu
 • Četnost měření: 2× za sekundu

Senzor teploty

Teplotní senzor je součástí dodávky termostatu.

 • Odporový senzor: 10k NTC
 • Tolerance senzoru: ±1 %
 • Stonek: nerezový, voděodolný
 • Rozměr: průměr 5 × 25 mm
 • Délka kabelu: 0,5 m

Zapojení

Panelový termostat W1218 - zapojení
Panelový termostat W1218 – zapojení

Funkce a nastavení termostatu/regulátoru teploty

Není-li připojen teplotní senzor, na horním červeném displeji bliká nápis LLL. Relé je v tomto stavu vždy vypne.

Po krátkém stisku tlačítka SET se dostanete do nastavovacího režimu, kde je možné šipkami UP/DOWN nastavit jednoduše teplotu, při níž bude spínat relé (sepnuté kontakty relé jsou indikovány svitem červené LED). Pokud 5 sekund nic neuděláte (modrý displej 5× problikne), vrátí se termostat do provozního režimu.

Dlouhým stiskem (podržením) tlačítka SET po dobu 5 sekund (displej 5× problikne) se dostanete do předvoleb P0 až P7. Mezi jednotlivými předvolbami se krokuje vzestupně tlačítkem SET. Hodnoty lze měnit šipkami UP/DOWN.

Vše co nastavíte (jak v nastavovacím režimu, tak v režimu předvoleb) se automaticky ihned uloží trvale do paměti. Ani výpadek napájecího napětí nezpůsobí vymazání paměti. Jen návrat do výchozího nastavení/tovární reset (funkce předvolby P8) může vyvolat původní hodnoty z výroby (přepsat ty, které si nastavíte).

Věnujte pozornost praktickým radám níže!

Kód Funkce Možnosti Přednastaveno
P0 Topení/Chlazení H/C C
P1 Hystereze 0.1–30 ℃ 2°C
P2 Limit maxima 110 ℃ 110°C
P3 Limit minima –50 °C –50°C
P4 Teplotní korekce –7..+7 °C 0°C
P5 Zpožděný start 0–600 s 0
P6 Alarm přivysoké teplotě nad 110 °C ON/OFF OFF
P7 Návrat do továrního nastavení ON/OFF OFF

Komentář k tabulce

Sloupec „Přednastaveno“ je výchozí/tovární nastavení, zpět k těmto hodnotám se dostanete po resetu P7 (Faktory reset).

P0 … relé sepne, je-li okolní teplota vyšší než nastavená (režim Chlazení = Heating) nebo nižší než nastavená (režim Topení = Cooling).
P2 … v nastavovacím režimu nedovolí překročit zde nastavenou teplotu
P3 … v nastavovacím režimu nedovolí pokles pod zde nastavenou teplotu
P4 … teplotní korekci lze využít ke kompenzaci nepřesnosti senzoru NTC, případně k eliminaci dlouhého kabelu k senzoru.
P6 … pokud je nastaven alarm na ON a teplota překročí 110 °C, na displeji se rozbliká nápis =.=.=. a relé vypne.

Praktické rady

Než termostat připojíte do ostrého provozu (bez dozoru), ověřte si provedená nastavení a nasimulujte si situace, při které by měl termostat spínat a vypínat.

Nezapomeňte počítat s přednastavenou hysterezí 2 °C a také s dvousekundovou prodlevou při překročení nastavené teploty. Je lepší si funkci ověřit než mít uvařené rybičky v akváriu.

Fotogalerie

připravujeme

Panelový termostat W1218 – panel
Panelový termostat W1218 – deska součástek
Panelový termostat W1218 – svorkovnice
Panelový termostat W1218 a senzor NTC

Zakončení teplotního senzoru NTC 10k bílým konektorem XH2.54mm 2pin

Teplotní senzor termistor NTC 10k - konektor
Teplotní senzor termistor NTC 10k – konektor (pohled z obou stran)

Další informace

Barva

červená, modrá, zelená