Panelový termostat W3230

245 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
ID: 16618     Poslední změna:  10.7.2020

Kompaktní termostat/regulátor teploty včetně senzoru v panelovém rámečku JUMBO. Dvouřádkový LED displej, jednoduché ovládání.

Termostat je vestavěn do panelového rámečku. Celkem čtyři ovládací tlačítka jsou umístěna vedle dvojitého LED displeje. Horní řádek displeje zobrazuje aktuální teplotu (velké červené segmentovky), spodní řádek zobrazuje nastavenou teplotu, při které spíná relé (menší modré segmentovky). Červená LED na předním panelu indikuje sepnuté kontakty relé. Připojovací svorkovnice jsou zezadu. Konektor pro teplotní senzor je dostupný po odklopení zadního víčka.

Teplotní senzor NTC je součástí dodávky termostatu.

Tento termostat je větší obdobou oblíbeného termostatu W2810 (stejná střeva uvnitř).

Technické parametry

 • Napájecí napětí: 12 V DC
 • Spotřeba proudu: cca 35 mA / cca 65 mA při sepnutém relé
 • Kontakt relé: 10 A/250 V AC nebo 20 A/14 V DC
 • Pracovní teplota: –10..+60 °C
 • Měřicí rozsah teploty: –40..+125 °C

Rozměry panelového termostatu

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,8 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 27 mm

Nastavení

 • Rozsah nastavení teploty: –50..+120 °C
 • Výchozí přednastavená teplota: 28 °C
 • Rozlišení:
  0.1 °C v rozsahu –9.9..+99 °C
  1 °C ve zbylém rozsahu
 • Četnost měření: 2× za sekundu

Senzor teploty

Teplotní senzor je součástí dodávky termostatu.

 • Odporový senzor: 10k NTC
 • Tolerance senzoru: ±1 %
 • Stonek: nerezový, vodotěsný
 • Rozměr: průměr 5 × 25 mm nerez
 • Délka kabelu: 1 m

Zapojení

Zapojení svorkovnice

Zleva doprava

Označení Popis
VCC Napájecí napětí plus (+)
GND Napájecí napětí mínus (–) zem
S1 Spínací kontakt relé
S2 Spínací kontakt relé

Panelový termostat W3230 – zapojení (popis dostatečně velkými písmeny na zadním víčku i na plošném spoji termostatu)

Funkce a nastavení termostatu/regulátoru teploty

Není-li připojen teplotní senzor, na horním červeném displeji bliká nápis LLL. Relé je v tomto stavu vždy vypne.

Po krátkém stisku tlačítka SET se dostanete do nastavovacího režimu, kde je možné šipkami UP/DOWN nastavit jednoduše teplotu, při níž bude spínat relé (sepnuté kontakty relé jsou indikovány svitem červené LED). Pokud 5 sekund nic neuděláte (modrý displej 5× problikne), vrátí se termostat do provozního režimu.

Dlouhým stiskem (podržením) tlačítka SET po dobu 5 sekund (modrý displej 5× problikne) se dostanete do předvoleb P0 až P8. Mezi jednotlivými předvolbami se krokuje vzestupně tlačítkem SET. Hodnoty lze měnit šipkami UP/DOWN.

Dlouhý stisk tlačítka RESTART termostat vypne. Opětovný dlouhý stisk zase termostat zapne.

Vše co nastavíte (jak v nastavovacím režimu, tak v režimu předvoleb) se automaticky ihned uloží trvale do paměti. Ani výpadek napájecího napětí nezpůsobí vymazání paměti. Jen návrat do výchozího nastavení/tovární reset (funkce předvolby P8) může vyvolat původní hodnoty z výroby (přepsat ty, které si nastavíte).

Věnujte pozornost praktickým radám níže!

Kód Funkce Možnosti Přednastaveno
P0 Topení/Chlazení H/C C
P1 Hystereze 0.1–30 °C 2 °C
P2 Limit maxima 120 °C 120 °C
P3 Limit minima –50 °C –50 °C
P4 Teplotní korekce –10..+10 °C 0 °C
P5 Zpožděný start 0–10 min 0
P6 Alarm při vysoké teplotě nad 120 °C ON/OFF OFF
P7 Uzamčení ON/OFF OFF
P8 Návrat do továrního nastavení ON/OFF OFF

Komentář k tabulce

Sloupec „Přednastaveno“ je výchozí/tovární nastavení, zpět k těmto hodnotám se dostanete po resetu P8 (Faktory reset).

P0 … relé sepne, je-li okolní teplota vyšší než nastavená (režim Chlazení = Cooling) nebo nižší než nastavená (režim Topení = Heating).
P2 … v nastavovacím režimu nedovolí překročit zde nastavenou teplotu
P3 … v nastavovacím režimu nedovolí pokles pod zde nastavenou teplotu
P4 … teplotní korekci lze využít ke kompenzaci nepřesnosti senzoru NTC, případně k eliminaci dlouhého kabelu k senzoru.
P6 … pokud je nastaven alarm na ON a teplota překročí 120 °C, na horním červeném displeji se rozbliká nápis =.=.=. a relé vypne.
P7 … nastavení na ON nepovolí manipulaci v nastavovacím režimu, je to taková jednoduchá pojistka proti neodborné manipulaci.

Praktické rady

Než termostat připojíte do ostrého provozu (bez dozoru), ověřte si provedená nastavení a nasimulujte si situace, při které by měl termostat spínat a vypínat.

Nezapomeňte počítat s přednastavenou hysterezí 2 °C a také s dvousekundovou prodlevou při překročení nastavené teploty. Je lepší si funkci ověřit než mít uvařené rybičky v akváriu.

Varianty

Výrobce zpočátku vyráběl kromě standardních 12 V i varianty na 5 a 24 V. Ale asi se to moc neujalo (zřejmě malý odbyt) a tak se zůstalo jen u 12V varianty. Dle mých zkušeností je možné napájení zvýšit nebo snížit, pokud vyměníte relé na odpovídající napětí. Před procesorem je třísvorkový stabilizátor, který tuším zvládne vstupní napětí až do 28 V. A ještě zkontrolovat, jak je připojená LEDka, aby se na vás neusmála naposled nebo aby se usmála vůbec.

Fotogalerie

obrázky připravujeme

Panelový termostat W2810 – panel[/caption]
Panelový termostat W2810 – deska součástek[/caption]
Panelový termostat W2810 – svorkovnice[/caption]
Panelový termostat W2810 a senzor NTC[/caption]

Zakončení teplotního senzoru NTC 10k bílým konektorem XH2.54mm 2pin

Teplotní senzor termistor NTC 10k - konektor
Teplotní senzor termistor NTC 10k – konektor (pohled z obou stran)

Další informace

Napětí

12 V, 24 V