Univerzální časové relé

195 

ID: 13277     Poslední změna:  14.4.2020

Univerzální multifunkční časový spínač s výkonovým relé. Dvouřádkový LED displej. Jednoduché ovládání.

Digitální časové relé/digitální časový spínač je vestavěn do panelového rámečku. Celkem tři ovládací tlačítka jsou umístěna vedle dvojitého LED displeje. Červená LED na předním panelu indikuje sepnuté kontakty relé. Svorkovnice pro připojení napájení a kontaktů relé je zezadu.

Výhody

 • Na rozdíl od jiných časových relé s trimrem nebo přepínačem, zde přímo vidíte stav = v jakém cyklu se právě nacházíte a kolik vám ještě zbývá času.
 • Sekundy, minuty nebo hodiny
 • Dva nezávislé časové intervaly T1 a T2
 • 6 časových funkcí (jednorázové nebo cyklické)

Nevýhody

 • Relé má jen jeden spínací kontakt (lepší by byl alespoň přepínací).
 • Nemá žádný externí vstup pro spouštění.

Technické údaje

 • Napájecí napětí: 12 V DC
 • Spotřeba proudu: cca 35 mA / cca 65 mA při sepnutém relé
 • Kontakt relé: 10 A/250 V AC nebo 20 A/14 V DC
 • Pracovní teplota: –10..+60 °C

Rozměry

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,8 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 27 mm

Zapojení

Zapojení svorkovnice

Zleva doprava

Označení Popis
K0 Spínací kontakt relé
K1 Spínací kontakt relé
VCC Napájecí napětí plus (+)
GND Napájecí napětí mínus (–) zem

Univerzální časové relé/časový spínač - zapojení
Univerzální časové relé/časový spínač – zapojení

Funkce a nastavení časového relé/časového spínače

Spínač pracuje se dvěma časovými intervaly:

 • T1 – horní červený displej
 • T2 – dolní modrý displej

První dva módy (P1-0 a P1-1) využívají jen T1, zbylé využívají oba T1 a T2.

Tlačítko SET slouží k nastavování, tlačítky (+) a (–) volíte možnosti nastavení funkcí (P0 nebo P1) nebo prodlužujete/zkracujete intervaly.

Krátký stisk tlačítka SET

Údaj na horním červeném displeji se rozbliká. Právě v tuto chvíli můžete tlačítky (+) nebo (–) zasáhnout do časového intervalu a přenastavit jej. Poté počkejte 5 sekund až systém uloží data (nově nastavenou konfiguraci). Pokud nic neuděláte (například o tlačítko jen nechtěně zavadíte), tak po 5 sekundách se spínač spustí, jako byste ho zapnuli (připojili napájecí napětí).

Krátkým stiskem se tedy dostanete k modifikaci časů stávající časové funkce.

Dlouhý stisk tlačítka SET

Tím se dostanete do nastavovacího módu. Následným krátkým stiskem tlačítka SET přepínáte mezi dvěma skupinami funkcí P0 a P1. To zobrazuje horní červený displej.

 • P1 – volba jednotky času: sekundy/minuty/hodiny
 • P2 – volba časové funkce

Hodnoty každé funkce se mění tlačítky (+) nebo (–) a zobrazuje je dolní modrý displej.

Vlastní nastavení

Než časové relé spustíte, pamatujte, že po každém nastavení potřebuje procesor 5 sekund na to, aby korektně uložil data do paměti. To indikuje blikáním displeje. Další operace tedy vždy provádějte po 5 sekundách (až displej dobliká).

Červený
displej
Modrý
displej
Funkce/Popis
P0 0 Jednotky času jsou sekundy: 0–999 sec
P0 1 Jednotky času jsou minuty: 0–999 min
P0 2 Jednotky času jsou hodiny: 0–999 hod
P1 0 Zpožděný start – relé sepne poodpočítání času T1
P1 1 Zpožděné vypnutí – relé vypne poodpočítání času T1
P1 2 Jednorázově: výchozí stav relé je vypnuto; po odpočítání času T1 relé sepne na dobu T2 apak zůstane vypnuté.
P1 3 Jednorázově: výchozí stav relé je zapnuto; po odpočítání času T1 relé vypne na dobu T2 apak zůstane sepnuté.
P1 4 Cyklicky: výchozí stav relé je vypnuto; po odpočítání času T1 relé sepne na dobu T2 apak opět následuje nový cyklus.
P1 5 Cyklicky: výchozí stav relé je zapnuto; po odpočítání času T1 relé vypne na dobu T2 apak opět následuje nový cyklus.

Jak se displej chová při časové funkci:

 • Jednorázově – po skončení celého cyklu displej zobrazí nahoře i dole nulu.
 • Cyklicky – po skončení každého cyklu displej opět zobrazí nahoře i dole nastavené hodnoty

Příklad nastavení

Potřebujete, aby spínač po zapnutí cyklicky: na 10 sekund zapnul a následně byl 20 sekund vypnutý.
Nastavte:

 • T1 na 10
 • T2 na 20
 • P0 na 0
 • P1 na 5

Praktické rady

Než časové relé připojíte do ostrého provozu (bez dozoru), ověřte si provedená nastavení a nasimulujte si situace, při kterých by měl časový spínač zapínat a vypínat. Pokud potřebujete intervaly v řádu minut nebo hodin, odsimulovat si to můžete na sekundách.

Praktické poznámky

Jak je již výše v nevýhodách uvedeno, časové relé nemá žádný externí vstup pro spouštění jednorázových dějů. Protože tyto děje lze spouštět tlačítkem SET, nabízí se pro řešení, se kterým si každý kutil-elektronik hravě poradí. Stačí vyvést kontakty tlačítka třeba na mikrospínač, optočlen nebo na jiný spínací prvek.

Fotogalerie

T2302

připravujeme