Vybíjecí kontrolér XH‑M609

220 

Odpojovač zátěže

Poslední změna:  4.7.2019
Kategorie:

Univerzální vybíjecí kontrolér (odpojovač zátěže) pro ochranu baterií a akumulátorů. Při poklesu napětí odpojí baterii, aby nedošlo k podbití.

Svorkovnice pro připojení vstupu a výstupu, LED voltmetr, dvojice nastavovacích tlačítek, červená LED indikující sepnuté kontakty relé.

  • Vstupní napětí: 7–60 V= DC
  • Přesnost nastavení: ±0,1 V
  • Spotřeba kontroléru: max. 1,5 W
    cca 20 mA při vypnutém relé
    cca 80 mA při sepnutém relé
  • Originální označení produktu: XH-M609
  • Rozměry: 57 × 42 × 18 mm

Prosíme, uvědomte si, že kontrolér se hodí spíše pro větší baterie/akumulátory, protože jeho spotřeba není zanedbatelná.

Připojení

Vstupy (VIN/IN) a výstupy (VOUT/OUT) včetně polarity jsou označeny bílým potiskem na desce plošných spojů, shora i zdola.

Vlevo se nacházejí vstupní svorky pro připojení baterie/akumulátoru (VIN/IN). Uprostřed je relé, které spíná výstupní svorkovnici vpravo (VOUT/OUT), do které se zapojuje spotřebič (zátěž). Sepnutý (aktivní) výstup je indikován rozsvícením červené LED.

Vybíjecí kontrolér XH‑M609 - zapojení
Vybíjecí kontrolér XH‑M609 – zapojení

Nastavení

Nastavujte vždy při odpojené zátěži. Nejlépe, když si kontrolér pro nastavování připojíte na regulovatelný zdroj stabilizovaného napětí, abyste správně nastavili jeho parametry a také abyste dobře pochopili jeho funkci. Vyvarujete se tím možným problémům s jeho provozem.

Nastavení hranice

Při poklesu pod toto napětí se výstup automaticky vypne. Nestane se tak hned, ale asi po třech sekundách provozu. Je tím omezena chybovost, aby při nahodilých odběrových špičkách (kdy napětí baterie může chvilkově poklesnout) se výstup zbytečně nevypínal. Z výroby je velikost tohoto napětí nastavena na 10.0 V.
Do jeho nastavení se dostanete levým tlačítkem (+). Krátkým stiskem se objeví nastavená hodnota, poté dlouhým stiskem se údaj na displeji rozbliká a tlačítky (–) a (+) lze hodnotu měnit. Když asi pět sekund žádné tlačítko nestisknete (displej 5× problikne), nově nastavená hodnota se uloží. Nezruší ji ani výpadek napájecího napětí.

Nastavení hystereze

Jedná se o absolutní hodnotu napětí, o kterou se musí zvýšit napětí baterie, aby relé opět sepnulo výstup. Z výroby je velikost tohoto napětí nastavena na 2.0 V. Znamená to, že když je hranice nastavena na 10.0 V, tak až napětí baterie dosáhne minimálně 12.0 V (= 10 + 2), relé výstup opět sepne.
Do jeho nastavení se dostanete pravým tlačítkem (–). Krátkým stiskem se objeví nastavená hodnota, poté dlouhým stiskem se údaj na displeji rozbliká a tlačítky (–) a (+) lze hodnotu měnit. Když asi pět sekund žádné tlačítko nestisknete (displej 5× problikne), nově nastavená hodnota se uloží. Nezruší ji ani výpadek napájecího napětí.

Vybíjecí kontrolér XH‑M609 - deska zdola
Vybíjecí kontrolér XH‑M609 – deska zdola