Výkonový DC-DC měnič nabíječka LTC3780

550 

ID: 6496     Poslední změna:  30.9.2020

Výkonový (80–130 W) univerzální (automatický) zvyšující/snižující DC/DC měnič (konvertor)/nabíječka s vysokou účinností. Ideální jako výkonový napájecí zdroj z čehokoli na cokoli.

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič Buck/Boost Step-up/down, neizolovaný. Řídicí obvod LTC3780. Nastavení výstupního napětí a omezení proudu je víceotáčkovými trimry. Indikace provozu dvěma LED. Vestavěná ochrana proti zkratu na výstupu. Tavná SMD pojistka na vstupu. Svorkovnice pro připojení vstupu i výstupu. V desce plošných spojů jsou v rozích čtyři otvory 3,5 mm pro upevnění celého měniče/nabíjecího modulu.

Technické údaje měniče s LTC3780

 • Vstupní napětí: 5–32 V
 • Výstupní napětí: 1–30 V (přednastaveno na 12 nebo na 14 V)
 • Výstupní proud: max. 8 A (krátkodobě max. 10 A)
 • Výstupní výkon: max. 80 W (špičkový 130 W – viz dále)
 • Zvlnění na výstupu: 50 mV (při 12 V/5 A)
 • Provozní teplota: –40..+85 ℃

Rozměry a schéma zapojení modulu s LTC3780

 • Velikost: 47 × 78 × 15 mm

Ovládací a indikační prvky

 • CV – Control Voltage = regulace výstupního napětí
 • CC – Control Current = omezení výstupního proudu
 • UV – Under Voltage protection = podpěťová ochrana
 • LED 1 – FAULT – oranžová – indikuje podpěťovou ochranu
 • LED 2 – OK – zelená – indikuje měnič v provozu, tj. napětí na výstupu
Výkonový DC-DC měnič nabíječka LTC3780 - zapojení
Výkonový DC-DC měnič nabíječka LTC3780 – zapojení

Vstup je označen IN, výstup OUT.
Popis se za dobu výroby měničů jemně změnil. Dřívější potisk byl: CV + CC + UV, nyní je VOUT-SET + CC-SET + UV-SET (viz pohled na desku měniče zdola).

Výkonový DC-DC měnič nabíječka LTC3780 - popis
Výkonový DC-DC měnič nabíječka LTC3780 – popis

Jak funguje podpěťová ochrana

Pokud napětí klesne pod mez nastavenou trimrem UV, měnič se vypne. Slouží zejména pro ochranu baterie, ze které měnič odebírá proud. Ta by se jinak vybila pod nepřípustnou mez (hrozilo by její zničení).

Typické použití

Příklady možného použití:
1. Máte-li solární panel, který vlivem nepravidelného slunečního svitu kolísá například mezi 8 a 28 volty, a na výstupu potřebujete trvale 12/24 voltů.
2. Máte zařízení, které potřebuje pevné napájecí napětí, přičemž pro mobilní provoz chcete používat různé napájecí zdroje: síťový adaptér, Li-Pol baterie, automobilový akumulátor apod.

Praktické rady

Modul měniče nemá ochranu proti přepólování zdroje na vstupu ani na výstupu (při připojení nabíjené baterie). Pokud s modulem budete často experimentovat, připojte do série na vstup výkonovou usměrňovací diodu, standardní nebo ještě lépe Shottkyho (ty mají nižší úbytek v propustném směru).

V případě trvalého provozu 80 W a více je nezbytné přidat další chlazení, tj. další chladiče zdola desky + dostatečnou cirkulaci vzduchu (stačí malé větráčky). Krátkodobý vzestup výkonu modul zvládne bez dodatečného chlazení. Pokud tento modul vestavíte do malé plastové krabičky, tak i když do ní vyvrtáte větrací otvory a nezajistíte jinou aktivní cirkulaci vzduchu, buďte si jisti, že modul uvaříte.

Pokud budete měnič trvale zatěžovat vysokými proudy, je z důvodu spolehlivosti lepší nahradit svorkovnice pevným spojením vodičů (zapájet kabely přímo do desky).

Tento měnič vyloženě svádí k tomu, abyste si z něj udělali přenosný regulovatelný zdroj. Stačí tedy odpájet trimry CV a CC, nahradit je potenciometry, případně pro regulaci napětí (CV) dát víceotáčkový (aripot). Hodnoty trimrů jsou vyraženy shora na modrých pouzdrech: 204 = 200k, 504 = 500k.

Možné problémy

Pokud při zapojení měnič nefunguje a svítí LED 1 (FAULT) může být příčinou výchozí nastavení trimru UV na příliš vysoké napětí (24 V). Nastavte trimrem podpěťové ochrany nižší napětí, aby se měnič chytnul. Například když na vstup měniče připojíte 12 V, otáčejte trimrem UV (který je nejblíže vstupu) doleva (proti směru hodinových ručiček) a po chvíli začne zhasínat oranžová LED 1 FAULT, která se nachází mezi trimrem a vstupní svorkovnicí, a začne se rozsvěcet zelená LED 2 OK, která je mezi trimrem CV (kterým se nastavuje výstupní napětí Vout) a výstupní svorkovnicí. Jakmile se jasně rozsvítí jen zelená LED, voltmetrem byste měli naměřit již stabilní napětí na výstupu.

U některých měničů nebylo možné dosáhnout deklarovaného výstupní napětí 30 V. Příčinou je nevhodně sestavený odporový dělič přímo od výrobce modulu. Šikovný elektronik si může sám upravit hodnotu SMD odporů jejich výměnou přímo na plošném spoji. Jinak se s tím asi netrapte a při nezbytném požadavku dosáhnout 30 V nám měnič pošlete na záruční výměnu nebo na opravu.

Odkazy