DPS5020

1850 

ID: 12402     Poslední změna:  11.4.2020

Regulovatelný snižující DC/DC měnič 50 V/20 A.

Volitelné vybavení

Pokud byste rádi provozovali měnič přes USB nebo Bluetooth, musíte si tyto varianty objednat jen jako celek. Základní varianta má jiný firmware a nelze ji později o tyto doplňky rozšířit. Skladem držíme jen základní variantu, ostatní varianty jsou na objednávku s dodáním přibližně do 20 dnů. Ceny sdělíme na vyžádání.

Praktickým doplňkem je originální přístrojová krabice, která je navržena přímo pro tento měnič. Zatím na objednávku s dodáním přibližně do 20 dnů. Cenu sdělíme na vyžádání.

Technické parametry

 • Vstupní napěťový rozsah: 6.00–60.00 V
 • Výstupní napěťový rozsah: 0.00–50.00 V
 • Výstupní proud: 0-20.00 A
 • Výstupní výkon: max 1000 W
 • Nejmenší krok regulace výstupního napětí: 0.01 V
 • Nejmenší krok regulace výstupního proudu: 0.01 A
 • Přesnost výstupního napětí: ± (0.5% + 3 digit)
 • Přesnost výstupního proudu: ± (0.5% + 5 digit)
 • Rozměry modulu: 93 × 71 × 41 mm
 • Rozměry displeje: 79 × 43 × 41 mm
 • Otvor v panelu: 71 × 39 mm
 • Rozteče upevňovacích otvorů: 64 × 86 mm
 • Délka propojovacích vodičů: 200 mm
 • Hmotnost: asi 220 g

Názorné vyobrazení včetně rozměrů je dole ve fotogalerii.

Důležité – ještě než začnete zapojovat

 1. Výstup musí být používán izolovaně od vstupu, jinak měnič vyhoří.
 2. Pokud připojujete induktivní zátěž (motor apod.), výstupní proud může být maximálně 1/3 jmenovitého proudu měniče. Tuto hranici nesmíte překročit ani krátkodobě.
 3. Před použitím a před spuštěním nejprve propojte všechny vodiče (konektory), připojte vstup na napájení, teprve pak měnič zapněte. Jinak okamžitě prohoří výstupní MOSFETy.
 4. Pokud rozbalíte měnič poprvé, nedotýkejte se součástek a desky holýma rukama, protože by statická elektřina mohla zničit citlivou řídicí a měřicí elektroniku. Měnič kompletujte na antistaticky uzpůsobeném pracovišti a používejte antistatické rukavice. Dotýkejte se měniče jen za obvodové hrany.
 5. Aby měnič mohl správně pracovat, mělo by být vstupní napětí minimálně o 3 až 5 voltů vyšší než výstupní.
 6. Je-li výstupní proud vyšší než 10 A nebo okolní teplota vyšší než 45 °C, spustí se samočinně ventilátor. Bude-li okolní teplota vyšší než 65 °C, měnič se sám vypne.
 7. Pokud měnič budete připojovat na usměrněné napětí z transformátoru nebo na nějaký AC/DC měnič, použijte na vstupu filtr (velké kondenzátory, minimálně 4700 µF). Pokud se přesto bude měnič chovat nestabilně, přidejte ještě LC filtr (cívku přes 47 µH, kondenzátor přes 2200 µF).
 8. Usměrněné napětí z transformátoru naprázdno může snadno překročit vstupní průrazné napětí měniče. Ověře si tuto skutečnost před připojením.
 9. Můžete si vybrat ovládání buď přes Bluetooth nebo přes USB, protože deska Bluetooth a deska USB mohou být použity jen samostatně (jedna nebo druhá, na desce je jen jeden konektor, nelze je používat paralelně).

Hlavní popis

Popis postupně překládáme

Připojovací svorky

 • IN– .. vstup mínus
 • IN+ .. vstup plus
 • OUT– .. výstup mínus
 • OUT+ .. výstup plus

Důležitá poznámka: Vstupní napěťový rozsah je DC 6–60 V, přičemž 60 V je skutečné limitní napětí. Prosíme, nechte si nějaký napěťový prostor, abyste měnič neprovozovali na doraz. Jinak měnič vyhoří. Upozorňujeme na to v souvislosti, když používáte jako primární zdroj stejnosměrného napětí nějaký výkonový transformátor s usměrňovačem, tak jeho výstup může dávat naprázdno vyšší napětí než při zátěži. A pokud napětí naprázdno překročí 60 V, hned při zapnutí měniče dojde k jeho zničení.

Vstupní napětí je stejnosměrné, nikoliv střídavé 230 V AC.

I když modul měniče má reverzní ochranu a ochranu proti zkratu striktně dodržujte a ověřte správnost připojených vodičů. Výstup musí být oddělen izolovaně od vstupu, jinak měnič vyhoří. Někdy amatérská praxe svádí k tomu, že si propojíte země apod. Ani to není v tomto případě možné.

Ovládací panel

 1. Nastavení napětí/Kurzorová šipka nahoru/Klávesová zkratka pro přístup k datům paměti M1
 2. Nastavení dat/vyvolání hodnot ze specifické paměti dat/Uložení hodnot do specifické paměti
 3. Nastavení proudu/Kurzorová šipka dolu/Klávesová zkratka pro přístup k datům paměti M2
 4. Barevný displej LCD 1.44″
 5. Rotační enkodér pro nastavování měniče/Tlačítko pro uzamčení všech ovládacích prvků
 6. zapnutí/vypnutí výstupu
Panel přístrojového měniče
Panel přístrojového měniče

Uživatelské rozhraní

 1. Předvolená hodnota výstupního napětí
 2. Aktuální hodnota výstupního napětí
 3. Aktuální hodnota výstupního proudu
 4. Aktuální hodnota výstupního výkonu
 5. Aktuální hodnota vstupního napětí
 6. Předvolená hodnota výstupního proudu
 7. Tlačítko/ikona zámku ovládacích prvků
 8. Output normal or not prompt
 9. Constant voltage and constant current status prompt
 10. Data set prompt
 11. Open or close output prompt
Uživatelské rozhraní přístrojového měniče
Uživatelské rozhraní přístrojového měniče

Předvolby

 1. Přednastavení výstupního napětí
 2. Přednastavení výstupního proudu
 3. Preset over- voltage
 4. Preset over-current
 5. Preset over-power
 6. Přednastavení jasu displeje
 7. Preset data set
 8. Aktuální hodnota výstupního napětí a proudu
Předvolby přístrojového měniče
Předvolby přístrojového měniče

Návod na provoz

Operating instructions

When connect the power supply, the screen shows welcome window firstly and then comes into main interface. On the main interface, the output set voltage value and the output set current value is on the top of the screen. The big font value on the left are the current real output voltage, the current real output current and the current real output power. Input voltage is on the bottom of the screen. There are some running status icons on the right of the screen, key lock icon, abnormal output status icon, constant voltage and constant current icon, data set tip icon and opening or closing output icon.

Set the output voltage and output current on the main interface.

Press V/↑key shortly, you can enter into voltage setting status. Then press the coding potentiometer, and then enter to adjust the numerical value. Press coding potentiometer to enter into the status of adjusting the numerical value you want to adjust. Turn coding potentiometer to adjust the numerical value. Turn by clockwise rotation to increase the numerical value; Turn by counterclockwise to decrease the numerical value. If you want to exit adjusting the numerical value, press shortly V/↑. In the same time the preset value will be stored. Or you can do nothing in one minute, the status will be automatically existed and the preset will be stored too. You can press A/↓to set the output current by the same way.

Set the data on the data setting interface

On the main interface, you can press SET key shortly to enter into data setting interface. On the data setting interface, press shortly V/↑or A/↓ to page up or page down to U-SET or I-SET, and then set the output voltage and output current by same way used in the main interface .

Set the protection value.

Page up or page down to S-OVP, S-OCP or S-OPP place to set over-voltage value , over-current value and over-power value correspondingly; when the value is up to the setting value, output will be closed. And then press shortly the coding potentiometer to enter into the status of adjusting the numerical value you want to adjust. Turn coding potentiometer to adjust the numerical value. If you want to exit adjusting the numerical value, press shortly SET key.

Adjust the brightness of screen.

Page up or page down to B-LED, and then press shortly the coding potentiometer to enter into the status of adjusting the brightness of screen. Turn coding potentiometer to adjust the numerical value you need. If you want to exit adjusting the numerical value, press shortly SET key. There are six brightness levels of LCD screen, 0-5 level. Rank 0 is the darkest; rank 5 is the brightest. You can choose what you like.

Data setting and store the specified data group.

Page up or page down to M-PRE, and then press shortly the coding potentiometer to enter into the status of choosing the data groups. Turn coding potentiometer to choose the data group you need to view. Then the data group you need will be displayed. And then press the coding potentiometer to enter into status of changing output state. Turn coding potentiometer to choose ON or OFF. When choose ON, the data group is extracted and the output status remain the same. When choose OFF, the data group is extracted and the output is closed. If you want to exit choosing data set, press shortly SET key. Then press shortly V/↑or A/↓ to page up or page down to other place to adjust the data you need. After data setting done, keep pressing SET key more than 2s, all the data you set are automatically stored into the specified data group. In the same time, you can see the group number on the right of screen. At last you can press shortly SET key back to the main interface.

Set default boot open or close output

Page up or page down to S-INI, and then press shortly the coding potentiometer to enter into the setting status. Set ON, default boot open; set off, default boot close.

Popis funkce

Open or close the output.

You can press ON/OFF key to open or close the output on any interface.

Lock the button to avoid wrong operation.

On the any interface, you can keep pressing coding potentiometer more than 2s, all buttons are locked. You can see the key lock icon on the right of screen. If you want to unlock all buttons, keep pressing coding potentiometer more than 2s, all buttons are unlocked. The key unlock icon will be displayed on the right of screen.

M0-M9 ten groups data group

M0 group is the boot default data group. When you extract the data group you need, this data group will cover M0 data group and be automatically stored on M0 data group.

Extract Shortcut storage data group M1 or M2.

On the main interface, keep pressing V/↑or A/↓ more than 2s, you can extract Shortcut storage data group M1 or M2 quickly. In the same time the corresponding data group number will displayed on the right of the screen.

Extract the specified data group.

On the main interface, keep pressing SET key more than 2s, the sequence number of data group will be displayed on the right of the screen, you can turn coding potentiometer to choose data group you need. And then press shortly SET key, you can extract the specified data group you need.

Vlastnosti

Fotogalerie

DPS5020 - rozměry
DPS5020 – rozměry