GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas provozovateli webu (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti + IČ/DIČ
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vystavování dokladů o nákupu (Dodací listy/Faktury). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu zákonné archivace našeho účetnictví.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje dále sdílíme s těmito třetími stranami (podle toho jakého dopravce si vyberete):

 • Zásilkovna
 • Česká pošta
 • Slovenská pošta

Prosíme, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.