DC/DC měniče

Snižující

Buck/Step-down

Vstupní napětí musí být vždy vyšší než výstupní.

Zvyšující

Boost/Step-up

Vstupní napětí musí být vždy nižší než výstupní.

Univerzální – automatické

Buck/Boost Step-up/down

Kombinují vlastnosti snižujících a zvyšujících měničů. Výstupní napětí může být vyšší nebo nižší oproti vstupnímu. Měniče vyžadují složitější konstrukci a tak jsou obvykle o něco dražší než výše zmíněné.

Izolované


DC/DC měniče s galvanickým oddělením vstupu a výstupu.

Nabíječky

Měniče s regulací proudu

Jsou v podstatě DC/DC měniče z výše uvedených skupin, jen mají navíc regulaci proudu (omezení nabíjecího proudu, tj. režim konstantního proudu označovaný jako CC – Control Current), popřípadě další nastavovací a indikační prvky.

USB měniče


Jedná se snižující, zvyšující nebo univerzální DC/DC měniče, které mají vstup nebo výstup USB.

Měniče s voltmetrem


Jsou DC/DC měniče z výše uvedených skupin, jen mají navíc digitální voltmetr, některé typy i ampérmetr nebo wattmetr.

Přístrojové měniče


Jsou kompletní DC/DC měniče, které lze vestavět do přístrojových šasi nebo skřínek jako hotové měniče.