Tester elektro součástek ESR‑T4

285 

Kategorie: ,
Poslední změna:  15.10.2019

Univerzální měřič/tester elektronických součástek RCL a polovodičů.

Měří odpory, kondenzátory, cívky, diody, tranzistory (bipolární i MOSFET), tyristory a kdovíco ještě.

Tester kromě všech možných součástek změří snad i vaše trenky: obvod v pase před jídlem a vlnovou délku jejich barvy 🙂 Ten můj tester po chvíli začal měřit i můj konstantní odpor k domácím pracem, tak jsem ho musel okamžitě vypnout, aby mi náhodou manželka nekoukla přes rameno co mi to ten tester ukazuje 🙂

Z modulu je vyveden kablík s klipsem pro baterii 9 V.

Technické údaje

 • Napájení: destičková baterie 9 V nebo dvě lithiové baterie v sérii 8,4 V
 • Displej: LCD 128×64bodů s podsvícením, barva podsvícení je obvykle zeleno-žlutá.
 • Spotřeba:

Přesné označení/typ: ESR-T4 v2.68 2016 M328 ATmega 328 LCD Screen 12864

Jedná se jen o samotný modul. Baterie ani pouzdro na tester nejsou součástí dodávky testeru.

Co tester všechno měří

 • R – rezistory (odpor): 100 Ω – 50 MΩ
 • C – kondenzátory (kapacitu): 25 pF – 100 000 µF
 • L – cívky (indukčnost): 0.01 mH – 20 H
 • Tranzistory bipolární NPN/PNP
 • Tranzistory unipolární (MOSFET) s kanálem N/P
 • Diody (i dvojité), LED diody
 • Zenerovy diody do 4,5 V
 • Triaky a tyristory

Po nabootování a rychlém autotestu trvá měření typicky dvě sekundy. U elektrolytických kondenzátorů větších kapacit nebo velkých indukčností může však trvat i jednu minutu.

Jak měřit součástky

Rychlonávod

Připojte baterii, zasuňte součástku, stiskněte tlačítko a počkejte dvě sekundy.

Podrobný návod

Na testeru se nacházejí dvě místa pro měření součástek. Jedním místem je samosvorná patice s nulovou silou – Textool ZIF socket 14 pin pro zasunutí součástky s vývody (THT). Druhým místem je SMD ploška pro položení SMD součástky.

Tester po zapnutí tlačítkem testuje vlastnosti mezi třemi kontakty, které jsou označené: 1 – 2 – 3. Nad zelenou paticí (mezi paticí a displejem) jsou bílým potiskem na desce plošných spojů uvedena čísla kontaktů: 1 2 3 1 1 1 1. Je to celkem 7 čísel, protože patice má 2×7 vývodů. U plošky SMD je potisk mezi touto ploškou a krajem desky: 1 2 3.

Do patice tedy musíte zasunout součástku, která bude mezi různými kontakty. Mezi stejnými nic nenaměříte, protože jsou vzájemně galvanicky spojeny. Abyste mohli zasunout součástku, páčka musí směřovat vzhůru. Pohybem páčky doleva (do vodorovné polohy) součástku v patici utáhnete, aby vám nevyskočila a neutekla jako manželka, když si ji dlouho nebudete všímat.

Na testeru se nic nenastavuje. Testovací cyklus započne stiskem tlačítka. Nejdříve se zobrazí napětí baterie. Po pár sekundách se výsledek testování (typ součástky) zobrazí na displeji včetně odpovídajících pinů, ke kterým je součástka připojena. Chcete-li součástku změřit znovu, nebo jinou, musíte znovu stisknout tlačítko.

Po chvíli nečinnosti se tester uspí. V tomto stavu nic nežere (20 nA).

Poznámky od výrobce

Kvůli nedostatku času přeloženo překladačem – až se k tomu dostanu, upravím to 🙂

8. Zjišťuje se současný faktor zesílení bipolárního tranzistoru a prahové napětí emitorového uzlu.
9. Darlingtonovy tranzistory mohou být identifikovány vysokými prahovými napětími a vysokými proudovými zesilovacími faktory.
10. U bipolárních tranzistorů je detekce ochranné diody MOSFETu.
11. Stanoví se prahové napětí a kapacitní kapacita MOSFETu.
12. Podporuje měření a zobrazování symbolů dvou odporů, až čtyřmístných čísel a zobrazení jednotky. Oba konce zobrazeného symbolu odporu jsou připojená čísla sondy testeru (1-3). Tak lze také měřit potenciometr. Pokud je potenciometr nastaven na jeden konec, tester nemůže rozlišit mezi středem a konce čepu.
13. Rozlišení měření odporu je 0,1 ohmů a nejvyšší naměřená hodnota je 50M ohmů.
14. Kondenzátor lze detekovat a měřit. Zobrazí se nejvyšší čtyři číslice a jednotky. Hodnota může být od 25pf (hodiny 8MHz, hodiny 50pF @ 1MHz) až 100mF. Rozlišení až 1 pF (@ 8MHz hodiny).
15. Může se měřit ekvivalentní hodnota kapacitní odporové série (ESR) kondenzátoru nad 2 UF. Rozlišení je 0,01 ohmů a displej je dvoumístný. Tato funkce vyžaduje nejméně 16K flash ATMEGA (ATmega168 nebo ATmega328).
16. Označení správného směru může být zobrazeno pro obě diody. Dále je zobrazen pokles napětí vpřed.
17. LED dioda je detekována jako dioda a dopředný pokles napětí je mnohem vyšší než normální. Dvojité diody LED jsou detekovány jako duální diody.
18. Zenerovy diody mohou být detekovány, je-li reverzní poruchové napětí nižší než 4,5V. To se zobrazí jako dvě diody, které lze určit pouze napětím. Příznak sondy kolem diody je stejný, v takovém případě můžete určit pravou anodu diody prahovým napětím kolem 700mV!
19. **** Tento článek chápe každý rok, neotáčí se ****
Je-li detekováno více než 3 součástky diodového typu, počet diod zjištěných na displeji ukazuje další chybovou zprávu. To se děje pouze tehdy, když je dioda připojena ke všem třem sondám a alespoň jedna dioda. V takovém případě byste měli připojit pouze dvě sondy a znovu začít měřit jeden po druhém.
20. Změřte hodnotu kapacity jedné inverze diody. Bipolární tranzistory lze také měřit, pokud připojujete základnu k kolektoru nebo emitoru.
21. K nalezení spojení s úplným můstkem je zapotřebí pouze jedno měření.
22. Kondenzátory pod 25 pf nejsou obecně detekovatelné, ale mohou být zapojeny paralelně s diodou nebo paralelně s alespoň 25 pf kondenzátorem. V takovém případě musíte odečíst část hodnoty kapacity zkratů.
23. Odpor odporu nižší než 2100 ohmů měří indukčnost, pokud vaše ATMEGA má nejméně 16K flash paměť. Rozsah bude přes 20H od 0: 01mH, ale přesnost není dobrá. Výsledky měření ukazují pouze jediné připojení.
24. Doba testu je asi dvě sekundy a pouze kapacitní a indukční měření trvají déle.
25. Software může nastavit počet měření před automatickým vypnutím napájení.
26. Vestavěná funkce automatického testování s volitelnou kontrolou signálu 50 Hz pro přesnost hodinových četností a čekání na volání (ATmega168 a ATmega328).
27. Volitelná kalibrační přípojka zařízení umožňuje měření interního odporu a nulového offsetového automatického testu (ATmega168 a ATmega328). Kondenzátor 100nF až 20uF je vyžadován pro připojení mezi kolíkem 1 a kolíkem 3, aby se kompenzovalo posunutí napětí analogového komparátoru. To může snížit chybu měření kondenzátorů nad 40uF. Bylo zjištěno, že korekce referenčního napětí napětí uvnitř stejného kondenzátoru nastavuje zisk interního referenčního měřicího ADC.
Pokud zkušební proud překročí přídržný proud, lze detekovat tyristor a triak. Nicméně, některé polovodičové tyristory a triaky mají vyšší spouštěcí proudy než proudy, které tester může poskytnout. Zkušební proud je jen asi 6 mA! Všimněte si, že všechny funkce jsou k dispozici pouze pro mikrokontroléry s více programy, např. ATmega168.

Praktické poznámky

Kontrola funkce

Od roku 2018 všechny testery, které projdou našima rukama, testujeme změřením obyčejného tranzistoru. Běžně se stává, že dodavatelé testery i přes naše vytrvalé upozorňování nevhodně zabalí, a obdržíme je nejčastěji s poškozenými displeji, případně i jinak nefunkční. Proto se někteří zákazníci diví, že je rozstřižený originální antistatický obal.

Alternativní napájení

Pro častější použití osobně doporučuji napájení ze dvou sériově zapojených Li-Ion článků, což je také oficiální alternativa od vývojářů. Oproti malé destičkové 9V baterii vám vydrží neskutečně dlouho. K tomu potřebujete tyto komponenty: dvě baterie Li-Pol nejlépe 18650, dvojité pouzdro na 18650 s vypínačem a bateriový klips pro připojení k testeru. Případně můžete použít i pouzdro na 18650 bez vypínače. Když budete spojovat klips s vývody z pouzdra, musíte to přiletovat obráceně (křížem): černý s červeným a červený s černým. To protože to používáte jako vlastní baterii a ne jako zdroj vedoucí od baterie. Raději si to proměřte voltmetrem. Pokud napájení připojíte obráceně, tak budete pro tester kopat hrobeček.

Fotogalerie

Začátek měření

připravujeme

Typy součástek

připravujeme

Videa