RoHS

RoHS

Dodávané komponenty, není-li u nich výslovně uvedeno jinak, obsahují nebezpečné látky (olovo, případně rtuť).

Jako dovozci/distributoři prodáváme komponenty, které slouží jako náhradní díly podle Směrnice RoHSNařízení vlády č. 481/2012 Sb. § 4 odst. 5 a+d+e pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity.

Cílem námi dodávaných komponent je dosažení vyšší efektivity při provozu starších zařízení.

Odkazy