Obousměrný panelový voltmetr LED – 4 místa – DC

380 

červený, zelený, modrý

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 30403     Poslední změna:  8.12.2021

Přesný 4místný digitální voltmetr do panelu pro měření kladného i záporného stejnosměrného napětí. Bez automatické volby rozsahu. Třívodičové připojení.

Zobrazení s červenýmizelenýmimodrými sedmisegmentovkami LED s výškou číslic 9 mm. Nejlépe svítí zelená varianta. Červená a modrá tak normálně.

Vhodné k vestavbě do panelu – panelový rámeček STANDARD.

Technické údaje

 • Napájení: 4–28 V (doporučeno 5 V)
 • Spotřeba proudu: cca 20 mA
 • Přesnost měření napětí: 0,1 % / ±2 číslice
 • Měřicí cyklus: 330 ms (tj. cca 3× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +60 ℃

Voltmetry nemají automatickou volbu rozsahu jak je patrné ze sloupce Zobrazení.

Skladem se snažíme trvale držet hodnoty ±50 V ve všech barvách, ostatní jsou na objednávku.

Napětí Impedance Zobrazení
30 V xxx kΩ –29.99 .. 00.00 .. 29.99 V
50 V xxx kΩ –49.99 .. 00.00 .. 49.99 V
100 V xxx MΩ –99.99 .. 00.00 .. 99.99 V

Rozměry panelového voltmetru

 • Výška číslic: 9 mm
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 22 mm
 • Délka přívodních kablíků: cca 12 cm

Připojení

Označení Barva vodiče Funkce
VIN+ žlutá měřicí vstup: kladné nebo záporné napětí
+ červená napájení: +4 .. +28 V
černá společná zem

Měřené i napájecí napětí mají společnou zem. Lze také napájet plovoucím (izolovaným, bezpotenciálovým) napájením.

Spojením červeného a žlutého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. je napájen z měřeného napětí. Měřit tedy můžete jen v rozsahu kladného napájecího napětí a jen od 4 do 28 V.

Voltmetr - základní schéma připojení
Voltmetr – základní schéma připojení
Voltmetr - schéma měření vlastního napájecího napětí
Voltmetr – schéma měření vlastního napájecího napětí
Voltmetr - schéma připojení plovoucího napájení
Voltmetr – schéma připojení plovoucího napájení

Praktické poznámky

Zatím žádné.

Kalibrace a autokalibrace

Protože na přesnost měření má vliv teplota a také u některých elektrických součástek se může projevit stárnutí, je voltmetr vybaven dvěma funkcemi: kalibrací a autokalibrací.
Procesu kalibrace anebo autokalibrace se věnujte až po zahřátí měřidla, tj. nejméně po půl hodině provozu.

Autokalibrace

Autokalibrací dosáhnete nulové výchozí hodnoty. Může se totiž stát, že voltmetr indikuje nějakou nenulovou hodnotu napětí, přestože měřicí vstup je zcela odpojen nebo je připojen na nulový potenciál.
Když je voltmetr v chodu, zkratujte měřicí body označené na desce popisem Zero Point (např. pinzetou) a držte je minimálně 2 sekundy zkratované. Potom se voltmetr automaticky nastaví trvale na nulu. Nové nastavení se uloží do procesoru (mikrokontroléru) a uchová se i po vypnutí napájení.

Kalibrace

Připravte si přesnější voltmetr, podle kterého chcete tento panelový voltmetr zkalibrovat. Zapojte oba měřáky paralelně do obvodu při napětí menší hodnoty než je jmenovitý rozsah voltmetru. Může to být někde mezi 50 a 95 % rozsahu. Při zapojeném obvodu pak dostavíte přesnou hodnotu trimrem podle referenčního voltmetru. Upozornění: tímto trimrem neotáčejte často, je to SMD typ a jeho životnost je asi 20 otáček.

Konstrukce

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem (proto to omezení maximálního napájecího napětí 28 V).

Další informace

Napětí

30 V, 50 V, 100 V

Barva

červená, modrá, zelená

Podobné produkty