Panelový digitální ampérmetr LED – 3 místa

195 495 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 5946     Poslední změna:  31.3.2024

Třímístný digitální ampérmetr do panelu v rámečku STANDARD pro měření stejnosměrného proudu do 2/300 mA a 1/5/10/20/30/50/100/200/500 A.

Ampérmetr zobrazuje pouze kladné hodnoty proudu. Pro měření toku proudu oběma směry je potřeba jiný (dražší) typ ampérmetru.

Cena včetně bočníku a propojovacích kablíků

Zobrazení červenýmizelenýmimodrými sedmisegmentovkami LED s výškou číslic 14 mm. Bočník je již obsažen na desce ampérmetru. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu.

Technické údaje

  • Napájecí napětí: 4–28 V (doporučeno 5–12 V)
  • Spotřeba proudu: cca 18 mA

Některé ampérmetry mají automatickou volbu rozsahu jak je patrné ze sloupce Zobrazení.

Proud Bočník Odpor/
Úbytek
Zobrazení
2 mA interní ? Ω 000 – 999 µA – 1.00 – 1.99* mA
300 mA interní ? Ω 000 – 299* mA
1 A interní 0.030 Ω 000 – 999 mA – 1.00 – 1.10* A
5 A interní 0.0065 Ω 0.00 – 4.99*** A
10 A interní 0.0065 Ω 0.00 – 9.99*** A
20 A interní Ω 0.00 – 9.99 – 10.0 – 19.9 – 20.0 – 22.0** A
20 A externí 75 mV 0.00 – 9.99 – 10.0 – 19.9 – 20.0 – 22.0** A
30 A externí 75 mV 00.0 – 29.9 – 30.0 – 32.5** A
50 A externí 75 mV 00.0 – 49.9 – 50.0 – 55.0** A
100 A externí 75 mV 00.0 – 99.9 – 100 – 108** A
200 A externí 75 mV 00.0 – 99.9 – 100 – 199 – 200 – 225** A
500 A externí 75 mV 000 – 499 – 500 – 555** A

*) Můžete jemně překročit jmenovitý rozsah proudu, ne však trvale. Měřicí přístroje sice zvládnou i vyšší přetížení, nicméně hrozí jejich zničení. Na tyto situace se bohužel nevztahuje záruka.

**) Maximální měřitelná hodnota se u každého měřidla nepatrně liší. Vždy je mírně přes jmenovitou hodnotu proudu. Tato hodnota se zobrazí, pokud není k proudovému vstupu ampérmetru připojen bočník oběma vodiči.

***) Nemáme ještě otestováno

Rozměry panelového ampérmetru

  • Výška číslic: 14 mm
  • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
  • Rámeček ampérmetru: 28,8 × 47,7 mm
  • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
  • Vestavná hloubka: 19,4 mm

Připojení

Připojení je celkem čtyřmi vodiči, tj. dvěma páry. Menší konektor slouží pro připojení napájení a robustnější konektor je určen pro průchod/snímání proudu na záporné větvi měřeného obvodu.

Oba černé vodiče (tenký a tlustý) jsou uvnitř ampérmetru propojeny. Snímání proudu se zapojuje do záporné větve měřicího obvodu. Pokud měřicí vstup zapojíte do kladné větve a napájení nebude galvanicky odděleno, ampérmetr se okamžitě zničí.

Označení Barva vodiče Funkce
+ tenká červená napájení: +5 .. +28 V
tenká černá napájení: zem
I+ tlustá červená měřicí/snímací vstup proudu
I– tlustá černá měřicí/snímací vstup – zem

Schéma zapojení ampérmetru do obvodu – doporučuje se plovoucí (bezpotenciálové) napájení, které je izolované od ostatních měřicích obvodů. V našem sortimentu jsou izolované DC/DC měniče s galvanicky odděleným výstupem, přes které můžete měřidlo napájet.

Při využití napájení ampérmetru ze společného obvodu, ve kterém zároveň měříte proud, nepřipojujte tenký černý vodič na společnou zem.

Měřidla s interním bočníkem

Digitální ampérmetr s interním bočníkem - připojení na plovoucí (bezpotenciálové) napájení
Digitální ampérmetr s interním bočníkem – připojení na plovoucí (bezpotenciálové) napájení
Digitální ampérmetr s interním bočníkem - napájení z měřeného obvodu (se společnou zemí)
Digitální ampérmetr s interním bočníkem – napájení z měřeného obvodu (se společnou zemí)

Měřidla s externím bočníkem

Digitální ampérmetr s externím bočníkem - připojení na plovoucí (bezpotenciálové) napájení
Digitální ampérmetr s externím bočníkem – připojení na plovoucí (bezpotenciálové) napájení
Digitální ampérmetr s externím bočníkem - napájení z měřeného obvodu (se společnou zemí)
Digitální ampérmetr s externím bočníkem – napájení z měřeného obvodu (se společnou zemí)

Kalibrace a autokalibrace

Protože na přesnost měření má vliv teplota a také u některých elektrických součástek se může projevit stárnutí je ampérmetr vybaven dvěma funkcemi: kalibrací a autokalibrací.
Procesu kalibrace anebo autokalibrace se věnujte až po zahřátí měřidla, tj. nejméně po půl hodině provozu.

Autokalibrace

Připravujeme

Kalibrace

Připravte si přesnější ampérmetr, podle kterého chcete tento panelový ampérmetr zkalibrovat. Po ustálení měřidla (tj. minimálně po půl hodině provozu) zapojte oba měřáky za sebou sériově do obvodu při proudu menší hodnoty než je jmenovitý rozsah ampérmetru. Může to být někde mezi 50 a 95 % rozsahu. Při zapojeném obvodu pak dostavíte přesnou hodnotu trimrem podle referenčního ampérmetru. Upozornění: tímto trimrem neotáčejte často, je to SMD typ a jeho životnost je asi 20 otáček.

Praktické rady a zkušenosti

Variantu 20 A máme ve dvou provedeních, s interním a externím bočníkem. Provedení s interním bočníkem je vhodný například když v konstrukci nemáte místo na velký externí bočník. I když je interní bočník údajně dimenzovaný na 20 A, stejně bych byl při trvalém průtoku proudu blížící se hodnotě 20 A asi opatrnější.

Bezpečnostní upozornění

Pozor – bočník se při provozu zahřívá – nedotýkat se prstem (ani jinou částí těla) – hrozí popálení i chvíli po vypnutí obvodu.

Další informace

Proud

2 mA, 300 mA, 1 A, 5 A, 10 A, 20 A interní, 20 A externí, 30 A, 50 A, 100 A, 200 A, 500 A

Barva

červená, modrá, zelená