Panelový termostat W2809

195 

ID: 13239     Poslední změna:  31.8.2020

Malý kompaktní panelový teploměr s termostatem/regulátorem teploty včetně senzoru. Dvouřádkový LED displej (2×3 místa), jednoduché ovládání. Na rozdíl od jiných teploměrů/termostatů má volbu °C (Celsius) nebo F (Fahrenheit) a také zvukový alarm.

Teploměr/termostat je vestavěn do panelového rámečku. Dvě ovládací tlačítka jsou umístěna nalevo od LED displeje. Horní řádek displeje zobrazuje aktuální teplotu (červené segmentovky), spodní řádek zobrazuje nastavenou teplotu, při které spíná relé (modré segmentovky). Červená LED na předním panelu indikuje sepnuté kontakty relé. Připojovací svorkovnice a konektor pro teplotní senzor jsou zezadu. Akustický měnič také.

Teplotní senzor NTC je součástí dodávky termostatu.

Technické parametry

 • Napájecí napětí: 12 V DC
 • Spotřeba proudu: cca 35 mA / cca 65 mA při sepnutém relé
 • Kontakt relé: 10 A/250 V AC nebo 10 A/14 V DC
 • Pracovní teplota: –10..+60 °C
 • Měřicí rozsah teploty: –50..+110 °C

Rozměry panelového termostatu

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,8 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 27 mm

Senzor teploty

Teplotní senzor je součástí dodávky termostatu.

 • Odporový senzor: 10k NTC
 • Tolerance senzoru: ±1 %
 • Stonek: nerezový, voděodolný
 • Rozměr: průměr 5 × 25 mm
 • Délka kabelu: 0,5 m

Zapojení

Panelový termostat W2809 - zapojení
Panelový termostat W2809 – zapojení

Funkce a nastavení termostatu/regulátoru teploty

Není-li připojen teplotní senzor, na horním červeném displeji bliká nápis LLL a rozezní se zvukový alarm. Relé je v tomto stavu vždy vypne.

Po krátkém stisku tlačítka SET se dostanete do nastavovacího režimu, kde je poté možné tlačítky jednoduše nastavit teplotu, při níž bude spínat relé (sepnuté kontakty relé jsou indikovány svitem červené LED). Pokud 5 sekund nic neuděláte (modrý displej 5× problikne), vrátí se termostat do provozního režimu.

Dlouhým stiskem (podržením) tlačítka SET po dobu 8 sekund se dostanete do předvoleb P0 až P8. Mezi jednotlivými předvolbami se krokuje vzestupně tlačítkem SET. Hodnoty lze měnit dolním tlačítkem.

Vše co nastavíte (jak v nastavovacím režimu, tak v režimu předvoleb) se automaticky ihned uloží trvale do paměti. Ani výpadek napájecího napětí nezpůsobí vymazání paměti. Jen návrat do výchozího nastavení/tovární reset (funkce předvolby P8) může vyvolat původní hodnoty z výroby (přepsat ty, které si nastavíte).

Věnujte pozornost praktickým radám níže!

Kód Funkce Možnosti Přednastaveno
P0 Topení/Chlazení H/C C
P1 Hystereze 0.1–30 ℃ 2 °C
P2 Limit maxima 110 ℃ 110 °C
P3 Limit minima –50 °C –50°C
P4 Teplotní korekce –15..+15 °C 0 °C
P5 Zpožděný start 0–10 s 0
P6 Alarm při vysoké teplotě nad 120 °C ON/OFF OFF
P7 Výchozí jednotka °C/°F CS/FH CS
P8 Návrat do továrního nastavení ON/OFF OFF

Komentář k tabulce

Sloupec „Přednastaveno“ je výchozí/tovární nastavení, zpět k těmto hodnotám se dostanete po resetu P8 (Faktory reset).

P0 … relé sepne, je-li okolní teplota vyšší než nastavená (režim Chlazení = Heating) nebo nižší než nastavená (režim Topení = Cooling).
P2 … v nastavovacím režimu nedovolí překročit zde nastavenou teplotu
P3 … v nastavovacím režimu nedovolí pokles pod zde nastavenou teplotu
P4 … teplotní korekci lze využít ke kompenzaci nepřesnosti senzoru NTC, případně k eliminaci dlouhého kabelu k senzoru.
P6 … pokud je nastaven alarm na ON a teplota překročí 120 °C, na displeji se rozbliká nápis =.=.=. a relé vypne.

Praktické rady

Než termostat připojíte do ostrého provozu (bez dozoru), ověřte si provedená nastavení a nasimulujte si situace, při které by měl termostat spínat a vypínat.

Nezapomeňte počítat s přednastavenou hysterezí 2 °C a také s dvousekundovou prodlevou při překročení nastavené teploty. Je lepší si funkci ověřit než mít uvařené rybičky v akváriu.

Připadalo mi, že plošný spoj od kontaktů relé není dimenzován pro proud 10 A. Některé výrobní řady mají dokonce relé pro proud 20 A. Tak jen pokud budete termostatem zapínat skutečně velkou zátěž, ověřte si zda to deska vydrží, případně spínejte ještě přes jiné relé.

Fotogalerie

Připravujeme

Panelový termostat W2809 – panel
Panelový termostat W2809 – deska součástek
Panelový termostat W2809 – svorkovnice
Panelový termostat W2809 a senzor NTC

Zakončení teplotního senzoru NTC 10k bílým konektorem XH2.54mm 2pin

Teplotní senzor termistor NTC 10k - konektor
Teplotní senzor termistor NTC 10k – konektor (pohled z obou stran)