Vysokonapěťový DC-DC měnič VN7088

320 350 

zvyšující/Boost/Step-up

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 6798     Poslední změna:  23.2.2022

Výkonový vysokonapěťový (40 W) zvyšující DC/DC měnič (konvertor) s vysokou účinností. Ideální jako zdroj vysokého napětí pro amatérské pokusy.

Tímto VN měničem se dají například testovat itrony, digitrony, doutnavky a magická oka. Sice itrony a magická oka potřebují ještě jedno malé napětí, ale to se zajišťuje mnohem snadněji než vysoké napětí 🙂

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič zvyšující/Boost/Step-up, neizolovaný. Výstupní napětí se nastavuje víceotáčkovým trimrem. Indikace provozu zelenou LED. Na vstupu je tavná pojistka 10 A. Svorkovnice pro připojení vstupu i výstupu. V desce plošných spojů se nacházejí čtyři otvory 3,1 mm (pro šroubky M3) pro upevnění celého měniče. Na jedné straně je žebrovaný chladič.

Technické údaje vn měniče

 • Vstupní napětí: 10–32 V (nebo 8–16 V viz dále)
 • Vstupní proud: max. 5 A
 • Vstupní klidový proud: 15 mA
 • Výstupní napětí: (±)45–390 V (přednastaveno na 50 V)
 • Výstupní proud: max. 0,2 A (závisí na výstupním napětí)
 • Výstupní výkon: max. 40 W (špičkový 70 W – viz dále)
 • Účinnost přeměny: až 88 %
 • Spínací frekvence: 75 kHz
 • Provozní teplota: –40..+85 ℃

Ochrany

 • Vstupní tavná pojistka 10 A (např. pokud připojíte na vstup napětí obráceně)
 • Ochrana proti zkratu na výstupu
 • Vstupní proudová ochrana (pokud vstupní proud překročí 4.5 A, omezí se výstupní napětí
 • Výstupní napěťová ochrana (hlídá, aby výstupní napětí nepřekročilo 410 V)

Varianty výstupu

Měnič dodáváme ve dvou verzích:

 • VN7088+2 s kladným výstupem – svorkovnice má jen dva póly: + GND
 • VN7088±3 se symetrickým výstupem – svorkovnice má tři póly: + GND –

Oba měniče jsou stejné, jen u verze s kladným výstupem chybí usměrnění a filtrace záporné půlvlny výstupu transformátoru. Tj. jedna usměrňovací dioda SMD, jeden elektrolytický kondenzátor 10µF/400V a dva SMD odpory 470k.

Na úvodním obrázku je měnič VN7088±3 se symetrickým výstupem.

Schéma zapojení vn měniče

Velikost vstupního napětí je nastavitelné propojkou (viz níže).

Obě země (mezi vstupem a výstupem) jsou vzájemně spojené!

Výstupní napětí je měniče s kladným výstupem, tj. mezi zemí a výstupním vývodem 45 až 390 V, u typu se symetrickým výstupem je mezi opačnými póly (mezi mínus a plus) napětí dvojnásobné, tj. 90 až 780 V.

Funkce – důležité pro pochopení – čtěte !!!

Regulace výstupního napětí se děje na primární straně měniče na základě zpětné vazby z KLADNÉ výstupní větve. Takže budete-li používat měnič se symetrickým výstupem zpozorněte. Pokud budete zatěžovat jen kladnou větvi, bude měnič fungovat bez problémů. Když budete stejnoměrně zatěžovat kladnou i zápornou větvi, ještě taky ok. Ale zápornou větvi samostatně nezatěžujte – měnič se může chovat nevypočitatelně, například začne cyklovat, na výstupu se může objevit kdykoliv cokoliv atd.

Když budete používat rozsah výstupního napětí do krajní meze, doporučujeme vyměnit stávající elyty (400 V) za typy na vyšší napětí, tj. alespoň na 450 V.

Schéma zapojení vn měniče
Schéma zapojení vn měniče

Propojka

Vstupní napětí je pevně nastaveno propojkou na rozsah 10–32 V. Tuto propojku je možné přepájet do druhé polohy na rozsah vstupního napětí 8–16 V. Propojka se nachází zdola na desce plošných spojů, těsně vedle tavné pojistky. Kolem tří vývodů propojky je nakreslen bílý obdélníček, na samotné propojce je číslo 0 (tj. nulový odpor). Propojkou může být i měděný vodič. Experimentátorům doporučujeme miniaturní přepínač nebo 3pinovou jumperovou lištu.

DC-DC měnič vysoké napětí - propojka
DC-DC měnič vysoké napětí – propojka

Rozměry výkonového modulu

 • Velikost: 50 × 60 × 22 mm

Výrobce modulu kvůli obšlehnutí konstrukce u některých výrobních sérií vybrousil označení dvou integrovaných obvodů v pouzdrech SOIC-8 a jednoho SOT-23. Podařilo se mi zjistit označení:

 1. UC3843B
 2. LM358
 3. TL431

Na desce dále najdeme stabilizátor 78L09. Hlavní spínací tranzistor RU7088R v pouzdru TO220 je připevněn na chladič.

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50, nebo nyní novĕ podle Zákona 250/2021 Sb.

Neberte prosím práci s vysokým napětím na lehkou váhu.

Praktické rady

Dávejte prosím bacha – na výstupu je vysoké napětí, může vás to fakt blbě kopnout!

Před zapojením měnič pečlivě prohlédněte. Osobně se mi stalo, že zrovna ten měnič, který jsem si chtěl nechat pro konstrukci vn zdroje měl podložku mezi tranzistorem a chladičem připevněnou jen polovinou délky (byla sešouplá dolu – čínský montážník byl asi moc rychlý), takže izolační mezera byla menší. Kdybych uzemnil chladič, možná mohlo dojít ke zkratu. Není bohužel v našich časových možnostech každý měnič zkoušet a prohlížet, proto prosím při oživování a testování dbejte zvýšené opatrnosti.

Modul měniče nemá ochranu proti přepólování zdroje na vstupu (jen tavnou pojistkou). Pokud s modulem budete často experimentovat, připojte do série na vstup výkonovou usměrňovací diodu, standardní nebo ještě lépe Shottkyho (ty mají nižší úbytek v propustném směru).

V případě trvalého provozu nad 20 W zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu (stačí malé větráčky), krátkodobý vzestup výkonu však modul zvládne. Pokud tento modul vestavíte do malé plastové krabičky, tak i když do ní vyvrtáte větrací otvory a nezajistíte jinou aktivní cirkulaci vzduchu, buďte si jisti, že modul uvaříte. Plošný spoj je v tomto ohledu připraven pro doplnění svorkovnice nebo přímé připájení kablíků ventilátoru z napájecího napětí (viz bílý potisk FAN na plošném spoji u LED diody a pojistky).

Nenechávejte měnič trvale běžet na nejvyšší výstupní napětí. Výstupní elektrolytické kondenzátory jsou dimenzované jen na 400 V=, nikoliv na rozkmit střídavého napětí, které vyhlazují! Jak je výše uvedeno (viz Funkce), doporučujeme výměnu za typy na 450 V.

Testy

Připojíte-li na výstup (při napětí 390 V) elektrolytický kondenzátor, čas nabití kondenzátorů na plnou kapacitu je tento:

 • 470 µF za 2 s
 • 1000 µF za 4 s
 • 2200 µF za 8 s
 • 4700 µF za 18 s

Fotogalerie

DC-DC měnič vysoké napětí
DC-DC měnič vysoké napětí

Odkazy

Řídicí obvod UC3843B

High Performance Current Mode Controller

Zapojení s vn měničem

 • VN zdroj z modulů – Ing. Michal Černý, PE AR 2/2021, str. 19-20

Další informace

Výstup

kladný, symetrický