Měřáky kombinované 2x3 místa

Dvojité třímístné měřáky pro současné měření napětí a proudu. Horní displej je voltmetr, dolní displej ampérmetr.

2×3 Napětí 33 V 100 V 100 V 200 V 500 V
místa Impedance 120 kΩ 286 kΩ 400 kΩ 800 kΩ 2 MΩ
Proud Bočník zobrazení napětí:  0.00 – 00.0 0.0 – 00.0 – 000
1 A interní 0.030 Ω 250 Kč 250 Kč 250 Kč 250 Kč 300 Kč
5 A interní 0.0065 Ω 250 Kč 250 Kč 250 Kč 300 Kč
10 A interní 0.0065 Ω 250 Kč 100 Kč 250 Kč 250 Kč 300 Kč
20 A externí 75 mV 300 Kč 300 Kč 320 Kč 370 Kč
30 A externí 75 mV 310 Kč 300 Kč 330 Kč 380 Kč
50 A externí 75 mV 330 Kč 330 Kč 330 Kč 350 Kč 400 Kč
100 A externí 75 mV 350 Kč 250 Kč 350 Kč 370 Kč 420 Kč
200 A externí 75 mV 450 Kč 450 Kč 470 Kč 520 Kč
500 A externí 75 mV 550 Kč 550 Kč 570 Kč 620 Kč

Showing all 13 results

Showing all 13 results