DC-DC měnič FP5139

250 

Buck/Boost/Step-up/down modul

ID: 7035     Poslední změna:  26.11.2019

Zakrytovaný univerzální zvyšující/snižující výkonový DC/DC měnič (konvertor) 60 W s vysokou účinností Ideální jako napájecí zdroj z čehokoli na cokoli.

Jedná se o modul určený k přímému zapojení, jen pro vnitřní použití. Ideální pro solární panely, u nichž běžně napětí kolísá, na výstupu budete mít stabilní výstupní napětí, které si snadno nastavíte trimrem (viz níže Praktické rady). Je jedno zda vstupní napětí bude nižší nebo vyšší.

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič Buck/Boost Step-up/down, neizolovaný. Řídicí obvod FP5139 v pouzdru TSSOP8. Nastavení výstupního napětí je víceotáčkovým trimrem. U výstupních svorek je oranžová indikační LED. Děrovaný hliníkový kryt. V krytu jsou čtyři výřezy pro šrouby M3 mm pro upevnění celého měniče.

Prodáváno pod obchodním názvem TUSOTEK model TS-IPS-V02.

Technické údaje měniče

  • Vstupní napětí: 6–35 V
  • Výstupní napětí: 1–35 V
  • Vstupní proud: max. 7 A (ne trvale)
  • Výstupní proud: max. 5 A (ne trvale)
  • Vstupní výkon: max. 60 W (nezbytná cirkulace vzduchu)
  • Účinnost přeměny: 96 %
  • Spínací frekvence: 150 kHz
  • Provozní teplota: –40..+85 ℃

Rozměry a schéma zapojení modulu

  • Velikost: 40 × 70,5 × 31,3 mm

Na plošném spoji měniče je bílý potisk označení vstupu (IN–, IN+) a výstupu (OUT–, OUT+).
Regulační trimr se nachází u výstupních svorek.

DC-DC měnič FP5139 univerzální - schéma zapojení
DC-DC měnič FP5139 univerzální – schéma zapojení

Praktické rady

Při utahování vodičů do svorkovnice anebo při regulaci napětí používejte šroubovák s izolovaným dříkem. Mohlo by dojít ke zkratu mezi krytem měniče. Při takovýchto operacích je lepší vždy odpojit přívod. Nebo sundejte horní kovový kryt měniče.

Výrobce modulu sice uvádí výkon 200 W, je to spíš sladká obchodní lež a zbožné přání než trvalá realita. Je to sice dosažitelné, ale vnitřní chladič není nijak tepelně spojen s krytem a tak odvod tepla je závislý jen na cirkulaci vzduchu děrovaným krytem. To je šíleně málo. Při provozu se zátěží 200 W byste měnič za chvíli upekli. Jako důkaz, že 200 W je silně nadhodnoceno, svědčí rozměry cívky v měniči (jsou relativně malé na udávaný výkon, které by měly přenést). Budete-li provozovat měnič se zátěží blížící se k námi uváděnému výkonu 60 W, chvilkově zvýšená zátěž nevadí, ale pro trvalý provoz použijte alespoň malý větráček, resp. je nezbytné zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Měnič nemá omezení výstupního proudu, při zkratu na výstupu může dojít k poškození!

Rovněž chraňte vstup proti přepěťovým špičkám (např. transilem nebo varistorem), protože jinak při překročení maximálního vstupního napětí se řídicí obvod zničí!

Naměřená data

Připravujeme

Odkazy