DC-DC měnič LM2596DVM

95 

Buck/Step-down modul

ID: 7777     Poslední změna:  21.12.2019

Levný miniaturní snižující DC/DC měnič (konvertor) 10 W s digitálním voltmetrem. Jedná se o modul určený k přímé vestavbě do zařízení.

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič Buck/Step-down, neizolovaný. Řídicí obvod LM2596S v pouzdru D2PAK-5. Výstupní napětí je plynule nastavitelné víceotáčkovým trimrem. V rozích modulu jsou čtyři otvory 3 mm pro upevnění celého měniče. Na vstupu a na výstupu jsou svorkovnice. Tři indikační LED. Digitální voltmetr červený, LED 3 místa, pro měření napětí na vstupu nebo na výstupu.

Technické údaje měniče s LM2596

  • Vstupní napětí: 4–40 V
  • Výstupní napětí: 1,25–35 V
  • Výstupní proud: 2,5 A (krátkodobě max. 3 A)
  • Přenášený výkon: max. 10 W
  • Účinnost přeměny: až 92 %
  • Provozní teplota: –40..+85 ℃

Rozměry a schéma zapojení modulu LM2596

  • Velikost: 35 × 56 × 14,5 mm (délka × šířka × výška)

Na desce měniče je označení všech důležitých prvků bílým potiskem.

Připojovací svorky:

  • IN– IN+ .. vstup
  • OUT– OUT+ .. výstup

Zapojení připravujeme

Funkce

Vedle 3místného červeného LED displeje jsou dvě tlačítka. Pravé tlačítko přepíná voltmetr mezi vstupem a výstupem. Levé zapíná/vypíná voltmetr (svit displeje). I když je voltmetr vypnutý, na výstupu je stále přítomno výstupní napětí.

U tlačítek jsou indikační LED, aby bylo na první pohled patrné, jaké napětí se měří. Svítí-li LED označená jako IN (nalevo od displeje), voltmetr měří vstupní napětí. Svítí-li LED označená jako OUT (napravo od displeje), voltmetr měří výstupní napětí. Poblíž vstupní svorkovnice je také LED, která indikuje přítomnost vstupního napětí.

Praktické rady

Chraňte vstup proti přepěťovým špičkám (např. transilem nebo varistorem), protože jinak při překročení maximálního vstupního napětí se řídicí obvod nevratně zničí.

Odkazy

Datasheet – Řídicí obvod LM2596

Výrobce modulu: Čína