DC-DC měnič LM2596USB

65 

Buck/Step-down modul

Skladem

ID: 8535     Poslední změna:  20.5.2020

Miniaturní snižující DC/DC měnič (konvertor) 15 W se dvěma USB konektory.

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič Buck/Step-down, neizolovaný. Řídicí obvod LM2596S v pouzdru D2PAK-5. Výstupní napětí je pevně nastaveno na 5 V a je vyvedeno na dvojici konetorů USB. Na vstupu je svorkovnice.

Technické údaje měniče s LM2596

  • Vstupní napětí: 6–40 V
  • Výstupní napětí: 5 V (USB)
  • Výstupní proud: 2,5 A (krátkodobě max. 3 A)
  • Přenášený výkon: max. 12 (15) W
  • Účinnost přeměny: až 92 %
  • Spínací frekvence: 150 kHz
  • Provozní teplota: –40..+85 ℃

Rozměry a schéma zapojení modulu LM2596

  • Velikost: 19 × 58 (67) × 19 mm (šířka × délka × výška)

Připojovací svorkovnice:

  • IN– .. vstup záporného napajení (zem)
  • IN+ .. vstup kladného napájení (+ 6 až 40 V)
DC-DC měnič LM2596USB - schéma
DC-DC měnič LM2596USB – schéma

Praktické rady

Chraňte vstup proti přepěťovým špičkám (např. transilem nebo varistorem), protože jinak při překročení maximálního vstupního napětí se řídicí obvod nevratně zničí.

Pokud měnič budete častěji provozovat na maximálním výkonu, nalepte na řídicí integrovaný obvod ještě shora malý samolepicí chladič nebo zespodu desky pod něj. Plošný spoj v sobě má prokovené otvory, které odvádějí teplo ze součástky na druhou stranu desky, kde je větší plocha a může tak rozptýlit teplo. Chladičem tím výrazněji pomůžete.

Účinnost

Čím menší rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím, tím vyšší účinnost a také tím menší výkonová ztráta.

Odkazy

Datasheet – Řídicí obvod LM2596

Výrobce modulu: Čína

Fotogalerie

DC-DC měnič LM2596USB - zapojení
DC-DC měnič LM2596USB – zapojení