LCD multifunkční elektroměr DC

780 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
ID: 32086     Poslední změna:  16.4.2022

Jednoduchý přenosný stejnosměrný voltmetr, ampérmetr, wattmetr, měřič impedance, především měřič spotřeby energie (elektroměr) a tester nabíjení s velkým LCD displejem.

Konektor – varianty připojení

 • bez konektorů – provoz 8–150 V/max. 15 A – předpokládá se, že si volné kabely osadíte vlastními konektory (např. XT60)
 • Konektory EURO – provoz 8–150V/max. 15 A – dvoupólový konektor s nožovými kontakty, pravděpodobně typ IEC C18
 • Souosé napájecí konektory 5,5 mm – provoz 8–150V/max. 10 A – má dva vstupy, konektor 5,5×2,1 mm (1) a 5,5×2,5 mm (2).

Standardně dodáváme 8–150V 10A/15A, na vyžádání je možné dodat také variantu 3.3–30V 15A.

Funguje okamžitě po připojení. Vlastní spotřeba je minimální.

Nastavení zobrazovaných údajů

Na prvním řádku se zobrazuje měřené napětí (V) a na druhém protékající proud (A).
Na třetím řádku je možno zvolit krátkým stisky tlačítka:

 • Impedanci (Ω)
 • Výkon (W)
 • střídavé zobrazování (Ω a W)

Na čtvrtém řádku se zobrazuje údaj o proteklé kapacitě (Ah). Údaj se vynuluje tak, že podržíte dlouze tlačítko a až se údaj rozbliká, vynulování potvrdíte krátkým stiskem.

Technické údaje

První tři měřené veličiny se zobrazují v 3místném zobrazení s automatickou volbou rozsahu.

 • Napětí: 8–150 V nebo 3.3–30 V (na vyžádání)
 • Proud: 0–10/15 A (podle typu)
  vlastní spotřeba asi 8 mA (změřeno při 12 V)
 • Impedance (vnitřní odpor): 0.00 Ω .. 999 kΩ
 • Výkon: 0.00 W .. 999 kW
 • Proteklý náboj: 0.000 – 99.999 – 9999.9 Ah

LCD displej

 • Zobrazování: 2× za sekundu
 • Na displeji je nalepena ochranná fólie proti poškrábání během přepravy, lze ji snadno sloupnout.

Provozní podmínky

 • Teplota: –10..+50 °C
 • Vlhkost: 10..80 % (bez kondenzace)
 • Nevystavujte tester přímému slunečnímu záření
  (LCD displej může zčernat a pouzdro měřidla se může nadměrně zahřát)
LCD multifunkční elektroměr DC - zapojení
LCD multifunkční elektroměr DC – zapojení

Práce s nabíječkou

Měřidlo bylo koncipováno pro použití s nabíječkou. Detekce jejího provozu a chování se stává s tímto užitečným přístrojem názornější. Typické chování nabíječky by mohlo být následující:

 • Po připojení nabíječky a baterií (spotřebiče s bateriemi = elektrokolo, koloběžka, …) by měl měřidlem začít protékat proud. To znamená, že je vše v pořádku.
 • Pokud během procesu nabíjení dochází k velké změně napětí nebo proudu (někdy velké a potom malé změny), a také zda existuje pravidelnost, která naznačuje, že nabíječka disponuje pulzní funkcí.
 • Po plném nabití velkým proudem obvykle přechází nabíječka do udržovacího nabíjení malým proudem (nabíjecí kabel byste měli odpojit).
 • A pokud tak neučiníte tak po nějaké době udržovacího nabíjení by se měla nabíječka sama zcela vypnout (uspat).
 • Jak časem baterie stárne, zvětšuje se její vnitřní odpor. Můžete si všimnout měřených hodnot.

Další informace

Konektor

bez konektorů, EURO, souosý napájecí 5,5mm