Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 20/50/100A DC

770 970 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 35557     Poslední změna:  21.5.2024
Další kusy již na cestě

Zase brzy bude skladem (pro velký zájem dočasně vyprodáno) - prosíme vydržte.


Panelový multifunkční digitální stejnosměrný elektroměr s barevným LCD displejem je napájený z měřeného napětí. Voltmetr, ampérmetr, wattmetr a měřič spotřeby energie (Wh).

Cena včetně bočníku

Klady

Jediný kompaktní kombinovaný měřák na trhu s měřením stejnosměrného napětí do 600 V (DC).

4 měřidla v jednom, vestavěný bočník 20 A nebo externí 50/100 A, jednoduchý přehledný barevný LCD displej (velké znaky), nulovací tlačítko vedle displeje. Vodiče se připojují do svorkovnice z boku.

Kumulovaná hodnota energie zůstává v měřidle uchována i po výpadku napájecího napětí.

Zápory

Napětí neměří od nuly, protože je napájený z měřeného napětí.

Pokud napětí klesne pod 16 V, displej ztrácí mírně na jasu.

Proud měří jen v jednom směru (neměří záporné hodnoty).

Měří

V závorkách uvedeno zobrazení na displeji.

 • Napětí: 14 – 600 V DC (14.00 – 99.99 – 100.0 – 600.0 V)
 • Proud: 20/50/100 A (0.00 – 20.00/50.00/99.99 A)
 • Výkon: 12/30/60 kW (0.0 – 9999.9 – 10000 – 12000/30000/60000 W)
 • Proteklou energii: 9 999 999 kWh (0.0 – 9999999 kWh)

Displej

LCD displej má široký pozorovací úhel a je příjemně kontrastní. Rozsvítí se asi 2 až 3 sekundy po připojení napájecího napětí.

Parametry

 • Spotřeba: asi 1 W
  změřeno: max 45 mA při 18 V (se stoupajícím napětím spotřeba úměrně klesá)
 • Přesnost: 1 %

Wattmetr je koncipován pro vnitřní použití a zabudování do panelu.

Bočník

Jednotlivé varianty mají pevné nastavení, které se nedá měnit.

 • 20 A – interní bočník
 • 50 A/75 mV – externí bočník
 • 100 A/75 mV – externí bočník

Rozměry panelového měřiče

 • Displej: 51 × 27 mm
 • Otvor v panelu: 71 × 39 mm
 • Rámeček měřidla: 79 × 43 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 2 mm
 • Vestavná hloubka: 45,5 mm

Funkce tlačítka

Tlačítko je zapuštěné mírně pod rovinu krytu a slouží k resetu zobrazované hodnoty energie.
Stiskem tlačítka tedy vynulujete informaci o proteklé energii (kWh).

Připojení

Vemte prosím na vědomí, že snímání proudu je v záporné větvi napájení. U interního bočníku to není sice vidět, ale je to tak. Proto jsou na měřidle zvlášť svorky pro vstup a výstup, není tedy možné obě záporné svorky spolu spojovat (přizemňovat).
U verze s externím bočníkem se vývody z proudového bočníku rovněž zapojují do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schémata zapojení).

Schéma zapojení je rovněž vyobrazeno na zadní straně měřidla.

Zapojení svorek – varianta 20 A (s interním bočníkem)

 1. Záporný pól (mínus) – výstup do zátěže
 2. Záporný pól (mínus) – vstup z napájecího zdroje
 3. Kladný pól (plus) – vstup z napájecího zdroje
 4. Kladný pól (plus) – výstup do zátěže
Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 20A DC - zapojení
Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 20A DC – zapojení
(varianta s interním bočníkem)

Zapojení svorek – varianta 50/100A (s externím bočníkem)

 1. Záporný pól (mínus) – bočník – výstup do zátěže
 2. Záporný pól (mínus) – bočník – vstup z napájecího zdroje
 3. Záporný pól (mínus)
 4. Kladný pól (plus)
Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 50/100A DC - zapojení
Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 50/100A DC – zapojení
(varianta s externím bočníkem)

Po připojení všech vodičů se ujistěte, že jste vše připojili správně.

Možné problémy

Při velmi pomalém nárůstu napětí nebo při velmi pomalém klesání napětí (obojí na hranici zapnutí měřidla) se měřidlo zakousne a je nutný reset. Typicky se místo hodnoty v kWh zobrazí HHHH. Nejde tak kumulovat celková spotřeba v kWh na delší období. Tento problém je typický pro připojení měřidla k výstupu fotovoltaických elektráren. Řešíme to s výrobcem. K řešení také přispěl jeden bastlíř – viz sekce Odkazy.

Upozornění

Při provozu se nedotýkejte prstem bočníku, můžete se nečekaně popálit.

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50, nebo nyní novĕ podle Zákona 250/2021 Sb.

Konstrukce a rozměry

Jak je patrné z fotografie, spodní deska na sobě má procesor, horní deska obsahuje čtyřpólovou svorkovnici a hlavně vysokonapěťový snižující DC/DC měnič, který zajišťuje napájení měřidla ve velkém rozsahu, což je opravdu unikátní (14–600 V DC). Byl jsem zvědavý, co to je za 8pinového brouka, nápis na horní ploše je sice obroušený, ale je to SM7055-12 (DC/DC měnič), jak mi výše zmíňovaný bastlíř napsal.

Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 20/50/100A DC - konstrukce
Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 20/50/100A DC – konstrukce

Každá varianta má na zadní straně samolepku se schématem zapojení.

Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 20/50/100A DC - rozměry
Panelový multifunkční wattmetr LCD 600V 20/50/100A DC – rozměry

Odkazy

Eliminace špatné funkce – popis úpravy

Datasheety

 • SM7055-12 (DC/DC měnič)
 • NUVOTON MS51FB9AE (mikrokontrolér)

Další informace

Proud

20 A, 50 A, 100 A

Podobné produkty