LCD panelový wattmetr měřič spotřeby energie 230 V AC

750 1690 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
ID: 14623     Poslední změna:  19.12.2021

Univerzální přesný elektroměr kombinuje šest zařízení v jednom: voltmetr, ampérmetr, wattmetr, měřič spotřeby, účiník, měřič frekvence. Je to jediné měřidlo, které může měřit síťové napětí od nuly (varianta s napájením z externího zdroje).

Napájení

Varianta Napájení Měřené napětí
Externí 8–18 V DC* 0–500 V AC
Interní napájení z měřeného napětí … 60–500 V AC

*) Na objednávku 24 V DC

Charakteristika

Unikátní síťový wattmetr vyniká v tomto:

 • Na rozdíl od všech ostatních panelových měřičů, které jsou běžně na trhu,
  měří spotřebu na setiny wattu (rozsah 20 A).
 • Externí napájení je galvanicky izolované od měřeného síťového napětí.
 • U varianty s externím napájením lze střídavé napětí měřit od 0 V, protože měřidlo není napájeno z měřeného obvodu (tak jako všechna ostatní měřidla na trhu).
 • Automatická volba rozsahu (autorange).
 • Bezkontaktní měření proudu (rozsah 100/200/500/1000 A).
 • 6 zařízení v 1
 • Modré podsvícení
 • Zvukový alarm – výstup na optočlen
 • Kalibrace (korekce) měření napětí a proudu
 • Nastavitelná přesnost (3 nebo 4 místa) a četnost měření
 • Uchování nastavení a dat v paměti i po odpojení napájení
 • Vlastní spotřeba max 1 W

Měřený proud AC

 • pro přímé měření s interním bočníkem do 20 A – běžně skladem *)
 • se snímací cívkou pro měření proudu do 100 A – zatím na objednávku – cívka uzavřená
 • se snímací cívkou pro měření proudu do 100 A – běžně skladem *) – cívka otevírací/zaklapávací **)
 • se snímací cívkou pro měření proudu do 200 A – zatím na objednávku – cívka uzavřená
 • se snímací cívkou pro měření proudu do 500 A – zatím na objednávku – cívka uzavřená
 • se snímací cívkou pro měření proudu do 1000 A – zatím na objednávku – cívka uzavřená

*) Snažíme se držet běžně skladem jako trvalý sortiment. Dočasně může dojít k vyprodání zásob.
**) Užitečné, pokud nemůžete z konstrukčních důvodů přerušit měřený silový vodič.

Měřené veličiny

 • Střídavé napětí:
  0.05–500 V~ AC (externí napájení)
  60–500 V~ AC (interní napájení)
 • Střídavý proud:
  od 0.000 A rozsah 20 A nebo 100/200/500/1000 A (se snímací cívkou)
 • Měřič výkonu: 0.00 W-9999 kW
 • Měřič spotřeby: 0.000–9999 kWh
 • Účiník: 0.000-1.000
 • Frekvence: 45.00-65.00 Hz

Přesnost měření

 • Napětí: ±1 %
 • Proud: ±2 %
 • Výkon: ±2 %

Rozměry

 • 79 × 43 × 27 mm
 • Otvor v panelu: 76 × 39,5 mm

Připojení

Přívod síťového napětí se připojí na vnitřní svorky. Výstup je na vnějších svorkách. V připojovacím schématu je pro názornost výstupu nakreslena jako spotřebič žárovka.

Síťový wattmetr - schéma zapojení
Síťový wattmetr – schéma zapojení

K měřidlu dostáváte i kablík pro výstup optočlenu. Ten je však nezapojen, abyste to nemohli splést s napájením. Oba kablíky totiž mají stejné barvy: červená a černá. Liší se však šířkou konektoru – napájecí konektor je širší, 3pinový, má vyvedeny jen vnější piny, zatímco výstup optočlenu je užší 2pinový konektor.

Kablík k optočlenu zapojte až tehdy, budete-li vážně uvažovat o tom, že speciální funkce alarmu využijete. Zadní panel lze snadno odklopit, i rukou bez nástrojů, protože měřidlo má tenké a pružné stěny.

Funkce a předvolby

Tlačítko MODE – rychlá volba

Na displeji se standardně zobrazuje střídavé napětí, proud a výkon. Pozice vpravo dole je volitelná tlačítkem MODE, jednotlivými stisky krokujete v zobrazení (7 různých):
– pouze Frekvence [Hz] – pouze Účiník (PF = Power Factor) – pouze proteklá Energie [kWh] – cyklické zobrazení Účiník nebo Frekvence – cyklické zobrazení Účiník nebo proteklá Energie – cyklické zobrazení Frekvence nebo proteklá Energie – cyklické zobrazení Cycle Frekvence, Účiník nebo proteklá Energie –

Tlačítko SET – rychlá volba

Jednotlivými stisky krokujete v režimu podsvícení:
– podsvícení s velkým jasem – podsvícení s polovičním jasem – bez podsvícení –

Menu

Dlouhým stiskem tlačítka MODE se dostanete do menu. V položkách menu krokujete krátkými stisky tlačítka MODE. Jste-li na položce v menu, dlouhým stiskem tlačítka MODE se rozbliká nastavený údaj. Můžete ho měnit tlačítkem SET. Hodnotu uložíte dlouhým stiskem tlačítka MODE.
Dlouhým stiskem tlačítka SET anebo pokud chvíli neuděláte žádnou operaci, systém měřidla se vrátí do standardního zobrazení.

Kód Funkce Možnosti Výchozí
1–CU Kalibrace napěťové chyby 0.000 V
2–CA Kalibrace proudové chyby 0.000 A
3–SP Rychlost
zobrazování údajů
(měřicí cyklus)
F – rychlé
S – standardní
L – pomalé
–S–
4–En Nastavení energie rEA
5–ty Nastavení alarmu –S–
6–Ou Alarm překročení napětí 0.000 V
7–LU Alarm poklesu napětí 0.000 V
8–oA Alarm překročení proudu 0.000 A
9–LA Alarm poklesu proudu 0.000 A
A–oP Alarm překročení výkonu 0.000 kW
b–LP Alarm poklesu proudu 0.000 kW
C–ot Časovač s alarmem 00:00 – 99:59
viz sekce: Časovač s alarmem
00:00
d–on Výchozí stav optočlenu High nebo Low
viz sekce: Optočlen
–H–
E–St Zpožďovač – start 0001
n–Et Zpožďovač – konec 0001
F–dS Počet míst zobrazení měřených veličin 3 nebo 4 místa –4–
H–rS Reset do továrního nastavení n – bez resetu
y – reset do výchozích hodnot
–n–

Časovač s funkcí alarmu

Nejprve si přes menu (položka C-ot) nastavte časový interval. Výchozí hodnota je 00:00. Časovač lze nastavit až na 99:59 (99 hodin 59 minut).
Po nastavení a uložení se vraťte do standardního zobrazení.

 • Dlouhým stiskem tlačítka SET spustíte časovač, měřidlo jednou kontrolně pípne. Na chvíli se na pozici vpravo dole objeví nastavený čas. Pak se displej zpět vrátí ke standardnímu zobrazení.
 • Zbývající čas si můžete kontrolně zobrazit krátkým současným stiskem obou tlačítek.
 • Pokud je časovač spuštěný, dlouhým stiskem tlačítka SET se odečítání času přeruší (pauza), ozve se dvojité pípnutí. Opětovným dlouhým stiskem SET se proces zase zapne, ozve se jedno pípnutí.
 • Když časovač doběhne, měřidlo krátce pípne a vpravo dole se rozbliká nápis C_OT, dokud nestisknete jakékoliv tlačítko.
 • Novým dlouhým stiskem tlačítka SET můžete opět spustit časovač – i po doběhnutí časovače hodnoty nastavené přes menu zůstávají v systému uložené, pokud máte v menu nastaveno u položky Typ alarmu (5–ty) semi-automatic (–S–).

Poznámka: nelze současně nastavit časovač a alarm hlídání napětí nebo proudu.

Optočlen

Výstup alarmu je směrován na optočlen. V menu lze nastavit jeho počáteční hodnotu (High/Low).

Optočlen je typu PC817 (Sharp) – viz sekce Odkazy. Výstup optočlenu je vyveden na dvoupinový konektor.

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Fotogalerie

LCD síťový wattmetr - měřené veličiny
LCD síťový wattmetr – měřené veličiny
LCD síťový wattmetr - podsvícení displeje
LCD síťový wattmetr – podsvícení displeje
LCD síťový wattmetr - nastavitelná přesnost
LCD síťový wattmetr – nastavitelná přesnost

Další informace

Napájení

externí, interní

Proud

20 A, 100 A, 100 A zaklapávací, 200 A, 500 A, 1000 A