Multifunkční elektroměr na panel

990 

Skladem

Kategorie:
ID: 36133     Poslední změna:  11.10.2022

Panelový multifunkční síťový jednofázový elektroměr měří několik veličin: napětí, proud, výkon, frekvenci, účiník a spotřebu energie.

Charakteristika

Jednofázový elektroměr s barevným displejem LCD je napájen z měřeného napětí. Proud (až do 100 A) se měří bezkontaktně externí snímací cívkou (v ceně měřidla). Měřič spotřeby si pamatuje údaj i po odpojení elektrické energie. K vynulování hodnoty slouží tlačítko z boku.

  • Bezkontaktní měření proudu externí snímací cívkou – nezasahujete do silového obvodu
  • Napájeno z měřeného obvodu
  • Vlastní spotřeba: zanedbatelná

3fázový elektroměr

Mnoho zákazníků po nás žádá třífázový elektroměr. Ceny takových přístrojů se běžně pohybují od 5 do 8 tis. Kč. Jednoduchou úvahou zjistíte, že se vyplatí koupit tři tyto samostatné elektroměry než jeden speciální. Z toho pramení jen jediná nevýhoda: spotřebu všech tří fází musíte sečíst.

Multifunkční elektroměr na panel – specifikace

Měřené veličiny

Veličina Rozsah Zobrazení
Střídavé napětí (voltmetr) 40–300 V~ 40.0 – 300.0
Střídavý proud (ampérmetr) 100 A~ 0.00 – 100.0
Výkon (wattmetr) 30 kW 0 – 30000 W
Frekvence 45–65 Hz 45.0 – 65.0 Hz
Účiník 0–1 0.00 – 1.00 PF
Měřič spotřeby energie 99999 kWh 0 – 99999

Další technické údaje

  • Přesnost: ±1 % ±2 čísla
  • Četnost měření: 2× za sekundu
  • Pohledový úhel displeje: 178°

Funkce tlačítka

Vynulování (reset) nakumulované hodnoty proteklé energie – nutné podržet tlačítko minimálně 5 sekund. Tlačítko je umístěno v krytu na pravé straně.

Vypnutí přívodu síťového napětí nezpůsobí ztrátu údaje o proteklé energii. Když se napájení vypne, elektroměr automaticky uloží aktuální hodnotu elektrické energie a elektroměr načte hodnotu po příštím zapnutí a bude pokračovat v akumulaci hodnot.

Schéma zapojení

Připojuje se přímo na síťové napětí: na fázi a nulák. Otvorem ve snímací cívce jen protáhnete fázový nebo nulový vodič vedoucí ke spotřebiči (k zátěži), tak jak je patrné z obrázku.

Poznámka: Výrobce neuvádí, zda je nutné dodržovat připojení L nebo N, odvozujeme že je to jedno, na jakém vodiči se bude snímat proud a na jaké svorky se připojí elektroměr.

Panelový multifunkční elektroměr – schéma

Rozměry

  • Přední panel: mm
  • Otvor pro protažení vodiče: průměr 15 mm

Panelový multifunkční elektroměr – rozměry

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Fotogalerie

další obrázky připravujeme:

Panelový multifunkční elektroměr – popis