Osciloskop DSO138

680 

Není skladem

ID: 13882     Poslední změna:  16.10.2020
Další kusy již na cestě

Zase brzy bude skladem (pro velký zájem dočasně vyprodáno) - prosíme vydržte.


Sestavený a oživený modul levného osciloskopu DSO138 s barevným TFT displejem a jednoduchou osciloskopickou sondou 1:1. Originál od čínské firmy JYE Tech (žádný klon).

Součástí dodávky je:

  • Osciloskopická sonda 1:1 je BNC kabel se dvěma krokodýlky
  • Napájecí adaptér 9 V/600 mA DC
  • Barevný anglický návod
  • Český manuál – od 2/2020

Technické parametry

Napájení

  • Napětí: 9 V DC stejnosměrné
  • Proud: 120 mA
  • Konektor: standardní napájecí konektor 5,5/2,1mm středový pin = plus

I když výrobce připouští napájení v rozsahu 8–12 V, nedoporučujeme napětí zvyšovat nad 9 V. Stabilizátor, který je na desce, je miniaturní typ nemající dobrý odvod tepla a čip by se za chvíli vypekl (tj. tak za měsíc provozu by odešel). Když už byste chtěli trvale napájet osciloskop ze zdroje 12 V, tak buď použijte DC/DC měnič (12/9 V – máme jich v nabídce dost např. vhodný je LM2596) nebo vyměňte stabilizátor za výkonnější typ – za standardní v pouzdru TO-220 s chladicím křidélkem a podle možností přidejte alespoň malý chladič.

Vertikál

  • Počet kanálů: 1
  • Analogová šířka pásma: 0–200 kHz (viz Praktické info)
  • Citlivost: 10 mV/Div – 5 V/Div
  • Nepřesnost citlivosti: <5 %
  • Rozlišení: 12 bit
  • Vstupní impedance: 1 MΩ
  • Maximální vstupní napětí: 50 Vpp
  • Vstupní vazba: DC, AC, GND

S ohledem na maximální vstupní napětí 50 V špička-špička (= přibližně 17 V ef), prosíme, předejděte odšlusnutí kitu a používejte standardní osciloskopickou sondu 1:10 jak jen to bude možné.

Horizontál

  • Maximální rychlost vzorkování: 1 Msps
  • Časová základna: 10 µs/Div – 500 s/Div
  • Délka záznamu: 1024 bodů

Funkce

  • Vestavěný testovací signál: obdélník 1 kHz/3,3 V
  • Funkce Hold (zmrazení signálu na displeji)
  • Uložení/vyvolání nasnímaného signálu

Konstrukce a firmware

DSO138 je koncipován jako částečná open-source konstrukce. To otevírá možnost uživatelům přidávat různé další vlastnosti a vylepšení nebo vyvíjet nové aplikace založené na tomto hardware.

Všechny potřebné soubory jsou dostupné dole na domovské stránce osciloskopu vývojářské firmy (v odkazech níže).

  • Srdcem DSO138 je procesor Cortex-M3 ARM (STM32F103C8)
  • Verze firmware: 113-13801-060

Velikost

  • Displej: 2.4 palce barevný TFT LCD, 320 × 240 pixelů, 262k barev
    TFT LCD displej je schopen zobrazovat průběhy signálu ostře a jasně.
  • Rozměry: 117 × 76 × 15 mm
  • Hmotnost kitu: 70 g (bez kabelů)

Manuál = český návod

Přepínače

Samostatný přepínač vlevo je určen pro zapínání kitu, pokud máte připojenou baterii Li-Pol do bílého konektoru. Přepínač nemá žádný vliv, napájíte-li kit po USB kabelu.

  • CPL (Coupling = vstupní vazba): GND – AC – DC
  • SEN1 (Sensitive 1 = citlivost hrubě): 1 V – 0.1 V – 10 mV/dílek
  • SEN2 (Sensitive 2 = citlivost jemně): ×5 – ×2 – ×1

SEN1 přepíná tedy citlivost v krocích ×10. Pokud použijete osciloskopickou sondu 1:10, bude citlivost 10× menší. Tj. 10 V – 1 V – 0.1 V/dílek

Tlačítka

shora dolů

  • [OK] zmrazení průběhu na displeji (HOLD)
  • [+] plus = zvyšování
  • [–] mínus = snižování
  • [SEL] Selection = výběr funkce
  • [RESET] to samé, jako když na chvíli vypnete napájení

Tlačítkem [SEL] se krokuje v tomto pořadí (sledujte zvýrazněné údaje na displeji):
Časová základna – Trigger – Spouštění – Bod synchronizace (kurzor vpravo) – Horizontální posuv (kurzor nahoře) – Vertikální posuv (kurzor vlevo)

Kurzory by standardně měly být v polovině.

Časová základna

Údaje znamenají čas na dílek a nastavují se tlačítky [–] nebo [+].
10μs – 20μs – 50μs – 0.1ms – 0.2ms – 0,5ms – 1ms – 2ms – 5ms – 10ms – 20ms – 50ms – 0,1s – 0,2s – 0,5s – 1s – 2s – 5s – 10s – 20s – 50s – 100s – 200s – 500s

Dlouhými časy se dobře monitorují pomaloběžné děje.

Trigger a Spouštění

  • Trigger: Auto – Normal – Single
  • Spouštění: zachytávání na náběžnou nebo na sestupnou hranu signálu

Pokud jste nikdy nepracovali s osciloskopem, nechte Trigger nastavený na Auto.

Synchronizace

Bod synchronizace je standardně nastaven na polovinu screenu. To je praktické pro signály se střídavou vstupní vazbou (AC). Když se například napíchnete na testovací obdélníkový signál z desky kitu a přepnete vazbu na DC, může se signál špatně synchronizovat, protože spodní hrana obdélníků bude v jedné přímce s kurzorem. Jakmile kurzorem vyjedete třeba o necelý dílek výš, signál se zachytí a zůstane klidný.

  • Rychlé nastavení kurzoru synchronizace na střed signálu: Tlačítkem [SEL] se přepněte na kurzor synchronizace, vystředění polohy do středu signálu provedete tlačítkem [OK], které podržíte dvě sekundy.

Jako indikace synchronizace slouží zelená LED, která je vpravo dole pod displejem. Když bliká v rytmu synchronizace, znamená to, že se zachytává správně. Zobrazení průběhu na osciloskopu je klidné a „stojí na místě“.

Horizontální posuv

Na screenu je možné aktuálně zobrazit jen jednu třetinu zobrazitelné délky signálu. Pokud chcete zkoumat delší průběh, je praktické si signál na obrazovce zmrazit tlačítkem [OK] a pak si obrazovku posouvat vlevo a vpravo.

  • Rychlé nastavení středu horizontální pozice: Tlačítkem [SEL] se přepněte na horizontální posuv, vystředění polohy provedete tlačítkem [OK], které podržíte dvě sekundy.

Vertikální posuv

Standardně je kurzor nastaven v polovině screenu. Kurzorem si můžete posunout celý signál nahoru nebo dolu.

Pokud přepnete přepínač CPL (vazba) do polohy GND, vstup se uzemní a na screenu se objeví vodorovná nulová linie.

Multimetr

Mód multimetru znamená, že se na obrazovce objeví ve dvou sloupcích čtyřmístné údaje o signálu. V levém sloupci je měřič frekvence, v pravém voltmetr. Toto zobrazení se zapíná takto:
Tlačítkem [SEL] se nastavte na časovou základnu a na dvě sekundy podržte tlačítko [OK]. Údaje zmizí nebo se objeví.

Význam:

  • Freq – kmitočet
  • Cycl – délka periody
  • PW – délka pulzu
  • Duty – střída
  • Vmax – napětí maximální hodnota
  • Vmin – napětí minimální hodnota
  • Vavr – napětí průměrná hodnota
  • Vpp – napětí špičková hodnota (mezi špičkami)
  • Vrms – napětí efektivní hodnota

Pokud nemáte s osciloskopem zkušenosti, napíchněte se na definovaný testovací signál 1 kHz/3.3 V, abyste správně pochopili co vám multimetr vlastně ukazuje.

Další užitečné funkce

  • Zmrazení signálu – Signál na obrazovce zmrazíte (HOLD) tlačítkem [OK]. Máte-li zapnutý multimetr, zmrazí se i ten. Opětovným stiskem to zase odmrazíte.
  • Paměť – Pro uložení do paměti musíte použít kombinaci tlačítek [SEL] a [+], pro vyvolání z paměti [SEL] a [–].
  • Reset (vyvolání výchozího nastavení celého osciloskopu) – Na dvě sekundy podržte společně tlačítka [–] a [+].

Možné problémy – testovací režim

Ještě než budete volat nebo psát, že vám osciloskop nejde, vyzkoušejte jednoduchý test. K osciloskopu jste v sadě dostali BNC kabel s krokodýlky. Zapojte kabel do BNC konektoru a červeným krokodýlkem se dotkněte testovacího bodu 1 kHz/3.3 V nacházejícího se vlevo od napájecího konektoru. Já jsem si do tohoto bodu zapájel lomený jumperový kolík, aby na něm krokodýlek lépe držel – totéž doporučuji i vám (viz Fotogalerii). Proveďte reset, ale ne tlačítkem [RESET], ale funkcí – viz výše Další užitečné funkce. Poté by se uprostřed obrazovky měl objevit obdélníkový signál s výškou něco málo přes 3 dílky (1 dílek = 1 V), máte-li přepínače nastavené následujícím způsobem:

Nastavení přepínačů (vazba a citlivost)

  • CPL – AC (uprostřed)
  • SEN1 – 1V (vlevo)
  • SEN2 – X1 (vpravo)

Nastavení časové základny – nápisy na obrazovce

  • Nahoře:   Running
  • Dole (zleva doprava):   1V   AC   1ms   AUTO

Aby testovací obdélníkový signál byl dobře rozeznatelný, měla by časová základna být nastavena od 0.1 do 1 ms.

Upozornění a záruka

Můžete si být jistí, že když osciloskop vybalíte a zapnete, že bude fungovat. Úplně všechny osciloskopy DSO138, které projdou našima rukama, totiž zkoušíme. Našim zákazníkům prodáváme jen funkční kusy, resp. zatím jsme u tohoto typu nenarazili na jediný vadný kus.

Standardní záruka se vztahuje na kit s firmwarem, tak jak celek dostáváte funkční od nás. Vlastními zásahy do kitu osciloskopu nebo aktualizací firmware přicházíte o záruku.

Prosíme, neupgradujte firmware. Toto je finální verze modulu a funguje tak jak má. Pokusem o upgrade můžete zablokovat procesor a tím zcela znefunkčnit osciloskop.

Praktické info

Zkoušel jsem z generátoru tvarových kmitů pouštět do osciloskopu různé signály. Mně ta šířka pásma připadala tak maximálně do 100 MHz. Čínský fejk (viz dále) chodil jen do 10 MHz.

Pozor na čínské fejky

Tak trochu ošizený osciloskop lze koupit na různých čínských serverech. Poznáte ho podle základní desky, která není červená, ale je do oranžova. Firmware je ve výrazně nižší verzi. Na obrázku v čínském internetovém obchodu je verze s červenou deskou, reálně pak dostanete fejk (padělek).

Proč

Několik stálých zákazníků se mě opakovaně dotazovalo, zda někdy zařadím do sortimentu tuto praktickou hračku. I když to tady v republice prodává už dost firem, zkušebně jsme objednali pár kusů, abychom zjistili zájem. Dali jsme přednost oživenému sestavenému kompletu před stavebnicí, protože rozdíl ceny byl minimální.

Když si vaše manželka může donekonečna kupovat kabelky (jako ta moje) tak proč byste si vy nemohli koupit nějakou užitečnou věcičku ke sebevzdělávání 🙂

Do sortimentu jsme také zařadili krabičku z plexiskla.

Odkazy

CZ

EN

  • DSO138 – popis kitu + manuál, schéma, osazovací plánek, download firmware
  • JYE Tech – design (Home page)

Fotogalerie

K osciloskopu doporučujeme přikoupit krabičku z plexiskla.

Osciloskop DSO138 - krabička
Osciloskop DSO138 – krabička

Další informace

Hmotnost 0.22 kg