Panelový ampérmetr LED – 5 míst – DC

280 480 

červený, zelený, modrý

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 7351     Poslední změna:  1.5.2024

Přesný 5místný digitální ampérmetr do panelu pro měření stejnosměrných proudů s odděleným vstupem pro napájení a měření (průchod proudu). Oba vstupy však nejsou uvnitř měřidla galvanicky odděleny. Bočník je již obsažen na desce ampérmetru.

Zobrazení s červenýmizelenýmimodrými sedmisegmentovkami LED s výškou číslic 9 mm. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu.

Nejlépe svítí zelená varianta. Červená a modrá tak normálně.

Ampérmetry zobrazují jen kladné hodnoty proudu. Všechny mají kalibrační trimr.

Technické údaje

  • Měření proudu: jen kladné hodnoty (ampérmetr není obousměrný)
  • Napájení: 4–28 V/7–10 mA
  • Měřicí cyklus: 400 ms (tj. cca 2,5× za sekundu)
  • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃
Proud Bočník Odpor Zobrazení
500 µA interní 100 Ω 000.00 – 500.00 µA
5 mA interní 10 Ω 0.0000 – 5.0000 mA
50 mA interní 1 Ω 00.000 – 50.000 mA
500 mA interní 0.1 Ω 000.00 – 500.00 mA
1 A interní 0.1 Ω 000.00 – 999.99 mA
5 A interní 0.01 Ω 0.0000 – 5.0000 A

Rozměry panelového ampérmetru

  • Výška číslic: 9 mm
  • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
  • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
  • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
  • Vestavná hloubka: 19,4 mm

Připojení

Připojení je celkem čtyřmi vodiči, tj. dvěma páry. Menší konektor slouží pro připojení napájení a robustnější konektor pro připojení snímání proudu na bočníku.

Oba černé vodiče (tenký a tlustý) jsou uvnitř ampérmetru propojeny. Snímání proudu se zapojuje do záporné větve měřicího obvodu. Pokud měřicí vstup zapojíte do kladné větve a napájení nebude galvanicky odděleno, ampérmetr se okamžitě zničí.

označení barva vodiče funkce
I+ tenká červená napájení: +4 .. +28 V
I– tenká černá napájení: zem
+ tlustá červená měřicí vstup: výstup kzátěži
tlustá černá měřicí vstup: zem
Panelový digitální ampérmetr LED - 5 míst - DC - připojení konektorů
Panelový digitální ampérmetr LED – 5 míst – DC – připojení konektorů

Schéma zapojení ampérmetru do obvodu – doporučujeme plovoucí (bezpotenciálové) napájení, které je izolované od ostatních měřicích obvodů.

Při využití napájení ampérmetru ze společného obvodu, ve kterém zároveň měříte proud, nepřipojujte tenký černý vodič na společnou zem.

Digitální ampérmetr - připojení na plovoucí (bezpotenciálové) napájení
Digitální ampérmetr – připojení na plovoucí (bezpotenciálové) napájení
Digitální ampérmetr - napájení z měřeného obvodu (se společnou zemí)
Digitální ampérmetr – napájení z měřeného obvodu (se společnou zemí)

Kalibrace a autokalibrace

Protože na přesnost měření má vliv teplota a také u některých elektrických součástek se může projevit stárnutí, je ampérmetr vybaven dvěma funkcemi: kalibrací a autokalibrací.

Níže uvedené operace provádějte až po ustálení měřidla, tj. minimálně po půl hodině provozu.

Panelový digitální ampérmetr LED - 5 míst - DC - kalibrace
Panelový digitální ampérmetr LED – 5 míst – DC – kalibrační prvky

Autokalibrace

Autokalibrací dosáhnete nulové výchozí hodnoty proudu. Může se totiž stát, že ampérmetr ukazuje nějakou nenulovou hodnotu proudu, přestože výstup je zcela odpojen a měřákem evidentně neprotéká žádný proud.
Když je ampérmetr v chodu, zkratujte měřicí body označené na obrázku modře (např. pinzetou s dlouhými špičatými hroty) a držte je minimálně dvě sekundy zkratované. Potom se ampérmetr automaticky nastaví trvale na nulu. Nové nastavení se uloží do procesoru (mikrokontroléru) a uchová se i po vypnutí napájení.

Kalibrace

Ampérmetr má trimr pro kalibraci proudu.
Připravte si o řád přesnější ampérmetr, podle kterého chcete tento měřicí přístroj zkalibrovat. Zapojte oba měřáky do obvodu sériově, aby ukazovaly nějakou hodnotu. Může to být někde mezi 50 a 95 % rozsahu. Při zapojeném obvodu pak dostavíte přesnou hodnotu trimrem podle referenčního ampérmetru. Upozornění: tímto trimrem neotáčejte často, je to SMD typ a jeho životnost je asi 20 otáček.

Další informace

Proud

500 µA, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 1 A, 5 A

Barva

červená, modrá, zelená