Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 300V 20A DC

350 

Dual LED displej s kalibrací

Není skladem

ID: 9616     Poslední změna:  4.1.2020
Již vyprodáno
Bohužel, pro velký zájem zcela vyprodáno - už vůbec nebude.
Cena včetně bočníku

Dvojitý panelový digitální kombinovaný měřák pro napájecí zdroje: červený voltmetr + modrý ampérmetr.

Třímístný digitální voltmetr/ampérmetr do panelu pro měření stejnosměrného napětí a stejnosměrného proudu. Možnost měření vlastního napájecího napětí. Kalibrační trimry pro napětí a proud. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu napájecího zdroje. Svítí jasnými barvami.

Technické údaje

 • Rozsah měření napětí: 0 až 300 V (0.0–9.9–10.0–99.9-100-300 V)
 • Rozsah měření proudu: 0 až 20 A (0–20 A)
 • Přesnost měření napětí: 0,1 %
 • Přesnost měření proudu: 1 %
 • Napájení: 3,5–30 V/15–20 mA
 • Vstupní odpor voltmetru: xxx kΩ (naměřeno)
 • Bočník: 75 mV
 • Měřicí cyklus: 300 ms (tj. cca 3× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového měřiče

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček měřidla: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4/25 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojovací vodiče

Vodiče nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes dva konektory, jeden je určený pro napájení, druhý pro měřicí vstupy.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení konektorů
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení konektorů

Vývody z proudového bočníku se zapojují do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schéma zapojení).

barva vodič funkce
tenký červený napájení: 3.5 .. 30 V
tenký černý zem pro plovoucí napájení
tenký žlutý proudový vstup
tenký červený měřicí vstup: 0 .. +300 V
tenký černý společná zem/proudový vstup

Tenké černé kablíky spolu nespojujte. Tenký černý kablík z napájecího konektoru slouží jen pro připojení země z plovoucího napájení, je-li bezpotenciálové oproti měřenému napětí (izolované od ostatních měřicích obvodů).

Spojením obou tenkých červených kablíků měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. je napájen z měřeného napětí. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod. U tohoto měřicího přístroje to však vzhledem k měřicímu rozsahu 300 V ztrácí smysl.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma napájení z měřeného napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma napájení z měřeného napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na galvanicky oddělené napájení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na galvanicky oddělené napájení

Upozornění

Při provozu se nedotýkejte prstem bočníku, můžete se nečekaně popálit.

Konstrukce

Jádrem měřidla je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení je stabilizováno monolitickým stabilizátorem. Proto to omezení maximálního napájecího napětí 30 V – jinak by došlo k destrukci obvodu. Při snížení napájení pod 3,5 V přestává kvůli úbytku napětí stabilizátor dodávat potřebné napětí pro mikrokontrolér a měřidlo přestává pracovat.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – konstrukce
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – konstrukce