Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 500V 500A DC

600 

Dual LED displej s kalibrací

ID: 10047     Poslední změna:  23.3.2020
Cena včetně bočníku

Dvojitý panelový digitální kombinovaný měřák pro napájecí zdroje: červený voltmetr + červený ampérmetr.

Přesný čtyřmístný digitální voltmetr/ampérmetr do panelu pro měření stejnosměrného napětí a stejnosměrného proudu. Nemá automatickou volbu rozsahu napětí. Kalibrační trimry pro napětí a proud. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu napájecího zdroje.

Technické údaje

 • Rozsah měření napětí: 0 až 500 V (00.00–99.99-499.9 V)
 • Rozsah měření proudu: 0 až 500 A (000.0–201.0 A)
 • Přesnost měření napětí: 0,1 %
 • Přesnost měření proudu: 1 %
 • Napájení: 4–28 V/15 mA
 • Vstupní odpor voltmetru: 2 MΩ (naměřeno)
 • Bočník ampérmetru: 75 mV
 • Měřicí cyklus: 300 ms (tj. cca 3× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového měřiče

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4/28 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojovací vodiče

Vodiče nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes konektory.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení konektorů
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení konektorů

Vývody z proudového bočníku (tlusté vodiče) se zapojují na bočník do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schéma zapojení).

barva vodič funkce
tenký žlutý měřicí vstup: 0 .. +500 V
tenký černý zem pro plovoucí napájení
tenký červený napájení: 4 .. 28 V
tlustý černý společná zem/proudový vstup
tlustý červený proudový výstup

Tenký černý kablík nespojujte s tlustým, slouží jen pro připojení plovoucího napájení, je-li bezpotenciálové oproti měřenému napětí (galvanicky izolované od ostatních měřicích obvodů). Toho se dosáhne např. připojením na jiné izolované vinutí transformátoru, externím napáječem (adaptérem) apod.

Oba vodiče proudového vstupu musejí být připojeny na bočník, jinak ampérmetr ukazuje maximální měřitelnou hodnotu (údaj kolem 201 A).

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - schéma měření vlastního napájecího napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma měření vlastního napájecího napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení na plovoucí napájení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na plovoucí napájení

Spojením žlutého a červeného tenkého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod.
Měřené a napájecí napětí mají společnou zem.

Konstrukce

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na 3,3 V. Proto to omezení maximálního napájecího napětí na 28 V – došlo by jinak k destrukci obvodu. Při snížení napájení pod 4 V přestává kvůli úbytku napětí stabilizátor dodávat potřebné napětí pro mikrokontrolér a voltmetr přestává pracovat.

Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru – obrázek připravujeme