Panelový digitální voltmetr ampérmetr DC 2×4 místa STANDARD

250 600 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 14285     Poslední změna:  21.2.2021

Dvojitý 4místný panelový digitální kombinovaný měřák pro současné měření napětí a proudu. Automatická volba rozsahu napětí. Horní displej je voltmetr, dolní displej ampérmetr.

Cena včetně bočníku a propojovacích kablíků

Dodávané kombinace

Barevná kombinace

Poznámka: kombinace červeno-červená běžně nedržíme skladem = na objednávku předem (dopředu poslat email nebo zapnout hlídacího psa.

2×4 místa červeno-červená červeno-modrá červeno-zelená
Voltmetr V A A
Ampérmetr V A A

Napětí a proud

2×4 místa Napětí
Proud Bočník 100 V 120 V 200 V 500 V
1 A interní 250 Kč 270 Kč 300 Kč
2 A interní 250 Kč 270 Kč 300 Kč
5 A interní 250 Kč 270 Kč 300 Kč
10 A interní 250 Kč 250 Kč* 270 Kč 300 Kč
20 A externí 310 Kč 330 Kč 350 Kč
30 A externí 320 Kč 340 Kč 370 Kč
50 A externí 330 Kč 350 Kč 380 Kč
100 A externí 350 Kč 370 Kč 400 Kč
200 A externí 450 Kč 470 Kč 500 Kč
500 A externí 550 Kč 570 Kč 600 Kč

*) Nový typ unikátního měřidla, voltmetr s automatickou volbou rozsahu přes tři řády – viz tabulku Voltmetr

Charakteristika

Čtyřmístný digitální voltmetr/ampérmetr do panelu pro měření stejnosměrného napětí a stejnosměrného proudu. Možnost napájení z měření měřeného napětí. Kalibrační trimry pro napětí a proud. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu napájecího zdroje nebo nabíječky. Svítí jasnými barvami..

Důležité: Ani voltmetr ani ampérmetr nezobrazují záporné hodnoty. Připojíte-li měřicí vstup voltmetru na záporné napětí, obvykle vyhoří mikrokontrolér. Ampérmetr při průtoku proudu opačným směrem obvykle vydrží, protože napětí na vstupu proudového převodníku je malé (max 75 mV).

Technickou dokumentaci připravujeme.

Technické údaje

 • Rozsah měření napětí: 0 až 100/120/200/500 V
 • Rozsah měření proudu: 0 až 1/2/5/10/20/30/50/100/200/500 A
 • Přesnost měření napětí: 0,1 %
 • Přesnost měření proudu: 1 %
 • Napájení: 4–28 V/15–20 mA
 • Měřicí cyklus: 300 ms (tj. cca 3× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Voltmetr

Napětí Impedance Zobrazení
100 V 400 kΩ 00.00 – 09.99 – 10.00 – 99.99 – 100.0 – 105.0* V
120 V 590 kΩ 0.000 – 9.999 – 10.00 – 99.99 – 100.0 – 120.0* V
200 V 800 kΩ 00.00 – 09.99 – 10.00 – 99.99 – 100.0 – 205.0* V
500 V 2 MΩ 000.0 – 099.9 – 100.0 – 499.0 – 500.0 – 505.0* V

*) Můžete jemně překročit jmenovitý rozsah napětí, ne však trvale. Měřicí přístroje sice zvládnou i vyšší přetížení, nicméně hrozí jejich zničení. Na tyto situace se bohužel nevztahuje záruka.

Ampérmetr

Některé ampérmetry mají automatickou volbu rozsahu jak je patrné ze sloupce Zobrazení.

Proud Bočník Odpor/Úbytek Zobrazení
1 A interní 0.100 Ω 000.0 – 999.9 mA – 1.000 – 1.100* A
2 A interní 0.025 Ω 0.000 – 1.999 – 2.000 – 2.100* A
5 A interní 0.010 Ω 0.000 – 4.999 – 5.000 – 5.100* A
10 A interní 0.005 Ω 0.000 – 9.999*** A
20 A externí 75 mV 00.00 – 19.99 – 20.00 – 20.50** A
30 A externí 75 mV 00.00 – 29.99 – 30.00 – 31.00** A
50 A externí 75 mV 00.00 – 49.99 – 50.00 – 52.50** A
100 A externí 75 mV 00.00 – 99.99 – 100.0 – 105.0** A
200 A externí 75 mV 000.0 – 199.9 – 200.0 – 205.0** A
500 A externí 75 mV 000.0 – 499.9 – 500.0 – 530.0** A

*) Můžete jemně překročit jmenovitý rozsah proudu, ne však trvale. Měřicí přístroje sice zvládnou i vyšší přetížení, nicméně hrozí jejich zničení. Na tyto situace se bohužel nevztahuje záruka.

**) Maximální měřitelná hodnota se u každého měřidla se nepatrně liší. Vždy je mírně přes jmenovitou hodnotu proudu. Tato hodnota se zobrazí, pokud není k proudovému vstupu ampérmetru připojen bočník oběma vodiči.

***) Nemáme ještě otestováno

Rozměry panelového měřidla

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4/28 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojovací vodiče

Vodiče nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes konektory.

Popis vývodů

Vývody z proudového bočníku (tlusté vodiče) se zapojují do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schéma zapojení).

barva vodič funkce
tenký červený napájení: 4 .. 28 V
tenký černý zem pro plovoucí napájení
tenký žlutý měřicí vstup: 0 .. +100/200/500 V
tlustý červený proudový výstup
tlustý černý společná zem/proudový vstup

Zapojovací schémata

Měřené a napájecí napětí mají společnou zem. Pokud vám tato vlastnost nevyhovuje, v našem sortimentu jsou izolované DC/DC měniče s galvanicky odděleným výstupem, kterými můžete měřidlo napájet.

Tenký černý kablík nespojujte s tlustým (!!!), slouží jen pro připojení plovoucího napájení, je-li bezpotenciálové oproti měřenému napětí (izolované od ostatních měřicích obvodů).

Spojením žlutého a červeného tenkého kablíku je měřidlo napájeno z měřeného napětí. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod.

Měřidla s interním bočníkem

Pro měřidla s ampérmetrem do 10 A.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - schéma napájení z měřeného napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma napájení z měřeného napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení na plovoucí napájení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na plovoucí napájení

Měřidla s externím bočníkem

Pro měřidla s ampérmetrem 20 A a více.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr s bočníkem - základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr s bočníkem – základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr s bočníkem - schéma napájení z měřeného napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr s bočníkem – schéma napájení z měřeného napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr s bočníkem - připojení na plovoucí napájení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr s bočníkem – připojení na plovoucí napájení

Kalibrace a autokalibrace

Protože na přesnost měření má vliv teplota a také u některých elektrických součástek se může projevit stárnutí, je tento užitečný měřicí přístroj vybaven dvěma funkcemi: kalibrací a autokalibrací.

Níže uvedené operace provádějte až po ustálení měřidla, tj. minimálně po půl hodině provozu.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr 2x4 místa - kalibrace
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr 2×4 místa – kalibrace

Autokalibrace

Autokalibrací dosáhnete nulové výchozí hodnoty proudu. Může se totiž stát, že ampérmetr ukazuje nějakou nenulovou hodnotu proudu, přestože výstup je zcela odpojen a měřákem evidentně neprotéká žádný proud.
Když je ampérmetr v chodu, zkratujte měřicí body označené na obrázku modře (např. pinzetou s dlouhými špičatými hroty) a držte je minimálně dvě sekundy zkratované. Potom se ampérmetr automaticky nastaví trvale na nulu. Nové nastavení se uloží do procesoru (mikrokontroléru) a uchová se i po vypnutí napájení.

Kalibrace

Měřák má dva samostatné trimry pro kalibraci napětí a proudu.
Připravte si o řád přesnější voltmetr/ampérmetr, podle kterého chcete tento měřicí přístroj zkalibrovat. Zapojte oba měřáky do obvodu paralelně/sériově, aby ukazovaly nějakou hodnotu. Může to být někde mezi 50 a 95 % rozsahu. Při zapojeném obvodu pak dostavíte přesnou hodnotu trimrem podle referenčního voltmetru/ampérmetru. Upozornění: tímto trimrem neotáčejte často, je to SMD typ a jeho životnost je asi 20 otáček.

Konstrukce

Jádrem měřidla je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na 3,3 V. Proto to omezení maximálního napájecího napětí 28 V – došlo by jinak k destrukci obvodu. Při snížení napájení pod 4 V přestává kvůli úbytku napětí stabilizátor dodávat potřebné napětí pro mikrokontrolér a měřidlo přestává pracovat.

Obrázek: Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru – připravujeme

Bezpečnostní upozornění

Pozor – bočník se při provozu zahřívá – nedotýkat se prstem (ani jinou částí těla) – hrozí popálení i chvíli po vypnutí obvodu.

Měření napětí nad 60 V není určeno laikům. K instalaci měřidla (a také provozu) jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektroniky a elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto voltmetrem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Neberte prosím práci s vysokým napětím na lehkou váhu.

Fotogalerie

Součástí tohoto kombinovaného měřidla jsou i propojovací kablíky a rovněž proudový bočník.

Obrázek: Kombinovaný voltmetr/ampérmetr 2×4 místa s interním bočníkem – sada – Připravujeme

Obrázek: Kombinovaný voltmetr/ampérmetr 2×4 místa s externím bočníkem – sada – Připravujeme

Výčet dodávaných kombinací

100V 1A, 100V 2A, 100V 5A, 100V 10A, 100V 20A, 100V 30A, 100V 50A, 100V 100A, 100V 200A, 100V 500A
120V 10A
200V 1A, 200V 2A, 200V 5A, 200V 10A, 200V 20A, 200V 30A, 200V 50A, 200V 100A, 200V 200A, 200V 500A
500V 1A, 500V 2A, 500V 5A, 500V 10A, 500V 20A, 500V 30A, 500V 50A, 500V 100A, 500V 200A, 500V 500A

Další informace

Hmotnost -
Napětí

100 V, 120 V, 200 V, 500 V

Proud

1 A, 2 A, 5 A, 10 A, 20 A, 30 A, 50 A, 100 A, 200 A, 500 A

Kombinace

červeno-červená, červeno-modrá, červeno-zelená

Podobné produkty