Panelový digitální voltmetr ampérmetr teploměr wattmetr 33V 3A 99W DC

300 

Multimetr s automatickou volbou rozsahu proudu

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 5794     Poslední změna:  3.12.2020

Dvojitý panelový multimetr pro napájecí zdroje v panelovém rámečku STANDARD.

Dodáváme ve třech barevných kombinacích:

 • červený voltmetr/teploměr + červený ampérmetr/wattmetr
 • červený voltmetr/teploměr + modrý ampérmetr/wattmetr
 • červený voltmetr/teploměr + zelený ampérmetr/wattmetr

Přesný čtyřmístný digitální voltmetr a ampérmetr pro měření stejnosměrného napětí a proudu. Automatická volba rozsahu proudu (autorange). Možnost napájení z měřeného napětí. Přesný třímístný teploměr a wattmetr. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu napájecího zdroje.

Automatická volba rozsahu proudu je významnou předností oproti jiným měřákům podobného typu. Automatická volba rozsahu zvyšuje o řád přesnost na nižším měřicím rozsahu a rozšiřuje rozsah měřeného proudu. Do 1 A tak můžete měřit s přesností na desetiny mA (stovky mikroampér).

Technické údaje

 • Rozsah měření napětí: 0 až 33 V (0.00–33.00 V)
 • Rozsah měření proudu: 0 až 3 A (000.0–999.9–2.999 mA-A)
 • Rozsah měření výkonu: 0 až 99,9 W (0.0–99.9 W)
 • Rozsah měření teploty: -55 až 110 °C
 • Přesnost: 0,3 %
 • Napájení: 3,5–28 V/15 mA
 • Vstupní odpor voltmetru: ??? kΩ (naměřeno)
 • Měřicí cyklus: 200 ms (tj. cca 5× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového měřiče

 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4/40 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojovací vodiče

Vodiče nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes konektory.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr/teploměr/wattmetr - připojení konektorů
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr/teploměr/wattmetr – připojení konektorů

Vývody z proudového bočníku (tlusté vodiče) se zapojují do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schéma zapojení).

barva vodič funkce
tenký žlutý měřicí vstup: 0 .. +33 V
tenký černý zem pro plovoucí napájení
tenký červený napájení: 3.5 .. 28 V
tlustý černý společná zem/proudový vstup
tlustý červený proudový výstup
Senzor teploty (připojení ze zadní strany měřáku):
tenký černý zem pro senzor teploty
tenký žlutý měřicí vstup senzoru teploty
tenký červený napájení senzoru teploty

Tenký černý kablík napájení nespojujte s tlustým proudovým, slouží jen pro připojení plovoucího napájení, je-li bezpotenciálové oproti měřenému napětí (galvanicky izolované od ostatních měřicích obvodů). Toho se dosáhne např. připojením na jiné izolované vinutí transformátoru, externím napáječem (adaptérem) apod.

Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – základní zapojení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - schéma měření vlastního napájecího napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – schéma měření vlastního napájecího napětí
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr - připojení na plovoucí napájení
Kombinovaný voltmetr/ampérmetr – připojení na plovoucí napájení

Spojením žlutého a červeného tenkého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod.

Měřicí režimy

V základním režimu měří napětíproud. V druhém režimu se měří teplotavýkon.

Měřicí režimy se ovládají mikrotlačítkem, které se nachází na zadní straně měřiče.

 • Po jednom krátkém stisknutí tlačítka se přepne do opačného režimu.
  Tj. z měření napětí a proudu do měření teploty a výkonu, nebo z měření teploty a výkonu do měření napětí a proudu.
 • Po dvou krátkých stisknutích se bude po 3 sekundách střídavě měnit režim zobrazení, tj. bude se automaticky přepínat mezi měřením napětí/proudu a teploty/výkonu.
 • Při delším stisku (cca 2 sekundy) se právě zobrazený režim nastaví jako výchozí. Toto nastavení se uchová i po vypnutí a opětovném zapnutí napájení.

Měření jednotlivých veličin

Měření napětí

Voltmetr nemá automatickou volbu rozsahu (autorange) a zobrazuje vždy pevně setiny voltu. Tj. do 10 V zobrazuje třímístně, nad 10 V vždy čtyřmístně. Maximálně tedy 9.99 nebo 33.00 V.

Upozornění: Nezkoušejte měřit více než 33 V, hrozí zničení celého měřiče.

Měření proudu

Ampérmetr má automatickou volbu rozsahu (autorange). Do 1 A zobrazuje jednotky miliampér, nad 1 A desítky miliampér. Maximálně tedy 999.9 mA a 2.999 A.

Měření teploty

Měření teploty využívá senzor/čidlo DS18B20 (není součástí základní dodávky). Zde si můžete objednat teplotní senzor DS18B20 s kabelem. Popřípadě můžete použít vlastní senzor DS18B20. Jeho připojení je jednoduché – viz obrázek níže, přesto dávejte pozor na správné připojení, jinak nevratně zničíte senzor teploty.

 • Při měření teploty jsou zobrazena pouze 3 místa a písmeno C, např. 22.1C
 • Pokud nebude připojen žádný senzor, zobrazí se na displeji:  – N – C
 • Překročí-li se teplotní limit, zobrazí se na displeji:  – – – C

Měření výkonu

 • Zobrazují se pouze 3 místa a písmeno P, např. 10.5P
 • Pokud se překročí limit 99.9P, zobrazí se na displeji:  – – – P
Zasunutí senzoru teploty DS18B20 přímo do konektoru
Zasunutí senzoru teploty DS18B20 přímo do konektoru

Funkce kompenzace napětí

Určeno pro měření při větší proudové zátěži.

Připravujeme …

Konstrukce

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na 3,3 V. Proto to omezení maximálního napájecího napětí na 28 V – došlo by jinak k destrukci obvodu. Při snížení napájení pod 3,5 V přestává kvůli úbytku napětí stabilizátor dodávat potřebné napětí pro mikrokontrolér a voltmetr přestává pracovat.

Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru
Popis konstrukce voltmetru/ampérmetru

Další informace

Kombinace

červeno-červená, červeno-modrá, červeno-zelená

Podobné produkty