Panelový digitální voltmetr LED – 30V DC

70 80 

červený, zelený, modrý

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 4032     Poslední změna:  25.5.2022

Levný třímístný digitální voltmetr do panelu s automatickou volbou rozsahu pro orientační měření kladného stejnosměrného napětí bez možnosti kalibrace.

Možnost napájení z měřeného napětí = připojení přes 2 vodiče. Zobrazení s červenýmizelenýmimodrými sedmisegmentovkami LED s výškou číslic 14 mm. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu.

Připojení

 • 2 vodiče – jen se připojí na napájení v rozsahu 5 až 30 V, měří toto napětí
 • 3 vodiče – oddělené napájení a měřicí vstup,
  oba tyto vodiče mohou být rovněž spojeny, pak voltmetr funguje jako varianta se dvěma vodiči

Popis vodičů níže v tabulkách.

Technické údaje

 • Automatické přepínání rozsahů:
  0.00 až 9.99 V
  10.0 až 30.0 V
 • Napájení: 8–30 V/25 mA
 • Vstupní odpor: 127,8 kΩ (změřeno)
Panelový digitální voltmetr LED 30V

Panelový digitální voltmetr LED 30V

 • Výrobcem uváděná přesnost:
  ±0,1 V při rozsahu do 10 V
  ±0,3 V při rozsahu nad 10 V
  viz také níže
 • Četnost měření: asi 3× za sekundu (interval 300 ms)
 • Délka přívodních vodičů: 20 cm
 • Provozní teplota: –10 .. +65 °C

Rozměry panelového voltmetru

 • Výška číslic: 14 mm
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4 mm

Připojovací kablíky

Varianta se dvěma vodiči:

označení barva vodiče funkce
V+ červená plus (kladný pól napájení): +5 .. +30 V
V– černá zem (záporný pól napájení)

Varianta se třemi vodiči:

označení barva vodiče funkce
VT bílá měřicí vstup: 0 .. +30 V
V+ červená napájení: +8 .. +30 V
V– černá společná zem

Měřené i napájecí napětí mají společnou zem. Lze také napájet plovoucím (izolovaným, bezpotenciálovým) napájením. Za tímto účelem prodáváme malé izolované DC/DC měniče (viz níže).

Spojením červeného a bílého kablíku je voltmetr napájen z měřeného napětí, tj. měří vlastní napájecí napětí. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod. Měřit tedy jen můžete v rozsahu napájecího napětí.

Sice v technických parametrech uvádím 8 V, ale nejmenší možné napájecí napětí je 4,30 V (výrobce uvádí 4,5 pro červený a 5 V pro zelený a modrý). Jen jas je velmi slabý, se zvyšujícím se napětím souběžně roste až do 8 V. Nad tuto mez je jas konstantní a už se dál nezvyšuje. Pokud potřebujete voltmetr napájet z napětí např. 3,3 nebo 5 V, a budete chtít, aby pěkně “svítil”, připojte napájení přes malý izolovaný DC/DC měnič s konfigurací např. 0309 nebo 0509 (viz níže).

Ve schématech je pro bílý kablík z důvodu lepší čitelnosti použita žlutá barva.

Voltmetr - základní schéma připojení

Voltmetr – základní schéma připojení

Voltmetr - schéma napájení z měřeného napětí

Voltmetr – schéma napájení z měřeného napětí

Voltmetr - schéma připojení plovoucího napájení

Voltmetr – schéma připojení plovoucího napájení

Praktické rady

Zaznamenal jsem několik povzdechnutí, že voltmetr přestal ve starších vozech fungovat. Rozebráním a proměřením těchto odšluslých voltmetrů jsem konstatoval, že došlo k probití stabilizátoru a následné zničení mikrokontroléru, který provádí vlastní měření. Možnou příčinou bylo zřejmě vystřelení vyššího napětí na palubní síti od nějakého indukčního spotřebiče (napěťová špička vznikne po jeho odpojení/vypnutí). To mohl třeba způsobit motorek stěračů apod. Prosím, zapojte na napájecí vstup nějaké ochranné prvky (varistor, transil apod.).

Voltmetrem změříte i vyšší napětí než 30 V (tak o 1 až 2 volty). Nicméně limit 30 V je dán výrobcem stabilizátoru, který napájí vlastní obvody voltmetru (viz dále konstrukce). Nezkoušejte záměrně napájet voltmetr tímto vyšším napětím, polovodičový stabilizátor to může například dvakrát vydržet a potřetí se probije, a máte po voltmetru. Existují například třísvorkové SMD stabilizátory s maximálním vstupním napětím 36, 40, 45 nebo dokonce 60 V, se kterými lze rozšířit rozsah napájecího napětí, jsou však špatně dostupné (nevyskytují se v běžné prodejní síti).

Popis konstrukce

Při měření vlastního napájení je totiž velmi podstatný rozdíl oproti voltmetrům na bázi obvodů 7106, které v tomto režimu nemohly měřit a muselo se k nim dodělávat plovoucí napájení pomocí izolovaných DC/DC měničů.

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na bázi 7805 (proto to omezení maximálního napájecího napětí 30 V).

U tohoto voltmetru výrobce obzvlášť šetřil, proto je jeho cena oproti jiným typům velmi nízká. A kde všude konstruktéři ušetřili:

 • Mikrokontrolér s AD převodníkem – levný typ Nuvoton (viz odkazy níže)
 • Voltmetr nemá kalibrační trimr
 • Stabilizátor 78L05 – má velký úbytek v propustném směru, můžete nahradit nějakým jiným typem s menším úbytkem (LDO – Low Drop Out)
 • Displej nemá úplně největší jas
 • Vodiče – jsou připájeny (u jiných dražších voltmetrů se obvykle vstupy připojují přes konektory)

Přesnost a kalibrace

Vzhledem k obecně levné konstrukci panelového voltmetru jsem ani nečekal velkou přesnost. Proto jsem voltmetr podrobil testu. Výsledek je v tabulce.

Ukazuje se, že vzhledem k použití mikrokontroléru je přesnost voltmetru nejmenší při měření velmi malého napětí (do 1 V). Proto prosím na to při měření berte ohled. Při měření větších napětí je chyba ±1 místo vcelku dobrá. Naštěstí se v běžné amatérské praxi tato nízká napětí málo používají. Každopádně je dobré o této vlastnosti vědět.

Prosím, mějte na paměti, že přesnost měřidla je dána přesností použitých SMD rezistorů, a tak když budete mít zrovna kus, který proměřuje víc než by se vám líbilo, musíte si jemně “doladit” pevné SMD rezistory.

Skutečné napětí Údaj voltmetru
0.00 0.00
0.50 0.36
1.00 0.88
2.00 1.88
3.00 2.88
4.00 3.92
5.00 4.92
6.00 5.92
7.00 6.92
8.00 7.92
9.00 8.96
10.0 9.96
11.0 10.9
12.0 11.9
13.0 13.0
14.0 13.9
15.0 14.9
16.0 15.9
17.0 17.0
18.0 17.9
19.0 18.9
20.0 19.9
21.0 20.9
22.0 21.9
23.0 22.9
24.0 24.0
25.0 25.0
26.0 26.0
27.0 26.9
28.0 28.0
29.0 29.0
30.0 30.0

Pro měření skutečného napětí byly použity dva voltmetry: 3 1/2místný multimetr Metex M-3650B a zabudovaný voltmetr v napájecím zdroji na bázi obvodu 7135.

Dostupnost a skladová zásoba

Tyto levné voltmetry již několik let patří k našemu trvalému sortimentu. Skladem držíme desítky až stovky kusů.

Odkazy

Další informace

Barva

červená, modrá, zelená

Připojení

2 vodiče, 3 vodiče

Podobné produkty