Panelový digitální voltmetr LED – 30V DC

70 80 

červený, zelený, modrý

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 4032     Poslední změna:  31.10.2020

Levný třímístný digitální voltmetr do panelu s automatickou volbou rozsahu pro měření stejnosměrného napětí bez možnosti kalibrace.

Možnost napájení z měřeného napětí = připojení přes 2 vodiče. Zobrazení s červenýmizelenýmimodrými sedmisegmentovkami LED s výškou číslic 14 mm. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu.

Připojení

 • 2 vodiče – jen se připojí na napájení v rozsahu 5 až 30 V, měří toto napětí
 • 3 vodiče – oddělené napájení a měřicí vstup, tyto oba vodiče mohou být rovněž spojeny, pak voltmetr funguje jako varianta se dvěma vodiči

Popis vodičů níže v tabulkách.

Technické údaje

 • Automatické přepínání rozsahů:
  0.00 až 9.99 V
  10.0 až 30.0 V
 • Napájení: 8–30 V/25 mA
 • Vstupní odpor: 127,8 kΩ (naměřeno)
Panelový digitální voltmetr LED 30V

Panelový digitální voltmetr LED 30V

Rozměry panelového voltmetru

 • Výška číslic: 14 mm
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4 mm

Připojovací kablíky

Varianta se dvěma vodiči.

označení barva vodiče funkce
V+ červená plus (kladný pól napájení): +5 .. +30 V
V– černá zem (záporný pól napájení)

Varianta se třemi vodiči.

označení barva vodiče funkce
VT bílá měřicí vstup: 0 .. +30 V
V+ červená napájení: +8 .. +30 V
V– černá společná zem

Měřené i napájecí napětí mají společnou zem. Lze také napájet plovoucím (izolovaným, bezpotenciálovým) napájením.

Spojením červeného a bílého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. Užití například v automobilech, měření solárních panelů apod. Měřit tedy jen můžete v rozsahu napájecího napětí.

Sice v technických parametrech uvádím 8 V, ale nejmenší možné napájecí napětí je 4,30 V. Jen jas je velmi slabý, se zvyšujícím se napětím souběžně roste až do 8 V. Nad tuto mez jas je konstantní a už se dál nezvyšuje.

Ve schématech je pro bílý kablík z důvodu lepší čitelnosti použita žlutá barva 🙂

Voltmetr - základní schéma připojení

Voltmetr – základní schéma připojení

Voltmetr - schéma měření vlastního napájecího napětí

Voltmetr – schéma měření vlastního napájecího napětí

Voltmetr - schéma připojení plovoucího napájení

Voltmetr – schéma připojení plovoucího napájení

Praktické rady

Zaznamenal jsem několik povzdechnutí, že voltmetr přestal ve starších vozech fungovat. Rozebráním a proměřením těchto odšluslých voltmetrů jsem konstatoval, že došlo k probití stabilizátoru a následné zničení mikrokontroléru, který provádí vlastní měření. Možnou příčinou bylo zřejmě vystřelení vyššího napětí na palubní síti od nějakého indukčního spotřebiče (napěťová špička vznikne po jeho odpojení/vypnutí). To mohl třeba způsobit motorek stěračů apod. Prosím, zapojte na napájecí vstup nějaké ochranné prvky (varistor, transil apod.).

Voltmetrem změříte i vyšší napětí než 30 V (tak o 1 až 2 volty). Nicméně limit 30 V je dán výrobcem stabilizátoru, který napájí vlastní obvody voltmetru (viz dále konstrukce). Nezkoušejte záměrně napájet voltmetr tímto vyšším napětím, polovodičový stabilizátor to může například dvakrát vydržet a potřetí se probije, a máte po voltmetru. Existují například třísvorkové SMD stabilizátory s maximálním vstupním napětím 36, 40, 45 nebo dokonce 60 V, se kterými lze rozšířit rozsah napájecího napětí, jsou však špatně dostupné (nevyskytují se v běžné prodejní síti).

Popis konstrukce

Při měření vlastního napájení je totiž velmi podstatný rozdíl oproti voltmetrům na bázi obvodů 7106, které v tomto režimu nemohly měřit a muselo se k nim dodělávat plovoucí napájení pomocí izolovaných DC/DC měničů.

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem na bázi 7805 (proto to omezení maximálního napájecího napětí 30 V).

Přesnost a kalibrace

Vzhledem k obecně levné konstrukci panelového voltmetru jsem ani nečekal velkou přesnost. Proto jsem voltmetr podrobil testu. Výsledek je v tabulce.

Ukazuje se, že vzhledem k použití mikrokontroléru je přesnost voltmetru nejmenší při měření velmi malého napětí (do 1 V). Proto prosím na to při měření berte ohled. Při měření větších napětí je chyba ±1 místo vcelku dobrá. Naštěstí se v běžné amatérské praxi tato nízká napětí málo používají. Každopádně je dobré o této vlastnosti vědět.

Skutečné napětí Údaj voltmetru
0.00 0.00
0.50 0.36
1.00 0.88
2.00 1.88
3.00 2.88
4.00 3.92
5.00 4.92
6.00 5.92
7.00 6.92
8.00 7.92
9.00 8.96
10.0 9.96
11.0 10.9
12.0 11.9
13.0 13.0
14.0 13.9
15.0 14.9
16.0 15.9
17.0 17.0
18.0 17.9
19.0 18.9
20.0 19.9
21.0 20.9
22.0 21.9
23.0 22.9
24.0 24.0
25.0 25.0
26.0 26.0
27.0 26.9
28.0 28.0
29.0 29.0
30.0 30.0

Pro měření skutečného napětí byly použity dva voltmetry: 3 1/2místný multimetr Metex M-3650B a zabudovaný voltmetr v napájecím zdroji na bázi obvodu 7135.

Další informace

Barva

červená, modrá, zelená

Připojení

2 vodiče, 3 vodiče