Panelový multifunkční měřák OLED 150V 20A DC

480 

ID: 11033     Poslední změna:  14.12.2019

Kompaktní panelový multifunkční digitální měřák s displejem OLED. V sadě navíc teplotní senzor NTC.

Tento kombinovaný měřák disponuje 3místným voltmetrem a ampérmetrem s automatickou volbou rozsahu. Je předurčen pro měření akumulátorů a jiných zdrojů, protože jednou z jeho funkcí je měření impedance zátěže. Primárně je určen pro napájení z měřeného akumulátoru, může být napájen i z externího zdroje. Snímací senzor proudu je uvnitř měřáku, žádný další externí bočník se nepřipojuje.

V sadě je k měřáku dodáván konektor s kablíky pro externí napájení a teplotní senzor NTC 10k hermeticky zalitý v nerezovém stonku průměr 5 × 25 mm.

Klady

8 měřáků v jednom, napájení z měřeného napětí 5–150 V, externí napájení 5–30 V, vestavěný bočník 20 A, OLED displej (široký pozorovací úhel), ovládací tlačítko vedle displeje, teplotní senzor NTC 10 kΩ.

Zápory

Malý displej (titěrná písmenka). Složitější nedokumentovaná kalibrace.

Měří

 • Napětí: 150 V= (0.00–9.99–10.0-99.9-100-150 V)
 • Proud: 20 A (0.00-9.99–10.0–20.0 A)
 • Výkon: 1000.00 W
 • Kumulovanou hodnotu proteklého proudu: 0–999.999 Ah
 • Kumulovanou hodnotu proteklého výkonu: 0–99999.9 Wh
 • Indepanci zátěže: 1–999.9 Ω
 • Teplotu: 0°..+99 °C
 • Dobu provozu: Hod:min:sec (0-999h59min59sec)
 • Alarm provozu (odpočítávání) na 24 hod.

Parametry

Je-li napětí měřeného zdroje (měřené baterie) nižší než 5 V, napájí se měřák z vnějšího zdroje připojitelného přes konektor.

 • Napájení z měřeného zdroje: 5–150 V/8–15 mA
 • Externí napájení: 4–30 V/8–15 mA
 • Vstupní odpor voltmetru: xxx kΩ
 • Četnost měření: 2× za sekundu
 • Pracovní teplota: –10..+60 °C

Upozorňování je pouze optické (na displeji se objeví výstraha). Zvukovou signalizaci má jen měřák OLED 100V 15A DC.

 • Překročení napětí (větší než): nastavitelní v rozsahu 1–300 V
 • Pokles napětí (nižší než): nastavitelné v rozsahu 0–290 V
 • Překročení proudu: (větší než): 0.2–150 A

Rozměry panelového měřiče

 • Displej: 23,5 × 12 mm
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček měřidla: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4/25 mm (samotný panel/včetně konektorů)

Připojení do obvodu

Vodiče pro vstup a výstup se připojují přes robustní svorkovnici.

Vodiče pro externí napájení nejsou připájeny, kvůli snadnější manipulaci jsou vyvedeny přes dvoupólový konektor. Délka kablíků je asi 15 cm.

Senzor teploty termistor NTC (v nerezovém stonku) je součástí sady a připojuje se přes konektor. Délka kabelu je 1 metr.

OLED Energy Multimeter 150 V 20 A - zapojení
OLED Energy Multimeter 150 V 20 A – zapojení

Displej a nastavení

Zde na obrázku je displej zvětšený, ve skutečnosti jsou číslice velmi malé.

 • Napětí (V)
 • Proud (A)
 • Doba provozu
 • Výkon (W)
 • Teplota (°C)
 • Kapacita energie (Ah)
 • Spotřebovaná energie (Wh)

Tlačítkem KEY se postupně přepíná mezi jednotlivými režimy zobrazení. Pokud se dostanete po několikátém stisku do režimu nastavení a nic neuděláte (nebudete nic nastavovat) tak se displej po chvíli přepne zpět do celkového zobrazení.

Sled zobrazení displeje po stisku tlačítka KEY:

 1. Celkové zobrazení – čínsky
 2. Celkové zobrazení – anglicky
 3. Zvětšeně V A – vedle sebe
 4. Zvětšeně V A – pod sebou
 5. Nastavení jasu displeje a doby přechodu do úsporného režimu
 6. Nastavení výstrahy překročení napětí
 7. Nastavení výstrahy poklesu napětí
 8. Nastavení výstrahy překročení proudu

Pokud dojde k překročení/poklesu nastavené veličiny, z běžného zobrazení se displej přepne do režimu výstrahy a zobrazí výrazně uprostřed jen pouze sledovanou veličinu s vykřičníkem na konci.

Detaily nastavování níže.

OLED 150A 20A displej - 1
OLED 150A 20A displej – 1  (pro studenty čínštiny)
OLED 150A 20A displej - 2
OLED 150A 20A displej – 2
OLED 150A 20A displej - 2
OLED 150A 20A displej – 3
OLED 150A 20A displej - 4
OLED 150A 20A displej – 4
OLED 150A 20A displej - 5
OLED 150A 20A displej – 5
OLED 150A 20A displej - 6
OLED 150A 20A displej – 6
OLED 150A 20A displej - 7
OLED 150A 20A displej – 7
OLED 150A 20A displej - 8
OLED 150A 20A displej – 8

Nastavování, kalibrace, nulování

V režimu nastavení lze zvětšit hodnotu nastavované veličiny delším podržením tlačítka KEY.

V režimu běžného zobrazení lze pomocí tlačítka KEY provádět tyto operace:

 • Delší podržení tlačítka – vynulování všech kumulativních dat: mAh, Wh, čas
 • Dvojklik – vynulování mAh
 • Trojklik – vynulování
 • Čtyřklik – vynulování času
 • Pětiklik – mód Auto Stand-by + čas výstrahy
 • Sedmiklik (bez zátěže) – proud se nastaví na nulovou hodnotu 0.00 *)
 • Kalibrace – stiskněte tlačítko při vypnutém napájení a držte stisknuté, zapněte napájení/zátěž, pak teprve tlačítko uvolněte **)

*) Protože na přesnost měření má vliv teplota a také u některých elektrických součástek se může projevit stárnutí, je ampérmetr vybaven funkcí nulové výchozí hodnoty, která se trvale uloží. Po čase totiž může bez zatížení ukazovat ampérmetr nenulovou hodnotu. Normálně se tato funkce pouští bez zátěže (nulový průchozí proud), popřípadě chcete-li odečítat nějaký konstantní proud, tak i pro tento účel to lze.

**) Tuto funkci pouštějte jen pokud měřák měří evidentně špatně. Před kalibrací si připravte skutečně přesný měřicí přístroj, podle kterého budete celý OLED kalibrovat. Výše popsaným postupem se dostanete do editačního režimu a pomocí kliků/dvojkliků lze editovat vybranou veličinu. Dlouhým stiskem lze vše vynulovat. Na tento postup neexistuje od výrobce žádný podobný návod, tak prosíme buďte při experimentování trpěliví.

Také prosíme, berte ohled na to, že není v našich lidských silách kompletně zdokumentovat celé nastavení, protože vzhledem k počtu prodaných kusů nemáme vůbec žádnou podporu ze strany čínského výrobce tohoto praktického multifunkčního měřáku. Navic čínská strana, když už musí, používá pro komunikaci zpravidla strojový překladač a podle toho vypadá i kvalita komunikace.

Originální návod/manuál

Původní čínský návod/manuál v angličtině (po rozkliknutí ve velkém rozlišení):

Panelový multifunkční měřák OLED 150V 20A DC - návod
Panelový multifunkční měřák OLED 150V 20A DC – návod