Panelový voltmetr LED – 5 míst – 330V DC autorange

300 

červený, zelený, modrý

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 13509     Poslední změna:  24.3.2024

Přesný 5místný digitální voltmetr do panelu pro měření kladného stejnosměrného napětí s automatickou volbou rozsahu. Třívodičové připojení.

Zobrazení s oranžovýmizelenýmimodrými sedmisegmentovkami LED s výškou číslic 9 mm. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu.

Nejlépe svítí zelená varianta. Červená (superčervená) svítí spíše do oranžova, a modrá tak normálně.

Důležité

Než si tento měřák koupíte, prosíme, pročtěte si dobře celý článek.

Tento voltmetr se běžně neprodává. Na zakázku jsme si ho nechali vyrobit u našeho čínského partnera na základě konstrukce LED testeru od vývojáře pana Zajíce (odkazy níže). Jedná se v podstatě o tento 5 místný voltmetr 33 V s autorozsahem, který má však upravený firmware posouvající desetinnou tečku o jedno místo doprava. S výhodou tak lze využít automatickou volbou rozsahu při měření napětí přes 300 V – to je naprosto unikátní.

Voltmetr má však jedinou nevýhodu, snižovací odpor (předřadník) se musí připojit externě. Na plošném spoji už totiž nebylo místo zvláště kvůli bezpečným (izolačním) vzdálenostem. Přeci jen 300 V DC vyžaduje poněkud větší opatrnost. Většina miniaturních rezistorů má obvykle maximální přípustné napětí 250 V AC a tak se musí hodnota skládat ze dvou až tří rezistorů.

Kromě připojení externího rezistoru je potřeba na desce proklemovat dva miniaturní pájecí body v rastru 1,27 mm (nejsou bohužel vedle sebe).

K měřidlu dostanete od nás ZDARMA

Předřadné odpory, abyste si z nich mohli složit 9 MΩ.

 • 4 ks – odpor 2m2 1%
 • 1 ks – odpor 220k 1%
 • Tištěný návod kde propojku najít a proklemovat

Technické údaje

 • Měřené napětí: 0–330 V (s předřadným odporem)
 • Základní rozsah: 0–33 V (bez předřadného odporu)
 • Napájení: 4–28 V/15 mA
 • Vstupní odpor: 10 MΩ (1 MΩ interní + 9 MΩ externí)

Automatická volba rozsahu

Měřené napětí se zobrazí na displeji ve dvou stupních:

 • 00.000–99.999 (3 desetinná místa)
 • 100.00–330.00 (2 desetinná místa)
 • Měřicí cyklus: 400 ms (tj. cca 2,5× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového voltmetru

 • Výška číslic: 9 mm
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4 mm

Připojení

označení barva vodiče funkce
červená napájení: +4 .. +28 V
IN– černá společná zem
IN+ žlutá měřicí vstup: 0 .. +33 V

Měřené i napájecí napětí mají společnou zem. Lze také napájet plovoucím (izolovaným, bezpotenciálovým) napájením.

Spojením červeného a žlutého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. Měřit tedy jen můžete v rozsahu napájecího napětí. Pro tento voltmetr to však postrádá smysl.

Předřadný rezistor

Externí rezistor se zapojí do měřicího vstupu na žlutý vodič. Jeho celková hodnota by měla být 9 MΩ. Pokud možno, skládejte ji sériově, ne paralelně. Tento odpor je možné složit například takto:

 • 2M2 + 6M8
 • 4M3 + 4M7
 • 3M + 3M + 3M
 • 2M2 + 2M2 + 2M2 + 2M2 + 220k (tuto kombinaci od nás dostanete ZDARMA – viz výše)
Voltmetr 330 V - schéma zapojení
Voltmetr 330 V – schéma zapojení

Praktické poznámky

Voltmetr má velmi citlivý měřicí vstup, do kterého se může z okolí indukovat napětí. Je normální, že není-li měřicí vstup připojen, problikávají na voltmetru údaje. Pokud měřicí vstup připojíte na zem, mělo by chaotické problikávání hodnot ustat a voltmetr by měl ukazovat nulu.

Nepřesnost a nestabilita měření

Protože černý zemní vodič je společný jak pro napájení tak pro měřicí vstup (na jeho délce vzniká malý úbytek napětí), může být zdrojem chyby pro měření (linearita) zvláště při měření malých napětí. U některých voltmetrů to může také být zdrojem nestability, kdy poslední číslovka je divoká (přeblikává mezi náhodnými čísly). Nejdříve byste měli vyloučit zvlnění v měřeném napětí kontrolou jiným 5místným voltmetrem. Řešení linearity anebo neklidné číslice tkví v rozdělení zemního vodiče co nejblíže konektoru nebo ještě lépe přímo na desce voltmetru, kde si fousy pro měření vyvedete přímo z desky samostatně.

Jmenovitý rozsah

Voltmetrem lze změřit i napětí, které lehce překročí jmenovitý rozsah. Zkoušel jsem několik voltmetrů, u každého bylo cílové napětí jiné, zřejmě podle nastavení kalibračního trimru. Nad tuto hranici už údaj na displeji zůstane stejný, i když se napětí do měřicího vstupu nadále zvyšuje. Nedoporučuji však vůbec překračovat hranici měřeného rozsahu, hrozí zničení panelového voltmetru.

Konstrukce

Jádrem voltmetru jsou mikrokontrolér a 22bitový AD převodník. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem (proto to omezení maximálního napájecího napětí 28 V).

Přesnost a kalibrace

Protože na přesnost měření má vliv teplota a také u některých elektrických součástek se časem může projevit stárnutí, je voltmetr vybaven dvěma funkcemi: kalibrací a autokalibrací.

Autokalibrace

Autokalibrací dosáhnete nulové výchozí hodnoty. Může se totiž stát, že voltmetr indikuje nějakou nenulovou hodnotu napětí, přestože měřicí vstup je zcela odpojen nebo je připojen na nulový potenciál.
Když je voltmetr v chodu, zkratujte měřicí body označené na desce popisem Zero Point (např. pinzetou) a držte je minimálně 2 sekundy zkratované. Potom se voltmetr automaticky nastaví trvale na nulu. Nové nastavení se uloží do procesoru (mikrokontroléru) a uchová se i po vypnutí napájení.

Kalibrace

Ta je důležitá, protože externí rezistory, které lze běžně sehnat, mají deklarovanou toleranci 1 %. To je docela dost oproti možnostem tohoto měřáku. Jsou dvě možnosti: buď zkalibrovat předřadník na přesnou hodnotu (pracnější) nebo zatočit kolečkem kalibračního trimru (jednodušší, ale přijdete o nastavení kalibrace pro původní rozsah 33 V).
Připravte si přesnější voltmetr, podle kterého chcete tento panelový voltmetr zkalibrovat. Zapojte oba měřáky paralelně do obvodu při napětí menší hodnoty než je jmenovitý rozsah voltmetru. Může to být někde mezi 50 a 95 % rozsahu. Při zapojeném obvodu pak dostavíte přesnou hodnotu trimrem podle referenčního voltmetru. Upozornění: tímto trimrem neotáčejte často, je to SMD typ a jeho životnost je asi 20 otáček.

Upozornění

Tento voltmetr (návod na jeho konstrukci) není určen laikům. Pro jakoukoliv manipulaci s takovým měřicím přístrojem (stavba/provoz) byste měli mít zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Odkazy

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50, nebo nyní novĕ podle Zákona 250/2021 Sb.

Další informace

Barva

červená, modrá, zelená