Panelový voltmetr LED – 5 míst – 330V DC autorange

250 300 

červený, zelený, modrý, žlutý

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 13509     Poslední změna:  10.4.2021

Přesný 5místný digitální voltmetr do panelu pro měření stejnosměrného napětí s automatickou volbou rozsahu. Třívodičové připojení.

Zobrazení s oranžovýmizelenýmimodrýmižlutými sedmisegmentovkami LED s výškou číslic 9 mm. Díky černému plastovému rámečku je ideální pro vestavbu do panelu.

Nejlépe svítí zelená varianta. Červená (superčervená) svítí spíše do oranžova, a modrá tak normálně.

Důležité

Než si tento měřák koupíte, prosíme, pročtěte si dobře celý článek.

Tento voltmetr se běžně neprodává. Na zakázku jsme si ho nechali vyrobit u našeho čínského partnera na základě konstrukce LED testeru od vývojáře pana Zajíce (odkazy níže). Jedná se v podstatě o tento 5 místný voltmetr 33 V s autorozsahem, který má však upravený firmware posouvající desetinnou tečku o jedno místo doprava. S výhodou tak lze využít automatickou volbou rozsahu při měření napětí přes 300 V – to je naprosto unikátní.

Voltmetr má však jedinou nevýhodu, snižovací odpor (předřadník) se musí připojit externě. Na plošném spoji už totiž nebylo místo zvláště kvůli bezpečným (izolačním) vzdálenostem. Přeci jen 300 V DC vyžaduje poněkud větší opatrnost. Většina miniaturních rezistorů má obvykle maximální přípustné napětí 250 V AC a tak se musí hodnota skládat ze dvou až tří rezistorů.

Kromě připojení externího rezistoru je potřeba na desce proklemovat dva miniaturní pájecí body v rastru 1,27 mm (nejsou bohužel vedle sebe).

K měřidlu dostanete od nás ZDARMA

Předřadné odpory, abyste si z nich mohli složit 9 MΩ.

 • 4 ks – odpor 2m2 1%
 • 1 ks – odpor 220k 1%
 • Tištěný návod kde najít a proklemovat propojku

Technické údaje

 • Měřené napětí: 0–330 V (s předřadným odporem)
 • Základní rozsah: 0–33 V (bez předřadného odporu)
 • Napájení: 4–28 V/15 mA
 • Vstupní odpor: 10 MΩ (1 MΩ interní + 9 MΩ externí)

Automatická volba rozsahu

Měřené napětí se zobrazí na displeji ve dvou stupních:

 • 00.000–99.999 (3 desetinná místa)
 • 100.00–330.00 (2 desetinná místa)
 • Měřicí cyklus: 400 ms (tj. cca 2,5× za sekundu)
 • Teplotní rozsah: –10 .. +65 ℃

Rozměry panelového voltmetru

 • Výška číslic: 9 mm
 • Otvor v panelu: 25,8 × 45,8 mm
 • Rámeček voltmetru: 28,8 × 47,7 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 3 mm
 • Vestavná hloubka: 19,4 mm

Připojení

označení barva vodiče funkce
červená napájení: +4 .. +28 V
IN– černá společná zem
IN+ žlutá měřicí vstup: 0 .. +33 V

Měřené i napájecí napětí mají společnou zem. Lze také napájet plovoucím (izolovaným, bezpotenciálovým) napájením.

Spojením červeného a žlutého kablíku měří voltmetr vlastní napájecí napětí, tj. ze kterého je napájen. Měřit tedy jen můžete v rozsahu napájecího napětí. Pro tento voltmetr to však postrádá smysl.

Předřadný rezistor

Externí rezistor se zapojí do měřicího vstupu na žlutý vodič. Jeho celková hodnota by měla být 9 MΩ. Pokud možno, skládejte ji sériově, ne paralelně. Tento odpor je možné složit například takto:

 • 2M2 + 6M8
 • 4M3 + 4M7
 • 3M + 3M + 3M
 • 2M2 + 2M2 + 2M2 + 2M2 + 220k (tuto kombinaci od nás dostanete ZDARMA – viz ýše)
Voltmetr 330 V - schéma zapojení
Voltmetr 330 V – schéma zapojení

Konstrukce

Jádrem voltmetru je mikrokontrolér s AD převodníkem. Napájení voltmetru je stabilizováno monolitickým stabilizátorem (proto to omezení maximálního napájecího napětí 28 V).

Přesnost a kalibrace

Protože na přesnost měření má vliv teplota a také u některých elektrických součástek se časem může projevit stárnutí, je voltmetr vybaven dvěma funkcemi: kalibrací a autokalibrací.

Autokalibrace

Autokalibrací dosáhnete nulové výchozí hodnoty. Může se totiž stát, že voltmetr indikuje nějakou nenulovou hodnotu napětí, přestože měřicí vstup je zcela odpojen nebo je připojen na nulový potenciál.
Když je voltmetr v chodu, zkratujte měřicí body označené na desce popisem Zero Point (např. pinzetou) a držte je minimálně 2 sekundy zkratované. Potom se voltmetr automaticky nastaví trvale na nulu. Nové nastavení se uloží do procesoru (mikrokontroléru) a uchová se i po vypnutí napájení.

Kalibrace

Ta je důležitá, protože externí rezistory, které lze běžně sehnat, mají deklarovanou toleranci 1 %. To je docela dost oproti možnostem tohoto měřáku. Jsou dvě možnosti: buď zkalibrovat předřadník na přesnou hodnotu (pracnější) nebo zatočit kolečkem kalibračního trimru (jednodušší, ale přijdete o nastavení kalibrace pro původní rozsah 33 V).
Připravte si přesnější voltmetr, podle kterého chcete tento panelový voltmetr zkalibrovat. Zapojte oba měřáky paralelně do obvodu při napětí menší hodnoty než je jmenovitý rozsah voltmetru. Může to být někde mezi 50 a 95 % rozsahu. Při zapojeném obvodu pak dostavíte přesnou hodnotu trimrem podle referenčního voltmetru. Upozornění: tímto trimrem neotáčejte často, je to SMD typ a jeho životnost je asi 20 otáček.

Nepřesnost a nestabilita měření

Protože černý zemní vodič je společný jak pro napájení tak pro měřicí vstup (na jeho délce vzniká malý úbytek napětí), může být zdrojem chyby pro měření (linearita) zvláště při měření malých napětí. U některých voltmetrů to může také být zdrojem nestability, kdy poslední číslovka je divoká (přeblikává mezi náhodnými čísly). Nejdříve byste měli vyloučit zvlnění v měřeném napětí kontrolou jiným 5místným voltmetrem. Řešení linearity anebo neklidné číslice tkví v rozdělení zemního vodiče co nejblíže konektoru nebo ještě lépe přímo na desce voltmetru, kde si fousy pro měření vyvedete přímo z desky samostatně.

Upozornění

Tento voltmetr (návod na jeho konstrukci) není určen laikům. Pro jakoukoliv manipulaci s takovým měřicím přístrojem (stavba/provoz) byste měli mít zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Odkazy

Další informace

Barva

červená, modrá, zelená