Polohový rtuťový spínač 250V 10A

500 

senzor náklonu

Není skladem

ID: 4529     Poslední změna:  2.9.2019
Již vyprodáno
Bohužel, pro velký zájem zcela vyprodáno - už vůbec nebude.

Polohový rtuťový spínač (rtuťové prasátko, rtuťové relé) někdejší tuzemské výroby pro spínání síťového napětí a velkých proudů.

Jedná se o rtuť zatavenou ve skleněné baňce, která se náklonem slije a spojí dva vývody (dvě elektrody) v prohlubních.

Technické údaje

  • Rozměry: ∅ 11 × 47 mm
  • Vývody: ∅ kablíky
  • Náklon nutný pro sepnutí: cca 1°
  • Max. proud: 10 A
  • Max. napětí: 250 V~

Upozornění

Tento rtuťový spínač není nový/nepoužitý.

Na základě předchozí poptávky jsme schopni sehnat i jiná provedení pro jiné proudy.

Správná instalace spínače

Prohlubně na baňce musí směřovat směrem dolů, vývody směrem nahoru. Spínač funguje tak, že rtuť nejprve steče do prohlubní a pak se rtuťové kapky vzájemně spojí. Tím vznikne vodivý kontakt mezi elektrodami. Obráceně (vzhůru nohama) spojení nefunguje, ačkoliv by se to vizuálně zdálo (rtuť obteče povrch elektrod, který je však nevodivý).

Náhrada pomocí relé

Existuje jednoduché zapojení jak nahradit rtuťový výkonový spínač rtuťovým spínačem menšího výkonu za pomoci výkonového relé.

První schéma popisuje běžné zapojení výkonového rtuťového spínače jako je například tento (250 V~/10 A).
Druhé schéma ukazuje jak lze jednoduše pomocí výkonového relé rozšířit výkon (i slabšího) rtuťového spínače.
Třetí schéma jen doplňuje nezbytnou ochranu pro spínání v obvodu stejnosměrného napětí.

Běžné zapojení výkonového rtuťového spínače do obvodu
Schéma 1: Běžné zapojení výkonového rtuťového spínače do obvodu

Standardní zapojení rtuťového spínače jakožto výkonového spínacího prvku.
 

Posílení rtuťového spínače pro střídavé napětí
Schéma 2: Posílení rtuťového spínače pro střídavé napětí

Přidáním relé lze jednoduše rozšířit výkonové možnosti rtuťového spínače.

Máte-li navíc po ruce menší napětí (např. 12 V), můžete spínat cívku relé miniaturním rtuťovým spínačem. Dosáhnete ještě delší životnosti a navíc zcela oddělíte ovládací část od výkonové.

Posílení rtuťového spínače pro stejnosměrné napětí
Schéma 3: Posílení rtuťového spínače pro stejnosměrné napětí

Zapojení v obvodu stejnosměrného napětí je doplněno o ochrannou diodu 1N4007, která eliminuje napěťové špičky vznikající při odpojení cívky relé. Dioda se připojuje vždy paralelně k cívce relé, a hlavně co možná nejblíže.