Termostat W1209 modul LED 3 místa

100 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
ID: 13225     Poslední změna:  1.7.2020

Malý modul teploměru a termostatu/regulátoru teploty W1209 včetně senzoru. Třímístný LED displej, jednoduché ovládání.

Teploměr a termostat/regulátor teploty je v podobě malého modulu. Celkem tři ovládací tlačítka jsou umístěna pod LED displejem. Červená LED napravo od displeje indikuje sepnuté kontakty relé. Připojovací svorkovnice pro napájení a pro kontakty relé. Konektor pro teplotní senzor.

Teplotní senzor NTC je součástí dodávky termostatu.

Tento termostat s označením W1209 se vyrábí ještě panelovém provedení.

Technické parametry

 • Napájecí napětí: 12 V DC
 • Spotřeba proudu: cca 35 mA / cca 65 mA při sepnutém relé
 • Kontakt relé: 10 A/250 V AC nebo 20 A/14 V DC
 • Pracovní teplota: –10..+60 °C
 • Měřicí rozsah teploty: –40..+125 °C

Rozměry panelového termostatu

 • Velikost modulu: 48,5 × 41 × 17 mm
 • Výška číslic: 0,28″ LED (7 mm)

Nastavení

 • Rozsah nastavení teploty: –50..+110 °C
 • Výchozí přednastavená teplota: 28 °C
 • Rozlišení:
  0.1 °C v rozsahu –9.9..+99 °C
  1 °C ve zbylém rozsahu
 • Četnost měření: 2× za sekundu

Senzor teploty

Teplotní senzor je součástí dodávky termostatu.

 • Odporový senzor: 10k NTC
 • Tolerance senzoru: ±1 %
 • Stonek: nerezový, voděodolný
 • Rozměr: průměr 5 × 25 mm
 • Délka kabelu: 0,5 m

Zapojení

připravujeme

Funkce a nastavení termostatu/regulátoru teploty

Není-li připojen teplotní senzor, na horním červeném displeji bliká nápis LLL. Relé je v tomto stavu vždy vypne.

Po krátkém stisku tlačítka SET se dostanete do nastavovacího režimu, kde je možné šipkami UP/DOWN nastavit jednoduše teplotu, při níž bude spínat relé (sepnuté kontakty relé jsou indikovány svitem červené LED). Pokud 5 sekund nic neuděláte (modrý displej 5× problikne), vrátí se termostat do provozního režimu.

Dlouhým stiskem (podržením) tlačítka SET po dobu 5 sekund (displej 5× problikne) se dostanete do předvoleb P0 až P7. Mezi jednotlivými předvolbami se krokuje vzestupně tlačítkem SET. Hodnoty lze měnit tlačítky (+) plus a (–) mínus.

Vše co nastavíte (jak v nastavovacím režimu, tak v režimu předvoleb) se automaticky ihned uloží trvale do paměti. Ani výpadek napájecího napětí nezpůsobí vymazání paměti. Jen návrat do výchozího nastavení/tovární reset (funkce předvolby P7) může vyvolat původní hodnoty z výroby (přepsat ty, které si nastavíte).

Věnujte pozornost praktickým radám níže!

Kód Funkce Možnosti Přednastaveno
P0 Topení/Chlazení H/C C
P1 Hystereze 0.1–30 ℃ 2°C
P2 Limit maxima 110 ℃ 110°C
P3 Limit minima –50 °C –50°C
P4 Teplotní korekce –7..+7 °C 0°C
P5 Zpožděný start 0–600 s 0
P6 Alarm přivysoké teplotě nad 110 °C ON/OFF OFF
P7 Návrat do továrního nastavení ON/OFF OFF

Komentář k tabulce

Sloupec „Přednastaveno“ je výchozí/tovární nastavení, zpět k těmto hodnotám se dostanete po resetu P7 (Faktory reset).

P0 … relé sepne, je-li okolní teplota vyšší než nastavená (režim Chlazení = Cooling) nebo nižší než nastavená (režim Topení = Heating).
P2 … v nastavovacím režimu nedovolí překročit zde nastavenou teplotu
P3 … v nastavovacím režimu nedovolí pokles pod zde nastavenou teplotu
P4 … teplotní korekci lze využít ke kompenzaci nepřesnosti senzoru NTC, případně k eliminaci dlouhého kabelu k senzoru.
P6 … pokud je nastaven alarm na ON a teplota překročí 110 °C, na displeji se rozbliká nápis =.=.=. a relé vypne.

Praktické rady

Než termostat připojíte do ostrého provozu (bez dozoru), ověřte si provedená nastavení a nasimulujte si situace, při které by měl termostat spínat a vypínat.

Nezapomeňte počítat s přednastavenou hysterezí 2 °C a také s dvousekundovou prodlevou při překročení nastavené teploty. Je lepší si funkci termostatu ověřit než mít uvařené rybičky v akváriu.

Fotogalerie

připravujeme

Panelový termostat W1209 – panel
Panelový termostat W1209 – deska součástek
Panelový termostat W1209 – svorkovnice
Panelový termostat W1209 a senzor NTC

Zakončení teplotního senzoru NTC 10k bílým konektorem XH2.54mm 2pin

Teplotní senzor termistor NTC 10k - konektor
Teplotní senzor termistor NTC 10k – konektor (pohled z obou stran)

Další informace

Barva

bílá, červená, modrá, zelená