Výkonový DC-DC měnič LM25116

380 

ID: 10537     Poslední změna:  15.2.2019

Výkonový (20–300 W) univerzální snižující DC/DC měnič (konvertor) s vysokou účinností. Ideální jako výkonový napájecí zdroj.

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič Buck/Step-down, neizolovaný. Řídicí obvod LM25116. Nastavení výstupního napětí a proudového omezení je víceotáčkovými trimry. Indikace provozu červenou LED. Malý spínač pro elektronické vypnutí celého měniče. Svorkovnice pro připojení vstupu i výstupu. V desce plošných spojů jsou v rozích čtyři otvory 3,1 mm pro upevnění celého měniče. Na obou bocích je žebrovaný chladič.

Technické údaje měniče s LM25116

  • Vstupní napětí: 10–40 V
  • Výstupní napětí: 1,25–32 V
  • Výstupní proud: max. 15 A (krátkodobě max. 20 A)
  • Výstupní výkon: 20–300 W (viz dále)
  • Účinnost přeměny: až 96 %
  • Výstupní zvlnění: menší než 50 mV

Údaje o proudových a teplotních pojistkách nejsou známy.

Rozměry a schéma zapojení modulu s LM25116

  • Velikost: 53 × 60 × 30 mm

Postup připojení měniče do obvodu

Před připojením nejprve měnič vypnete miniaturním spínačem – nastavíte ho do polohy OFF. Spínač je umístěn na kraji desky mezi svorkovnicí a chladičem. Teprve poté co přišroubujete přívodní kabely do svorkovnice měniče a zapojíte je napevno do zdroje napájení, měnič vypínačem zapnete. Měla by se rozsvítit červená indikační LED a na výstupu by se mělo objevit napětí nastavené trimrem.

Výkonový DC-DC měnič LM25116 snižující s regulací napětí a proudu
Výkonový DC-DC měnič LM25116, snižující, s regulací napětí a proudu

Praktické rady

Prosíme, berte na vědomí, že přesto, že jsou v zapojení použity tranzistory MOSFET s velmi nízkým odporem v sepnutém stavu, pracují na hranici svých možností.

I když má modul zřejmě ochranu (automatickou pojistku) proti zkratu na výstupu, prosíme, nezkoušejte to.

Modul měniče nemá ochranu proti přepólování zdroje na vstupu ani na výstupu (při připojení nabíjené baterie). Pokud s modulem budete často experimentovat, připojte do série na vstup výkonovou usměrňovací diodu, standardní nebo ještě lépe Shottkyho (ty mají nižší úbytek v propustném směru).

V případě trvalého odběru nad 8 A zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu (stačí malé větráčky), krátkodobý vzestup odběru proudu však modul zvládne. Pokud tento modul vestavíte do malé plastové krabičky, tak i když do ní vyvrtáte větrací otvory a nezajistíte jinou aktivní cirkulaci vzduchu, buďte si jisti, že modul uvaříte.

Z principu své funkce nemůže tento výkonový DC/DC měnič poskytnout v celém rozsahu stejný výstupní výkon, blíže následující tabulka:

Výstupní napětí Výstupní proud Výstupní výkon
5 V 10 A 50 W
12 V 10 A 120 W
24 V 10 A 240 W
30 V 10 A 300 W

Pamatujte: čím větší rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím, tím horší účinnost, tím větší výkonová ztráta a tím větší nutnost chlazení.

Odkazy

Řídicí obvod LM25116 (Texas Instruments).