DC-DC měnič LM2596HV

65 

Buck/Step-down modul

Poslední změna:  27.1.2019

Miniaturní snižující DC/DC měnič (konvertor) 10 W pro vyšší vstupní napětí (HV). Jedná se o modul určený k přímé vestavbě do zařízení.

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič Buck/Step-down, neizolovaný. Řídicí obvod LM2596HVS v pouzdru D2PAK-5. Výstupní napětí je plynule nastavitelné víceotáčkovým trimrem. V desce plošných spojů jsou dva otvory 3 mm pro upevnění celého měniče.

Oproti modulu LM2596 umožňuje připojit vyšší vstupní napětí. To může být užitečné např. u fotovoltaických panelů, kde při dostatečném osvětlení (přes letní poledne) může stoupnout napětí nad mez, která může být kritická pro jiné DC/DC měniče.

Rozdíl rozeznáte na první pohled, protože u tohoto DC/DC měniče je vstupní elektrolytický kondenzátor dimenzován na napětí 63 V=.

Technické údaje měniče s LM2596HV

 • Vstupní napětí: 4,5–50 V
 • Výstupní napětí: 1,25–39 V
 • Výstupní proud: 2 A (krátkodobě max. 3 A)
 • Přenášený výkon: max. 10 W (s přídavným chladičem 15 W)
 • Účinnost přeměny: až 92 %
 • Zvlnění napětí na výstupu: max. 30 mV
 • Klidový proud (naprázdno bez zatížení): max. 10 mA
 • Spínací frekvence: 150 kHz
 • Provozní teplota: –40..+85 ℃

Rozměry a schéma zapojení modulu LM2596HV

 • Velikost: 44 × 22 × 14,5 mm (délka × šířka × výška)

Na spodní straně desky je výrazná šipka směřující od vstupu k výstupu, takže připojení snad nemůžete poplést.

Praktické rady

Chraňte vstup proti přepěťovým špičkám (např. transilem nebo varistorem), protože jinak při překročení maximálního vstupního napětí se řídicí obvod nevratně zničí.

Snižující DC/DC měnič LM2596HV – detail
Snižující DC/DC měnič LM2596HV – detail

Odkazy

 • Řídicí obvod LM2596HV – Datasheet
 • Výrobcem modulu: Čína