DPS5005

950 

ID: 12403     Poslední změna:  11.4.2020

Regulovatelný snižující DC/DC měnič 50 V/5 A.

Volitelné vybavení

Pokud byste rádi provozovali měnič přes USB nebo Bluetooth, musíte si tyto varianty objednat jen jako celek. Základní varianta má jiný firmware a nelze ji později o tyto doplňky rozšířit. Skladem držíme jen základní variantu, ostatní varianty jsou na objednávku s dodáním přibližně do 20 dnů. Ceny sdělíme na vyžádání.

Praktickým doplňkem je originální přístrojová krabice, která je navržena přímo pro tento měnič. Zatím na objednávku s dodáním přibližně do 20 dnů. Cenu sdělíme na vyžádání.

Technické parametry

 • Vstupní napěťový rozsah: 6.00–60.00 V
 • Výstupní napěťový rozsah: 0.00–50.00 V
 • Výstupní proud: 0-5.000 A
 • Výstupní výkon: max 250 W
 • Nejmenší krok regulace výstupního napětí: 0.01 V
 • Nejmenší krok regulace výstupního proudu: 0.001 A
 • Přesnost výstupního napětí: ± (0.5% + 3 digit)
 • Přesnost výstupního proudu: ± (0.5% + 5 digit)
 • Rozměry displeje/modulu: 79 × 43 × 48 mm
 • Otvor v panelu: 71 × 39 mm
 • Hmotnost: asi 110 g

Názorné vyobrazení včetně rozměrů je dole ve fotogalerii.

Důležité – ještě než začnete zapojovat

 1. Výstup musí být používán izolovaně od vstupu, jinak měnič vyhoří.
 2. Pokud připojujete induktivní zátěž (motor apod.), výstupní proud může být maximálně 1/3 jmenovitého proudu měniče. Tuto hranici nesmíte překročit ani krátkodobě.
 3. Před použitím a před spuštěním nejprve propojte všechny vodiče (konektory), připojte vstup na napájení, teprve pak měnič zapněte. Jinak okamžitě prohoří výstupní MOSFETy.
 4. Pokud rozbalíte měnič poprvé, nedotýkejte se součástek a desky holýma rukama, protože by statická elektřina mohla zničit citlivou řídicí a měřicí elektroniku. Měnič kompletujte na antistaticky uzpůsobeném pracovišti a používejte antistatické rukavice. Dotýkejte se měniče jen za obvodové hrany.
 5. Aby měnič mohl správně pracovat, mělo by být vstupní napětí minimálně o 3 až 5 voltů vyšší než výstupní.
 6. Je-li výstupní proud vyšší než 10 A nebo okolní teplota vyšší než 45 °C, spustí se samočinně ventilátor. Bude-li okolní teplota vyšší než 65 °C, měnič se sám vypne.
 7. Pokud měnič budete připojovat na usměrněné napětí z transformátoru nebo na nějaký AC/DC měnič, použijte na vstupu filtr (velké kondenzátory, minimálně 4700 µF). Pokud se přesto bude měnič chovat nestabilně, přidejte ještě LC filtr (cívku přes 47 µH, kondenzátor přes 2200 µF).
 8. Usměrněné napětí z transformátoru naprázdno může snadno překročit vstupní průrazné napětí měniče. Ověře si tuto skutečnost před připojením.
 9. Můžete si vybrat ovládání buď přes Bluetooth nebo přes USB, protože deska Bluetooth a deska USB mohou být použity jen samostatně (jedna nebo druhá, na desce je jen jeden konektor, nelze je používat paralelně).

Hlavní popis

Popis postupně překládáme

Připojovací svorky

 • IN– .. vstup mínus
 • IN+ .. vstup plus
 • OUT– .. výstup mínus
 • OUT+ .. výstup plus

Důležitá poznámka: Vstupní napěťový rozsah je DC 6–60 V, přičemž 60 V je skutečné limitní napětí. Prosíme, nechte si nějaký napěťový prostor, abyste měnič neprovozovali na doraz. Jinak měnič vyhoří. Upozorňujeme na to v souvislosti, když používáte jako primární zdroj stejnosměrného napětí nějaký výkonový transformátor s usměrňovačem, tak jeho výstup může dávat naprázdno vyšší napětí než při zátěži. A pokud napětí naprázdno překročí 60 V, hned při zapnutí měniče dojde k jeho zničení.

Vstupní napětí je stejnosměrné, nikoliv střídavé 230 V AC.

I když modul měniče má reverzní ochranu a ochranu proti zkratu striktně dodržujte a ověřte správnost připojených vodičů. Výstup musí být oddělen izolovaně od vstupu, jinak měnič vyhoří. Někdy amatérská praxe svádí k tomu, že si propojíte země apod. Ani to není v tomto případě možné.