Multifunkční elektroměr kontrolka

990 

Skladem

Kategorie: ,
ID: 36130     Poslední změna:  30.9.2022

Multifunkční síťový jednofázový elektroměr v pouzdru kontrolky do otvoru 22 mm měří několik veličin: napětí, proud, výkon, frekvenci, účiník a spotřebu energie.

Charakteristika

Jednofázový elektroměr s barevným displejem LCD je napájen z měřeného napětí. Proud (až do 100 A) se měří bezkontaktně externí snímací cívkou (v ceně měřidla). Měřič spotřeby si pamatuje údaj i po odpojení elektrické energie. K vynulování hodnoty slouží tlačítko z boku.

 • Kompaktní provedení
 • Jednoduchá montáž
 • Bezkontaktní měření proudu externí snímací cívkou – nezasahuje se do silového obvodu
 • Napájeno z měřeného obvodu
 • Vlastní spotřeba: zanedbatelná

3fázový elektroměr

Mnoho zákazníků po nás žádá třífázový elektroměr. Ceny takových přístrojů se běžně pohybují od 5 do 8 tis. Kč. Jednoduchou úvahou zjistíte, že se vyplatí koupit tři tyto samostatné elektroměry než jeden speciální. Z toho pramení jen jediná nevýhoda: spotřebu všech tří fází musíte sečíst.

Měřené veličiny

Veličina Rozsah Zobrazení
Střídavé napětí (voltmetr) 50–300 V~ 50.0 – 300.0
Střídavý proud (ampérmetr) 100 A~ 0.00 – 100.0
Výkon (wattmetr) 30 kW 0 – 30000 W
Frekvence 45–65 Hz 45.0 – 65.0 Hz
Účiník 0–1 0.00 – 1.00 PF
Měřič spotřeby energie 99999 kWh 0 – 99999

Další technické údaje

 • Přesnost: ±1 % ±2 čísla
 • Četnost měření: 2× za sekundu
 • Pozorovací úhel displeje: 178°

Funkce tlačítka

Vynulování (reset) nakumulované hodnoty proteklé energie – nutné podržet tlačítko minimálně 5 sekund. Tlačítko je umístěno v krytu na pravé straně dole a k jeho vybavení potřebujete úzký tupý nevodivý nástroj maximálního průměru 2 mm (např. hrot propisovačky).

Vypnutí přívodu síťového napětí nezpůsobí ztrátu údaje o proteklé energii. Když se napájení vypne, elektroměr automaticky uloží aktuální hodnotu elektrické energie a elektroměr načte hodnotu po příštím zapnutí a bude pokračovat v akumulaci hodnot.

Schéma zapojení

Připojuje se přímo na síťové napětí: na fázi a nulák. Otvorem ve snímací cívce jen protáhnete fázový nebo nulový vodič vedoucí ke spotřebiči (k zátěži), tak jak je patrné z obrázku.

Poznámka: Výrobce neuvádí, zda je nutné dodržovat připojení L nebo N, odvozujeme že je to jedno, na jakém vodiči se bude snímat proud a na jaké svorky se připojí elektroměr.

Multifunkční elektroměr kontrolka - schéma
Multifunkční elektroměr kontrolka – schéma

Rozměry

 • Otvor v cívce pro protažení silového vodiče: průměr 15 mm
 • Pouzdro kontrolky (přední panel): 49 × 47 mm mm
 • Otvor do panelu: průměr 22 mm
 • Přesah pouzdra kontrolky nad panel: 15 mm
 • Vestavná hloubka: 37 mm (počítáno bez panelu)
 • Celková délka: 52 mm
 • Rozsah pracovní teploty: –10..+50 °C
 • Vzdušná vlhkost: max. 80 %
Multifunkční elektroměr kontrolka - rozměry
Multifunkční elektroměr kontrolka – rozměry

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Fotogalerie

další obrázky připravujeme:

Multifunkční elektroměr kontrolka – popis

Multifunkční elektroměr kontrolka 22 mm