Panelový generátor PWM 150 kHz s enkodérem

280 

Skladem

Kategorie:
ID: 19502     Poslední změna:  6.4.2021

Malý kompaktní generátor obdélníkového signálu od 1 Hz do 150 kHz s nastavením střídy PWM v rámečku Jumbo. Dvouřádkový LCD displej, jednoduché ovládání enkodérem.

Generátor je vestavěn do panelového rámečku Jumbo. Rotační enkodér se středovým tlačítkem je umístěn vedle dvojitého LCD displeje. Pod enkodérem je tlačítkový vypínač. Horní řádek displeje je frekvence/kmitočet, spodní řádek je střída. Svorkovnice pro napájení a výstupní PWM signál je zezadu.

Nezávisle na sobě lze nastavovat frekvenci a střídu. Amplituda výstupního signálu se přebírá z napájecího napětí.

Určeno jako testovací signální generátor PWM. Po připojení výkonového stupně na výstup generátoru lze také použít k řízení motorů (regulátor rychlosti), LED osvětlení (řízení intenzity) atd. Vzhledem k pouzdru (plastový rámeček) určeno k vestavbě do zařízení.

Oproti tomuto podobnému PWM generátoru je tento větší a má pohodovější nastavování díky rotačnímu ovládacímu prvku.

Technické parametry

 • Napájení: 4–30 V DC (stejnosměrné)
 • Spotřeba naprázdno: cca 20 mA
 • Frekvenční rozsah: 1 Hz – 150 kHz
 • Přesnost frekvence: 2 %
 • Nastavení střídy: 0 – 100 %
 • Výstupní proud: cca 5–30 mA
 • Výstupní amplituda: stejná jako vstupní (napájecí) napětí
 • Pracovní teplota: –20..+70 °C

Zapojení

Napájení a výstup generátoru je přes svorkovnici zezadu. Označení svorek (po odklopení zadní krytky uvidíte potisk na plošném spoji):

 • V– … napájení generátoru GND (zem)
 • V+ … napájení generátoru 4–30 V DC
 • PWM– … výstup generátoru GND (zem)
 • PWM+ … výstup generátoru + signál

Výstup je signálový, tj. není výkonový. Chcete-li připojit motor nebo výkonové LED diody, musíte je připojit přes výkonový stupeň (objeví se také v našem sortimentu).

Generátor PWM – schéma zapojení
Generátor PWM – schéma zapojení

Nastavení a funkce

PWM generátor pracuje ihned po zapnutí. Výchozí (tovární) nastavení generátoru je 100 Hz a střída 50 %.

Před nastavovanou veličinou se vždy objeví znak „ležaté T“. Otáčením enkodéru se nastavuje střída. Krátkým stiskem tlačítka enkodéru se editace přepne do nastavení frekvence. Asi po dvou sekundách nečinnosti se editace sama opět přepne do nastavení střídy. Nastavené údaje se automaticky ukládají a nezruší je ani odpojení napájecího napětí.

Limit střídy

Podržením tlačítka enkodéru 5 sekund se vstoupí do nastavení dolního a horního limitu střídy. Mezi nimi se přepíná krátkým stiskem tlačítka enkodéru. Oba nastavené limity se uloží opět po podržení tlačítka enkodéru 5 sekund.

Zamknutí enkodéru

Podržením tlačítka enkodéru 10 sekund způsobí uzamknutí rotace enkodéru proti možné změně hodnot. Na displeji se objeví před oběma hodnotami „ležaté T“. Opětovným podržením tlačítka enkodéru na 10 sekund se editace uvolní.

Sériová linka – UART

Komunikace po sériové lince v úrovni TTL.
Formát přenosu: 9600, 8, 1

Praktické zkušenosti

Tento generátor PWM je asi primárně určen (po připojení výkonového prvku) k řízení rychlosti otáčení motorů nebo k řízení jasu LED osvětlení, které potřebuje spíš pevnou frekvenci a ovládá se střídou. V této souvislosti je výhodné nastavení spodního limitu, kdy například běh motoru nesmí klesnout pod nějakou hodnotu nebo jas osvětlení musí být alespoň nějaký.

Zatímco nastavení střídy je rychlé a naprosto pohodové, nastavování frekvence, resp. přeladění celého pásma, je zdlouhavé. Asi tedy bylo záměrem konstruktérů, že uživatelé nebudou přenastavovat frekvenci v širokých mezích velmi často.