Panelový generátor PWM 160 kHz

Panelový generátor PWM 160 kHz

195 Kč

Není skladem


Kategorie:

Popis produktu

Malý kompaktní generátor obdélníkového signálu od 1 Hz do 160 kHz s nastavením střídy PWM. Dvouřádkový LED displej, jednoduché ovládání.

Generátor je vestavěn do panelového rámečku. Celkem tři ovládací tlačítka jsou umístěna vedle dvojitého LED displeje. Horní řádek displeje je frekvence/kmitočet (červené segmentovky), spodní řádek je střída (modré segmentovky). Napájení a jumpery pro výstupní signál jsou zezadu.

Nezávisle na sobě lze nastavovat frekvenci a střídu. Amplituda výstupního signálu se přebírá z napájecího napětí.

Určeno jako testovací signální generátor PWM. Po připojení výkonového stupně na výstup generátoru lze také použít k řízení motorů (regulátor rychlosti), LED osvětlení (řízení intenzity) atd. Vzhledem k pouzdru (plastový rámeček) určeno k vestavbě do zařízení.

Technické parametry

 • Napájení: 4–30 V DC
 • Spotřeba naprázdno: cca 20 mA
 • Frekvenční rozsah: 1 Hz – 160 kHz
 • Přesnost frekvence: 2 %
 • Nastavení střídy: 0 – 100 %
 • Výstupní proud: cca 5–30 mA
 • Výstupní amplituda: stejná jako vstupní (napájecí) napětí
 • Pracovní teplota: –20..+70 °C

Zapojení

Napájení je přivedeno přes dvoupólový konektor, označení barvami jsou standardní: červená PLUS, černá je zem = GND (mínus).

Výstup signálu je řešen jumperovými kolíky. Popis pinů je zřetelný z potisku na plošném spoji. Obě země GND jsou propojeny vzájemně i ze záporným pólem napájení. Výstup signálu je ve dvou oddělených větvích PWM1 a PWM2. Oba výstupy jsou identické a zapojeny tak, aby se vzájemně (příliš) neovlivňovaly. Jak je detailně výstup zapojen nám výrobce nesdělil, podle plošného spoje to vypadá, že pod displejem je jeden tranzistor a každá větev jde přes výkonový SMD odpor.

Generátor PWM - schéma zapojení

Generátor PWM – schéma zapojení

Výstup je signálový, tj. není výkonový. Chcete-li připojit motor nebo výkonové LED diody, musíte je připojit přes výkonový stupeň.

Nastavení generátoru

Výchozí (tovární) nastavení generátoru (tak jak je vidět na úvodním obrázku) je 1.00 kHz při střídě 50 %.

Z běžného provozu se do nastavení frekvence dostanete jedním krátkým stiskem tlačítka SET. Horní červený LED displej se rozbliká. Pak pomocí tlačítek UP/DOWN nastavíte kmitočet. Poté krátkým stiskem tlačítka SET překliknete do nastavení střídy a celé nastavení uložíte dalším stiskem tlačítka SET: krátkým dočasně, dlouhým trvale = nastavení střídy zůstane zachováno i po výpadku napájecího napětí.

Zobrazení frekvence

Generátor má automatickou volbu rozsahu frekvence a údaj zobrazuje vždy třímístně. Podle rozsahu se přesouvá desetinná tečka.

 • XXX … frekvenční rozsah 1 Hz – 999 Hz
 • X.XX … frekvenční rozsah 1.00 kHz – 9.99 kHz
 • XX.X … frekvenční rozsah 10.0 kHz – 99.9 kHz
 • X.X.X. (svítí všechny desetinné tečky) … 100 – 160 kHz

Příklady

 • 123 znamená 123 Hz
 • 1.23 znamená 1.23 kHz
 • 12.3 znamená 12.3 kHz
 • 1.2.3. znamená 123 kHz

Nastavení střídy PWM

Z běžného provozu se do nastavení střídy dostanete dvěma krátkými stisky tlačítka SET. Spodní modrý LED displej se rozbliká. Pak pomocí tlačítek UP/DOWN nastavujete střídu. Nastavení uložíte stiskem tlačítka SET: krátkým dočasně, dlouhým trvale = nastavení střídy zůstane zachováno i po výpadku napájecího napětí.

Fotogalerie