Panelový generátor PWM 160 kHz

195 

Skladem

Kategorie:
ID: 11064     Poslední změna:  26.4.2022

Malý kompaktní generátor obdélníkového signálu od 1 Hz do 160 kHz s nastavením střídy PWM. Dvouřádkový LED displej, jednoduché ovládání.

Generátor je vestavěn do panelového rámečku. Celkem tři ovládací tlačítka jsou umístěna vedle dvojitého LED displeje. Horní řádek displeje je frekvence/kmitočet (červené segmentovky), spodní řádek je střída (modré segmentovky). Napájení a jumpery pro výstupní signál jsou zezadu.

Nezávisle na sobě lze nastavovat frekvenci a střídu. Amplituda výstupního signálu se přebírá z napájecího napětí.

Určeno jako testovací signální generátor PWM. Po připojení výkonového stupně na výstup generátoru lze také použít k řízení motorů (regulátor rychlosti), LED osvětlení (řízení intenzity) atd. Vzhledem k pouzdru (plastový rámeček) určeno k vestavbě do zařízení.

Technické parametry

 • Napájení: 4–30 V DC
 • Spotřeba naprázdno: cca 20 mA
 • Frekvenční rozsah: 1 Hz – 160 kHz
 • Přesnost frekvence: 2 %
 • Nastavení střídy: 0 – 100 %
 • Výstupní proud: cca 5–30 mA
 • Výstupní amplituda: stejná jako vstupní (napájecí) napětí
 • Pracovní teplota: –20..+70 °C

Zapojení

Napájení je přivedeno přes dvoupólový konektor, označení barvami jsou standardní: červená PLUS, černá je zem = GND (mínus).

Výstup signálu je řešen jumperovými kolíky. Popis pinů je zřetelný z potisku na plošném spoji. Obě země GND jsou propojeny vzájemně i ze záporným pólem napájení. Výstup signálu je ve dvou oddělených větvích PWM1 a PWM2. Oba výstupy jsou identické a zapojeny tak, aby se vzájemně (příliš) neovlivňovaly. Jak je detailně výstup zapojen nám výrobce nesdělil, podle plošného spoje to vypadá, že pod displejem je jeden tranzistor a každá větev jde přes výkonový SMD odpor.

Generátor PWM - schéma zapojení
Generátor PWM – schéma zapojení

Výstup je signálový, tj. není výkonový. Chcete-li připojit motor nebo výkonové LED diody, musíte je připojit přes výkonový stupeň.

Nastavení generátoru

Výchozí (tovární) nastavení generátoru (tak jak je vidět na úvodním obrázku) je 1.00 kHz při střídě 50 % (nová verze od 4/2022 má výchozí hodnoty 210 Hz při střídě 40 %).

Z běžného provozu se do nastavení frekvence dostanete jedním krátkým stiskem tlačítka SET. Horní červený LED displej se rozbliká. Pak pomocí tlačítek UP/DOWN nastavíte kmitočet. Poté krátkým stiskem tlačítka SET překliknete do nastavení střídy a celé nastavení uložíte dalším stiskem tlačítka SET: krátkým dočasně, dlouhým trvale = nastavení střídy zůstane zachováno i po výpadku napájecího napětí.

Zobrazení frekvence

Generátor má automatickou volbu rozsahu frekvence a údaj zobrazuje vždy třímístně. Podle rozsahu se přesouvá desetinná tečka.

 • XXX … frekvenční rozsah 1 Hz – 999 Hz
 • X.XX … frekvenční rozsah 1.00 kHz – 9.99 kHz
 • XX.X … frekvenční rozsah 10.0 kHz – 99.9 kHz
 • X.X.X. (svítí všechny desetinné tečky) … 100 – 160 kHz

Příklady

 • 123 znamená 123 Hz
 • 1.23 znamená 1.23 kHz
 • 12.3 znamená 12.3 kHz
 • 1.2.3. znamená 123 kHz

Nastavení střídy PWM

Z běžného provozu se do nastavení střídy dostanete dvěma krátkými stisky tlačítka SET. Spodní modrý LED displej se rozbliká. Pak pomocí tlačítek UP/DOWN nastavujete střídu. Nastavení uložíte stiskem tlačítka SET: krátkým dočasně, dlouhým trvale = nastavení střídy zůstane zachováno i po výpadku napájecího napětí.

Praktické zkušenosti

Jedna naše zákaznice, která si pořídila tento generátor (verze z roku 2020/2021), měla trpělivost a přišla na následující (zde překopírován text z jejího emailu):

Mám nějaké poznámky k tomu generátoru (aneb co zde na stránce není).
Generátor umí běžet ve dvou režimech – F1 a F2. Přepínají se tak, že se při zapnutí podrží tlačítko SET. Tahle procedura přepne z F1 na F2 a obráceně. Za chodu to udělat nejde. V režimu F2 je na výstupech PWM1 a PWM2 identický signál. V režimu F1 je na PWM2 invertovaný PWM1. To má pochopitelně různé výhody. Například se tím dá přímo budit nějaký push-pull. Podstatnější je ale jiná věc. Jakmile se dostáváme nad kmitočet cca 4 kHz, má výstup generátoru poměrně značné problémy nejspíše s nějakou kapacitou, prostě to Hi zkracuje na úkor Lo, takže pak nesedí nastavená střída. Pokud ale přepnu do režimu F1 a výstup zapojím mezi PWM1 a PWM2, potom (protože ty výstupy jsou zapojeny stejně, takže to i stejně ujíždí) tím jednak získám signál s úrovní dvojnásobku napájecího napětí, důležitější ale je, že v blízkém okolí 50% ta střída sedí i při kmitočtech nad 100 kHz. Pokud se nastaví ta střída hodně malá, či hodně velká, to je konec konců jedno, je v takovém zapojení díky posunům signál už hodně znetvořený a je docela otázka jaká ta střída vlastně je. Čili tam je potom lepší použít pouze jeden z těch výstupů a střídu dostrkat podle měřáku tam, kde ji člověk chce mít, bez ohledu na to, co se píše na displayi. Takže ty režimy F1 a F2 jsou celkem zajímavé. Ono to v režimu F1 může být docela matoucí, člověk si nastaví střídu 40% a na jednom výstupu má 40 a na druhém 60 etc.

Pak jsem zjistila, že to má ještě jednu zajímavou funkci – předvolbu. Pokud se kmitočet i střída nastaví dostatečně rychle a podaří se stisknout tlačítko SET ještě před tím, než se generátor na nově nastavené hodnoty přepne, zhasne LED vpravo vedle displaye a generátor má na výstupu to, co bylo nastaveno v předcházejícím kroku, ač display ukazuje nově nastavené hodnoty. Ty se aktivují dalším stisknutím tlačítka SET, což zároveň způsobí, že se rozsvítí LED. Takže pokud potřebuji skokově změnit kmitočet, střídu, či oboje, mohu si to takto nachystat a potom to provést stisknutím jediného tlačítka. To je docela pěkná funkce, i když mi chvíli trvalo, než jsem ji pochopila.

Fotogalerie