Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC

595 695 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 32899     Poslední změna:  15.10.2022

Panelový multifunkční digitální wattmetr s displejem LCD je napájený z měřeného napětí. Voltmetr, ampérmetr, wattmetr a měřič spotřeby energie (Wh) v rámečku JUMBO.

Vhodné i jako malý stejnosměrný elektroměr pro fotovoltaiku.

Cena včetně bočníku

Klady

4 měřidla v jednom, pracuje až do 100 V, vestavěný bočník 20 A nebo externí 50/100 A, jednoduchý přehledný LCD displej s modrým podsvětlením (velké znaky), ovládací tlačítko vedle displeje. Vodiče se připojují do svorkovnice.

Kumulovaná hodnota energie zůstává v měřidlu uchována i po výpadku napájecího napětí.

Nastavitelný napěťový alarm.

Zápory

Napětí neměří od nuly, protože je napájený z měřeného napětí. Pokud napětí klesne pod 7 V, podsvětlení (je-li zapnuté) ztrácí na jasu.

Proud měří jen v jednom směru (neměří záporné hodnoty).

Měří

 • Napětí: 6.5 – 100 V DC (6.50–99.99 V)
 • Proud:
  20 A (0.00–20.00 A) – s interním bočníkem
  50/100 A (0.00–49.99/99.99 A) – s externím bočníkem
 • Výkon:
  2 kW (0-999.9-1000-2000 W) – s interním bočníkem
  10 kW (0-999.9-1000-9999 W) – s externím bočníkem
 • Proteklou energii: 9999 kWh (0-9999Wh-10kWh-9999kWh)

Displej

LCD displej má široký pozorovací úhel a je velmi kontrastní i bez zapnutého podsvětlení. Krátkými stisky tlačítka je možné podsvětlení zapínat nebo vypínat. Jednotlivé veličiny mají anglické popisky:

 • voltage – napětí
 • current – proud
 • power – výkon
 • energy – energie

Parametry

 • Spotřeba proudu: asi 1 mA (asi 3 mA se zapnutým podsvětlením)
 • Přesnost: lepší než 1 %

Wattmetr je koncipován pro vnitřní použití a zabudování do panelu.

Bočník

Varianta s interním bočníkem má pevné nastavení a nedá se měnit. Variantu s externím bočníkem si můžete nastavit na 50 nebo 100 A, podle toho jaký bočník chcete připojit. Nastavení je popsáno níže.

 • 20 A – interní bočník
 • 50 A/75 mV – externí bočník
 • 100 A/75 mV – externí bočník

Rozměry panelového měřiče

 • Displej: 51 × 30 mm
 • Otvor v panelu: 86,6 × 46.6 mm
 • Rámeček měřidla: 89,6 × 49,6 mm
 • Přesah rámečku nad panel: 2,5 mm
 • Vestavná hloubka: 22,5 mm

Připojení

U verze s externím bočníkem se vývody z proudového bočníku zapojují do záporné větve na výstup měřeného zdroje (viz schémata zapojení). V nastavení měřidla si pak vyberete typ proudového bočníku (50 nebo 100 A).

Schéma zapojení je vyobrazeno na zadní straně měřidla. Výrobce mě upozornil, že chystají gravírovat laserem schéma zapojení přímo na zadní panel (nyní je tam samolepka).

Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC - zapojení
Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC – zapojení

Upozornění

Při provozu se nedotýkejte prstem bočníku, můžete se nečekaně popálit.

Funkce tlačítka

Podsvětlení displeje

Krátkým stiskem tlačítka se podsvětlení zapne nebo vypne.

– – – – –

Delším podržením tlačítka se dostanete na jednotlivé funkce – postupně se objeví: SET – CLr – Curr. Při najetí na zobrazenou funkci tlačítko uvolněte.

Reset energie

Touto operací vynulujete informaci o proteklé energii (Wh).
Dlouze podržíte tlačítko až se na displeji vlevo dole objeví text “CLr”. Tlačítko pustíte a znovu do 5 sekund krátkým stiskem potvrdíte reset akumulované hodnoty. Kdybyste tímto krátkým stiskem nic nepotvrdili, údaj se nevymaže a měřidlo se vrátí zpět do normálního stavu.

Nastavení alarmu pro napětí

Dlouze podržíte tlačítko až se na displeji vlevo dole objeví text “SET”. Na levé straně se zobrazí limit horní hodnoty (výchozí hodnota je 90.0 V), na pravé straně limit spodní hodnoty prahového napětí (výchozí hodnota je 06.0 V) – pozor neplést, v běžném provozu se na tomto místě zobrazuje proud.
Kurzor bliká nejprve na posledním místě horního limitu napětí (výchozí hodnota je 90.00 V), tlačítkem zvyšujete vždy číslo o jedno výše, po číslu 9 následuje číslo 0. Pokud tři sekundy nic neuděláte, kurzor se přesune o jedno místo doleva. Tak postupně projdete limit horní hodnoty a kurzor se přesune na limit spodní hodnoty napětí. Zde stejným způsobem můžete navolit prahové napětí. Nastavení kdykoli uložíte dlouhým stiskem tlačítka (asi 10 sekund), poté se na dolních řádcích objeví “PASS PASS” jako potvrzení o uložení a displej se navrátí do běžného provozního režimu.

Pokud při běžném provozu bude měřené napětí mimo nastavený rozsah napětí (ve výchozím nastavení tedy 6.0–90.0 V), rozbliká se nejen zobrazená aktuální hodnota napětí, ale i podsvětlení začne ve stejném rytmu blikat (ať je zapnuté nebo vypnuté).

Nastavení hodnoty bočníku

Varianta s externím bočníkem umožňuje nastavit velikost jeho hodnoty, a to 50 A nebo 100 A. Výchozí tovární nastavení je 100 A.
Dlouze podržíte tlačítko až se na displeji vlevo dole objeví text “Curr”. Krátkými stisky tlačítka měníte údaj 50 A nebo 100 A. Nastavení potvrdíte dlouhým stiskem tlačítka (minimálně 3 sekundy). Kdybyste tímto dlouhým stiskem nic nepotvrdili, údaj se nezmění a měřidlo se vrátí zpět do normálního stavu.

Konstrukce a rozměry

Určitě poznáte, že ten největší brouk je řadič displeje LCD, a ten menší je mikrokontrolér s AD převodníkem, a ten nejmenší to bude nejspíš operační zesilovač pro konverzi úbytku proudu na bočníku kvůli zpracování mikrokontrolérem. Na mojí aktuální fotografii je varianta s externím bočníkem.

Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC - konstrukce
Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC – konstrukce
Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC - rozměry
Panelový multifunkční wattmetr LCD 100V 20/50/100A DC – rozměry

Další informace

Proud

20 A, 50 A, 100 A

Podobné produkty