Výkonový DC-DC měnič BUCK

340 

Poslední změna:  26.1.2019

Výkonový (10–300 W) univerzální snižující DC/DC měnič (konvertor) s vysokou účinností. Ideální jako výkonový napájecí zdroj.

Charakteristika

Impulzní DCDC měnič Buck/Step-down, neizolovaný. Řídicí obvod neznámý. Nastavení výstupního napětí je víceotáčkovým trimrem. Indikace provozu zelenou LED. Svorkovnice pro připojení vstupu i výstupu. V desce plošných spojů jsou v rozích čtyři otvory 3,1 mm pro upevnění celého měniče. Na obou stranách je žebrovaný chladič.

Technické údaje měniče

 • Vstupní napětí: 4–32 V (limit 36 V)
 • Výstupní napětí: 1,25–32 V
 • Minimální rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem: 1 V
 • Výstupní proud: max. 10 A (krátkodobě max. 15 A, špičkově 20 A)
 • Tavná proudová pojistka na vstupu: 15 A
 • Elektronická pojistka proti zkratu na výstupu: 25 A
 • Výstupní výkon: 10–300 W (viz níže)
 • Účinnost přeměny: až 98 %
 • Spínací frekvence: 150 kHz
 • Provozní teplota: –40..+85 ℃

Proudová ochrana (proudová pojistka) je nastavena na 25 A. Teplotní pojistka automaticky vypíná výstup při překročení provozní teploty.

Rozměry a schéma zapojení modulu

 • Velikost: 51 × 60 × 21 mm

Praktické rady

Prosíme, berte na vědomí, že přesto, že jsou v zapojení použity tranzistory MOSFET s velmi nízkým odporem v sepnutém stavu, pracují na hranici svých možností.

I když má modul ochranu (automatickou pojistku) proti zkratu na výstupu (25 A), prosíme, nezkoušejte to.

Modul měniče nemá ochranu proti přepólování zdroje na vstupu ani na výstupu (při připojení nabíjené baterie). Pokud s modulem budete často experimentovat, připojte do série na vstup výkonovou usměrňovací diodu, standardní nebo ještě lépe Shottkyho (ty mají nižší úbytek v propustném směru).

V případě trvalého odběru nad 7 A zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu (stačí malé větráčky), krátkodobý vzestup odběru proudu však modul zvládne. Pokud tento modul vestavíte do malé plastové krabičky, tak i když do ní vyvrtáte větrací otvory a nezajistíte jinou aktivní cirkulaci vzduchu, buďte si jisti, že modul uvaříte.

Z principu své funkce nemůže tento výkonový DC/DC měnič poskytnout v celém rozsahu stejný výstupní výkon, blíže následující tabulka:

Výstupní napětí Výstupní proud Výstupní výkon
5 V 10 A 50 W
12 V 10 A 120 W
24 V 10 A 240 W
30 V 10 A 300 W

Pamatujte: čím větší rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím, tím horší účinnost, tím větší výkonová ztráta a tím větší nutnost chlazení.

Odkazy

Řídicí obvod není znám. Tranzistory MOSFET s označením NF51AB + NH39AB

 • Výrobce modulu: Čína