Elektroměr na DIN lištu

580 

Skladem

Kategorie:
ID: 32413     Poslední změna:  15.10.2022

Jednoduchý síťový jednofázový elektroměr na DIN lištu se čtyřmi měřidly: voltmetr, ampérmetr, wattmetr a měřič spotřeby. Ideální jako elektroměr pro FVE.

Charakteristika

Jednofázový multifunkční elektroměr s displejem LCD je napájen z měřeného napětí. Je to elektroměr pro nepřímé měření – proud (až do 100 A) se měří bezkontaktně zabudovanou snímací cívkou (vodič se jen prostrčí otvorem uvnitř elektroměru). Měřič spotřeby si pamatuje údaj i po odpojení elektrické energie. K vynulování hodnoty slouží tlačítko CLR.

  • Bezkontaktní měření proudu vestavěnou snímací cívkou
  • Napájeno z měřeného obvodu
  • Uchování dat (kWh) v paměti i po odpojení napájení
  • Kmitočet napájecí sítě: 50/60 Hz
  • Vlastní spotřeba: zanedbatelná

3fázový elektroměr

Mnoho zákazníků po nás žádá třífázový elektroměr. Ceny takových přístrojů se běžně pohybují od 5 do 8 tis. Kč. Jednoduchou úvahou zjistíte, že se vyplatí koupit tři tyto samostatné elektroměry než jeden speciální. S tím se pojí jen jediná nevýhoda, že celkovou spotřebu za všechny tři fáze pak musíte ručně sečíst.

Elektroměr na DIN lištu - specifikace
Elektroměr na DIN lištu – specifikace

Měřené veličiny

Veličina Rozsah Zobrazení přesnost
Střídavé napětí 50–300 V~ 000 ±1%
Střídavý proud 0.02–100 A~ 0.02–99.9 ±1%
Elektrický výkon 0.5 W–30.0 kW 9.99 W – 99.9 W – 999 W – 9.99 kW – 30.0 kW ±1%
Měřič spotřeby
(Elektroměr)
0–19.9 kWh 9.99 – 99.9 – 999 – 1999 -

Funkce tlačítka

Tlačítko není bezprostředně přístupné a nelze je jen tak stisknout například prstem. Je schované pod krytem v otvoru cca ∅3 mm v hloubce asi 2 mm. Na tlačítko klikejte úzkým izolovaným nástrojem.

Podsvětlení displeje

Krátkým stiskem se zapíná nebo vypíná podsvětlení displeje. Bez zapnutého podsvětlení není na displeji běžně nic vidět.

Reset údaje energie

Vynulování (reset) nakumulované hodnoty proteklé energie – nutné podržet tlačítko minimálně 3 sekundy, údaj na displeji se rozbliká, nutné znovu potvrdit krátkým stiskem tlačítka, displej pak přestane blikat a údaj bude opět ve výchozím stavu (0.00 kWh). Vypnutí přívodu síťového napětí nezpůsobí ztrátu údaje o proteklé energii.

Schéma zapojení

Připojuje se přímo na síťové napětí: na fázi a nulák (vodiče vedoucí z konektoru: hnědý a modrý). Snímací cívkou jen protáhnete fázový nebo nulový vodič vedoucí ke spotřebiči (k zátěži), ze shora nebo ze zdola, tak jak je patrné z obrázku.

Elektroměr na DIN lištu - schéma
Elektroměr na DIN lištu - zapojení
Elektroměr na DIN lištu – zapojení

Rozměry

  • Přední panel: 36 × 45 mm
  • Šířka modulu: 2M (36 mm)
  • Otvor pro protažení vodiče: průměr 14 mm
Elektroměr na DIN lištu - rozměry
Elektroměr na DIN lištu – rozměry

Bezpečnostní upozornĕní

Tento produkt není určen laikům. K jeho instalaci jsou nezbytné odborné předpoklady, tj. je potřeba určitá míra profesních znalostí elektrotechniky. Nutností před započetím montáže a práce s tímto produktem jsou zkoušky podle příslušných paragrafů Vyhlášky 50.

Fotogalerie

Elektroměr na DIN lištu - popis
Elektroměr na DIN lištu – popis
Elektroměr na DIN lištu 35 mm
Elektroměr na DIN lištu 35 mm

Podobné produkty